Atla

Soybağı Davası Nasıl Açılır


Soybağı Davası Nasıl Açılır

Soybağı Davası Nasıl Açılır

Soybağı Davası Nasıl Açılır

Bir çocuğun annesi ile arasındaki hukuki bağ doğum ile gerçekleşir. Bir çocuğun babası olacak erkek ile arasındaki hukuki bağ ise birtakım karinelere dayandırılmış olmakla beraber bazı durumlarda hukuki soy bağı çocuğun doğumu ile ortaya çıkmaz.

Ayrı birtakım işlemler gerekebilir. Anne ile arasındaki soy bağının doğumla gerçekleştiren çocuk eğer evlilik birliği içerisinde doğmuş ise ya da evliliğin bitiminden itibaren 300 gün içerisinde dünyaya gelmiş ise o zaman annesinin eşi olan koca yani babası ile hukuki bağ, soy bağı doğum ile kurulur.

Soybağı Davası Nasıl Açılır

Soybağı Davaları Nasıl Açılır

Buna babalık karinesi demektedir kanun koyucu. Bir erkek ile çocuk arasındaki soy bağını oluşturmak için başka yollarda mevcuttur. Örneğin mahkeme kararı ile soy bağı kurulabileceği gibi erkeğin çocuğu tanımasıyla birlikte de soy bağı kurulabilmektedir.

Çocuk ile babası olacak erkek arasında kurulan soy bağını sona erdirmek de mümkündür. Sonuç olarak çocuk ile erkek arasında soy bağı kurulabileceği gibi kurulan soy bağı sona da erdirilebilir. Bu hususları sırasıyla inceleyelim.

 

Soybağı Davasında Çocuğun Tanınması

Babanın çocuğu tanıması için yapabileceği hususlar eğer anneye ulaşamıyorsa ya da anne çocuğun babası ile soy bağı kurmasını istemiyorsa tanıma davası açabilir baba, davanın dışında resmi senette beyan ederek, resmi vasiyetnamede yer vererek ya da nüfus müdürlüğüne başvurarak çocuğu tanıyabilir.

Evlilik dışı doğan çocukların babası ile soy bağının kurulması için uygulanan durumlardan biridir.

Tanıma kişiye sıkı sıkıya balı olan haklardandır. Bu nedenle babanın çocuğu tanıması tek taraflı bir irade beyanıyla geçerli olsa da çocuk eğer ergin yaşta ise onun onayına eğer temyiz kudretine sahip değil ya da kısıtlı ise veli ya d vasisinin rızası da gerekmektedir.

Tanıyan ve ilgililerin olmak üzere her 2 taraftan da tanımayı iptal ettirme davası açma hakları mevcuttur.

Tanıyan yanılma, korkutma, aldatma gibi hallerden biri nedeni ile çocuğu tanıdığını iddia ve ispat ettiği takdirde tanımayı iptal ettirebilmektedir.

 

Soybağı Davası Nasıl Açılır Nasıl Görülür

Davacı tanıyan olduğu bu iptal davasında davalı anne ve çocuktur.  Tanıyanın dava hakkı korku halinin ortadan kalkması ya da iptal sebebini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Herhalde tanımanın üzerinden 5 yıl geçmekle de dava hakkı düşecektir.

Davacı taraf anne veya çocuk ise tanıyanın anne ile çocuğun doğumuna ilişkin ve çocuğun kendisinden olduğuna ilişkin kanıtları ileri sürme yükümlülüğü tanıyana aittir. Bu hususta tanıyanda ispat yükümlülüğü mevcut olacaktır. 

Çocuğun davacı olacağı davada çocuğun ergin olmasından itibaren 1 yıl içinde çocuğun dava açma hakkı düşecektir.

 

Soybağının Tespiti Davası

Baba olacak kişi çocuğu tanımıyor ya da tanımadan ölmüş ise anne ya da çocuk babanın ölümünden sonra çocuğun tanınması için mahkemeye başvurabilirler.

Mahkemece soy bağı tespit edildiğinde çocuk yasal mirasçı olarak da kayda geçmektedir ve haklarını kullanabilmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

A....adında kayıtlı olan iki ayrı kişinin tek kişi olduğu iddia edildiğine göre, 1965 doğumlu ...'in oğlu olarak kayıtlı...'in 1945 doğumlu M....'in çocuğu olup olmadığının tespiti açısından DNA testi de yaptırılarak alınacak rapor ve toplanan tüm kanıtlar birlikte dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile davanın kabulü, doğru görülmemiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak