Atla

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık


Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermekte olan bir hak olarak öne çıkar.

Ön Alım Nedir Ön Alım Şüfa Davaları

Şufa hakkı hisseli gayrimenkulün kurulması ile meydana gelecek ve herhangi bir hissedarın hissesini dışarıdan üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi durumunda kullanılabilmesi mümkün olan bir haktır.

Bu çerçevede de hisseli olarak alınan ya da hissesi alınan bir taşınmazın yer alması halinde, söz konusu olan bir hissenin satışının gerçekleştirileceğinin ilk olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu hisseyi satın alıp, almayacaklarının sorulması yasal bir yükümlülük taşımaktadır.

Bu aşamada eğer söz konusu olan hissedarlar tarafından bu satış işlemi öncesinden hisseyi satın almayacakları yönünde bir yazılı ya da sözlü beyanları bulunsa dahi söz konusu olması durumunda bu beyanların şufa hakkını ortadan kaldırma gibi bir durumu olmaz.

Bu noktada üçüncü bir kişiye satışı gerçekleştirilmiş olan hisse ile ilgili olarak diğer hissedarlar tarafından ön alım davası açılabilmesi hakkı doğmaktadır.

Şüfa Hakkı Davası Nasıl Açılır

Ön alım hakkı sadece hisseli gayrimenkule tabi taşınmazlarda kullanımı söz konusu olur. Kat mülkiyeti ya da kar irtifakı bulunan gayrimenkullerde ön alım hakkı kullanımı söz konusu olamaz. Bu noktada gayrimenkulün arsa ya da daire olması herhangi bir fark teşkil etmez.

Ön alım hakkının kullanılabilmesi açısından en önemli koşul gayrimenkulün vasfı yerine gayrimenkulün hisseli olmasıdır. Ön alım hakkı hissesini satışa çıkartmış olan hissedarın söz konusu olan hissesini satın alan yeni alıcıya karşı diğer hissedarlar tarafından kullanılabilmektedir.

Taşınmazın alıcısı yani üçüncü şahıs ön alım davalısı konumuna gelmektedir. Bu çerçevede de hissedarlardan hissesinin satışını yapmış olan hissedara yönelik olarak ön alım davasının açılabilmesi söz konusu olamaz.

Bu tip satışların söz konusu olması durumunda önalım davası nasıl açılır sorusu gündeme gelebiliyor. Ön alım davası sözleşmeden doğan önalım hakkı ve yasal önalım hakkı şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

Günümüz Türkiye’ sinde ön alım davası için dava konusunun değer ve miktarı gibi etkenler göz önünde bulundurulmadan malvarlığı hakları ile ilgili olan davalar ile şahıs varlığına dair davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’ dir. 

Ön alım davası ile ilgili olarak başvuru gerçekleştirilecek olan Asliye Hukuk Mahkemesi ile ilgili olarak aksi yönde yeni bir düzenleme söz konusu olmadığı müddetçe başvuru ve davanın görüldüğü mahkeme konumunda bulunur.

Gayrimenkul üzerinde var olan ayni hakka dair ya da ayni hak sahipliği içerisinde değişikliğe neden olabilecek davalar ile gayrimenkulün zilyetliğine ya da alıkoyma hakkına dair davalarda, taşınmazın yer aldığı yer mahkemesi kesin yetkili olarak kabul edilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Şüfa hakkı veya önalım hakkı davaları, genelde paylaşılmayan yada miras olarak kalan yerlerde daha çok ortaya çıkmaktadır. Şüfa hakkının kullanılması yada şüfa hakkı nedeniyle ortak bir yerin satışının nasıl yapılacağı, diğer ortaklara nasıl bildirimlerin yapılacağı bu davalarda ilerde önemli teknik konular olarak ortaya çıkmaktadır.

Şüfa hakkının davaya dönüşmesi halinde, şüfa hakkı davasının açılma şartları, davanın açılma süresi, davada paranın repo edilmesi nedir, gibi konularda avukat ve danışmanlık alınması halinde davanızda faydalı olacaktır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık - Yorum
    FATMANUR AYDINKAL -
    18 Eylül 2016

    ŞÜFA DAVASI Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

    Cevapla
Yorum Bırak