Şufa Davaları - Davası | Ankara Avukat

Şufa Davaları – Davası

Şufa Davası Avukat Ve Danışmanlık

Şufa Davaları – Davası Avukat ve Danışmanlık

Şufa Davaları – Davası | Ön alım hakkı yani şufa hakkı hisseli mülkiyetlerde herhangi bir hissedarın mevcut olan hissesini üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi halinde diğer hissedarlara satışı söz konusu olan hisseyi öncelikli olarak satın alabilme hakkı vermekte olan bir hak olarak öne çıkar.

Ön Alım Nedir Ön Alım Şüfa Davaları

Şufa hakkı hisseli gayrimenkulün kurulması ile meydana gelecek ve herhangi bir hissedarın hissesini dışarıdan üçüncü bir kişiye satışını gerçekleştirmesi durumunda kullanılabilmesi mümkün olan bir haktır.

Bu çerçevede de hisseli olarak alınan ya da hissesi alınan bir taşınmazın yer alması halinde, söz konusu olan bir hissenin satışının gerçekleştirileceğinin ilk olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu hisseyi satın alıp, almayacaklarının sorulması yasal bir yükümlülük taşımaktadır.

Bu aşamada eğer söz konusu olan hissedarlar tarafından bu satış işlemi öncesinden hisseyi satın almayacakları yönünde bir yazılı ya da sözlü beyanları bulunsa dahi söz konusu olması durumunda bu beyanların şufa hakkını ortadan kaldırma gibi bir durumu olmaz.

Bu noktada üçüncü bir kişiye satışı gerçekleştirilmiş olan hisse ile ilgili olarak diğer hissedarlar tarafından ön alım davası açılabilmesi hakkı doğmaktadır. | Şufa Davaları – Davası

Şüfa Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Ön alım hakkı sadece hisseli gayrimenkule tabi taşınmazlarda kullanımı söz konusu olur. Kat mülkiyeti ya da kar irtifakı bulunan gayrimenkullerde ön alım hakkı kullanımı söz konusu olamaz. Bu noktada gayrimenkulün arsa ya da daire olması herhangi bir fark teşkil etmez.

Ön alım hakkının kullanılabilmesi açısından en önemli koşul gayrimenkulün vasfı yerine gayrimenkulün hisseli olmasıdır. Ön alım hakkı hissesini satışa çıkartmış olan hissedarın söz konusu olan hissesini satın alan yeni alıcıya karşı diğer hissedarlar tarafından kullanılabilmektedir.

Taşınmazın alıcısı yani üçüncü şahıs ön alım davalısı konumuna gelmektedir. Bu çerçevede de hissedarlardan hissesinin satışını yapmış olan hissedara yönelik olarak ön alım davasının açılabilmesi söz konusu olamaz.

Bu tip satışların söz konusu olması durumunda önalım davası nasıl açılır sorusu gündeme gelebiliyor. Ön alım davası sözleşmeden doğan ön alım hakkı ve yasal ön alım hakkı şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.

Günümüz Türkiye’ sinde ön alım davası için dava konusunun değer ve miktarı gibi etkenler göz önünde bulundurulmadan mal varlığı hakları ile ilgili olan davalar ile şahıs varlığına dair davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Ön alım davası ile ilgili olarak başvuru gerçekleştirilecek olan Asliye Hukuk Mahkemesi ile ilgili olarak aksi yönde yeni bir düzenleme söz konusu olmadığı müddetçe başvuru ve davanın görüldüğü mahkeme konumunda bulunur.

Gayrimenkul üzerinde var olan ayni hakka dair ya da ayni hak sahipliği içerisinde değişikliğe neden olabilecek davalar ile gayrimenkulün zilyetliğine ya da alıkoyma hakkına dair davalarda, taşınmazın yer aldığı yer mahkemesi kesin yetkili olarak kabul edilir. | Şufa Davaları – Davası

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

3 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri