Sürekli İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır? Sürekli iş göremezlik raporu almak için yasa koyucu tarafından bazı kriterler belirlenmiştir. İş kazaları neticesinde yaralanan işçiler ya da bedensel bütünlüğüne zarar gelen işçiler bu noktada iş göremez olmaları sebebiyle maddi kayıplar yaşayabilir. Bu gibi durumlarda da işçi iş göremezlik ödeneği alabilir.

İş göremezlik ödenekleri iş kazaları sebebi ile sakatlanmış olan ya da yaralanmış olan işçinin çalışamayacak duruma gelmesi sebebiyle maddi kayıplarının telafisini ifade etmektedir.

Bu noktada heyet raporu ve adli raporları gibi raporlarda hasarların durumu ifade edilir. Bunun yanı sıra işçinin iş göremeyeceği süreçler için kazançlarını kaybetmemesi adına işverenden iş göremezlik ödeneği talep edebilir. Bu ödenekler:

  • Geçici iş göremezlik ödeneği,
  • Sürekli iş göremezlik ödeneği olarak ikiye ayrılır.

Sürekli İş Göremezlik Derecesi

Sürekli iş göremezlik başvuru ve talebi yapmak için heyet raporu almak gerekmektedir. Kanun kapsamında iş kazası geçirmiş olan ya da meslek hastalığı olan kişilerin tedavi edilmesinin ardından geçici olarak gözüken iş göremezlik durumlarının düzeltilmemiş ve işçiye çalışma gücü yeniden kazandırılmamışsa bu aşamada bedellerin işçi tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği, 5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre süreksiz olarak çalışan sigortalıların bu ödeneklerden yararlanması için prim ve prime bağlı olan tüm borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Bu notada yaş ya da prim gibi durumlar dikkate alınmamaktadır.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Zammı 2019

Sürekli iş göremezlik başvurusu için iş kazası olması gerekmektedir. İş gücü kaybı sebebiyle işveren tarafından işçiye ödenen bir miktar olan iş göremezlik ödeneğinin ne kadar ödeneceği işe işçinin güç kaybına bağlıdır.

Bunun yanı sıra kanunda iş kazası geçirmiş olan meslek hastalığına tutulan kişilerin iş göremezlik başvuru yapmaya hakkı bulunur. Bu gibi hak taleplerinde alanında uzman bir avukat ile çalışmak, kısa sürede sürecin sonuçlanmasına ve hak kayıplarının yaşanmasını engelleyecektir. Hatalı ya da eksik dilekçelerde işçinin hak kayıpları yaşaması oldukça olasıdır.

Günümüzde yaralanmalara ve hatta ölüme sebep olan iş kazalarını ve iş kazasında zarar gören işçinin haklarını ve işverenden neler isteyebileceğini kanun koyucu birçok kanunda hüküm altına almıştır.

 Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

İş kazaları sonucu yaralanan yani bedensel bütünlüğüne zarar gelen birey bazı durumlarda tam olarak iyileşememekte ve iş göremez hale gelebilmektedir.

Kanun koyucu işçinin her türlü durumunu kanunlarda düzenleme altına almıştır. Kanun koyucunun işçiye tanıdığı haklardan biri de iş göremezlik ödeneğidir.

İş göremezlik ödeneğini sorular eşliğinde anlatmaya çalışırsak şunlar karşımıza çıkacaktır. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

İş kazası nedeni ile sakatlanan ya da yaralanan işçi bir süre çalışamayacak duruma gelecektir. Bu heyet raporunda ve adli rapor gibi resmi raporlarda ne kadar bir hasarın meydana geldiği elbette ifade edilecektir.

İşçinin iş göremeyeceği süre zarfında kazancını kaybetmemesi için işverenden isteyeceği ödeneğe İş göremezlik ödeneği denmektedir. İş göremezlik ödeneği geçici ve sürekli olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

Kanunda iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına tutulan bireyin tedavi edilmesinden sonra dahi geçici gibi gözüken iş göremezlik hali düzeltilememiş ve işçiye çalışma gücü geri kazandırılamamışsa bu durumda o meslek hastalığına tutulmasaydı ya da iş kazası geçirmeseydi kazanacağı bedelin işveren tarafından ödenmesine sürekli iş göremez ödeneği denmektedir. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Ödeneğine Hak Kazanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 19. maddesinde şu şekilde ifade etmiştir:

Sürekli İş Göremezlik Ödeneğinin Bağlanması İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 19. Maddesinde ifade edildiği üzere 4/b sigortalılar ve tarım ve orman işlerinde hizmet sözleşmesi ile süreksiz olarak çalışan sigortalıların bu ödenekten yararlanabilmesi için prim ve prime bağlı bütün borçlarının ödenmiş olması gerekir. Sürekli iş göremezlik ödeneğinin alınması için yaş, prim ve sigortalılık süreleri gibi faktörler dikkate alınmaz.

İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadardır?

İş göremezlik ödeneği sürekli ve geçici olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Kanun koyucu 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerinde ödeneğinin nasıl ve ne kadar olacağını belirlemiştir kanun koyucunun belirlediği ölçütleri sayarsak şunları görebiliriz:

Geçici iş göremezlik ödeneği işçinin kısmi olarak bir süreliğine iş gücünü kaybetmesi nedeni ile işveren tarafından işçiye ödenir. İş gücünün en az %10 en fazla %99,9 kaybetmesi ile geçici iş göremezlik durumu ortaya çıkmaktadır.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinde ise işçi iş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile iş gücünü tamamı ile kaybetmesi nedeni ile işveren tarafından işçiye ödenmektedir. Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Sürekli İş Göremezlik Raporu Nedir? Nasıl Alınır?  Sıkça Sorulan Sorular

İŞ DAVASI – SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞİN BELİRLENMESİ İSTEMLİ – ADLİ TIP GENEL KURULUNDAN ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK RAPOR ALINMADIĞI – 5510 SAYILI YASANIN İLGİLİ MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ ÖZET: Sosyal Sigorta Yüksek Kurulunun ….tarih ve ….karar sayısı ile vermiş olduğu maluliyet gerekmez raporunun iptali ile davacıya iş göremezlik gelirinin bağlanmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

Yerel mahkeme tarafından Adli Tıp Genel Kurul’undan çelişkinin giderilmesine yönelik rapor alınmadığı anlaşılmakla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan çelişkinin giderilmesine yönelik rapor alınması ve ayrıca 5510 sayılı yasanın ilgili maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlere dayalı davacı vekilinin istinaf taleplerinin, 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca kabulüyle kararın kaldırılarak dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

1.315 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri