Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

Tahliye Talepli İcra Takibinde İİK.nun 269/b-4 maddesi hükmü gereğince borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emri TBK.nun 315.maddesinde yazılı ihtar yerine geçer. Türk Borçlar Kanunun 315. maddesinde konut ve çatılı işyeri kiralarında temerrüt ihtarında verilecek süre 30 gün olarak öngörülmüştür. Kiralananın tahliyesi için açılan icra takibinde 30 günlük sürenin ödeme emrinde yazılı olması şartı bulunmaktadır.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır Yargıtay Kararları

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

 

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır

Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır konu ile ilgili diğer konu başlıkları, Tahliye Talepli İcra Takibi , tahliye talepli icra takibi örnek no, tahliye talepli icra takibi dilekçe örneği, tahliye talepli icra takibi şartları, tahliye talepli icra takibi nasıl yapılır, tahliye taahhütnamesi, Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır başvuru, Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Yapılır İcra Takibi, tahliye talepli icra takibi damga vergisi, tahliye talepli icra takibi vekalet ücreti, tahliye talepli icra takibi örnek Ankara avukat