Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması için Uluslararası Hukuk açısında yapılan ülkeler arası anlaşmalara gereği, Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır, Tanıma ve Tenfiz davası nedir sorusunu cevaplayacak olursak Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması ve hukuka uygun duruma getirilmesidir.

 

Yurt dışında alınan kararlardan en çok boşanma kararlarının tanınması ve tenfiz istenmektedir. Ama diğer alınan mahkeme kararlarının da Türkiye’de tanınması ve tenfizi mümkündür. Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de Geçerli Olmadığını, Kararların geçerli olması için Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası Açılarak geçerli hala getirilmesi gerektiğini bilmeseniz dahi ilerde mutlaka bu durumu karşınıza çıkacaktır.

 

Modern dünyayı incelediğimizde vatandaşı olduğu ülkenin dışında herhangi bir başka ülkede yaşayıp hem yaşadığı ülkenin kuralları ile sorumlu hem de kendi vatandaşı olduğu ülkenin kuralları ile sorumlu olduğu binlere kişi var diyebiliriz. Bu da bireylerin hukuk sistemlerinin farklılıklarındaki nedenlerden dolayı çoğu zaman birçok sorun ile karşılaşmalarına neden olmaktadır.

 

Birey kendi ülkesine gittiğinde yaşadığı ülkedeki bir hukuki işlem geçerli olmamakta, kendi vatandaşı olduğu ülkede yaptığı bir hukuki işlem ise yaşadığı ülkenin hukuk sistemince kabul görmemektedir. Bireyin hukuki sistemler arasındaki bu karmaşada kaybolmasına izin vermeyen, onları mağdur etmeyen Milletler Arası Özel Hukuk Sistemi birçok ülkenin kendi içerisinde yaptığı hukuki işlemlerin diğer ülkelerce kabul dilmesi için birtakım usuller geliştirmiştir. Bu usuller özellikle boşanma davalarında işe yarar bir konudur.

 

Tanınma ve tenfiz davası Türk hukuk sisteminde Türk kanun koyucusunun kabul ettiği ülkelerdeki boşanma davalarının kabul ve geçerliliği için açılan davalara denir. Bu davalar sayesinde birey; tanınma davası sayesinde yurt dışında boşanmış çiftin Türk hukuk sistemi içerisinde de boşanmış olduğu kabul edilmektedir. Tanınma davası ile de hukuki açıdan evlilik birliğini sona erdiren boşanma davasının birtakım hüküm ve sonuçları meydana gelecektir. Bu hüküm ve sonuçların Türk hukuk sistemi içerisinde de icra edilebilmesini ve icra edildiğinde kanuna aykırılık teşkil etmemesini sağlayan davadır.

 

Tanınma ve tenfiz davası ile birey her iki hukuk sisteminde ayrı ayrı boşanmaya gerek kalmadan bir ülkenin hukuk sistemi içerisindeki usullere uyarak boşanmaktadırlar, diğer hukuk sistemi tarafında da açılan bu davalar sayesinde Türk hukuk sistemi çerçevesinde şuan anlatılmaktadır. Yani bireyler yurt dışında boşanmışlar ve Türk hukuk sistemi içinde de boşanmış gözükebilmek için yapacağı prosedür- o hukuk sistemi içerisinde boşanmış sayılacaklardır.

 

Bireylerin tanınma ve tenfiz davalarını açabilmeleri için Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Bir avukata verilecek vekalet ve özel yetki ile bireyler Türkiye’ye gelmeden de tanınma ve tenfiz davalarını da açabilmektedirler. Tanınma ve tenfiz davası açılıncaya kadar bireyler halen hükmen ve kanunen evli sayılmaktadırlar ve evlilik birliği içerisinde kabul edilen hüküm ve sonuçlara tabi olacaklardır.

 

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler – Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

 

Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının nasıl geçerli hala sorusunu cevaplayacak olursak,  Öncelikle yapılması gereken işlem, Yurt dışında alınan boşanma kararının aslı ve kesinleşme kararı yoksa, kararı veren mahkemeye müracaat edilerek tekrar alınması gerekmektedir. Mahkemede alınan boşanma kararanın aslı ve kesinleşmiş kararı Apostil yaptırılır.

 

Türkiye’de Avukat olmadan kendiniz davayı açmak isterseniz Aldığınız karar ve apostil tercüme edilip dava dilekçesiyle Türkiye’de Aile Mahkemesine müracaat ederek dava açılır. Açılan Tanıma yada Tenfiz davasında ayrıntılar olduğu için takip etmekde zorlanabilirsiniz. Çünkü açılan davalarda tebligat sorunu nedeniyle davanız uzun sürede sonuçlanabilir. Tanıma ve Tenfiz davasını kısa sürede çözmek isterseniz ki biz bunu tavsiye ediyoruz, Yurt dışı boşanma konuları ile ilgilenen Yurt dışı boşanma avukatları ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılması Nasıl Olur?

 

Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi için Yurt dışı boşanma konuları ile ilgilenen Avukatlar ile hareket etmek isterseniz, işiniz biraz daha kolay olacaktır. Öncelikle dava açılması için bulunduğunuz yerde konsolosluğa giderek Türkiye’de bulduğunuz avukata özel resimli tanıma ve tenfiz davaları için vekaletname çıkartmanız gerekmektedir.

 

Davanız daha hızlı sonuçlanması için diğer eşinde ayrı bir avukata vekalet vermesi gerekmektedir. Ya da bu konuda vekalet verdiğiniz avukattan destek alabilirsiniz. Konsolosluktan alınan vekalet ile birlikte Yurt dışında aldığınız boşanma kararının aslı apostil edilmiş şekilde gönderilerek davanızın açılmasını sağlayabilirsiniz.

 

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Sonuçlanır?

 

Tanıma ve tenfiz davasında her iki eşinde ayrı ayrı avukata vekalet vermesi durumunda, mahkemelerin yoğunluğuna göre bu süreler değişebilmekle beraber ortalama 10 ile 20 gün içerisinde hatta daha kısa sürede sonuçlanabilir.

 

Tanıma Ve Tenfiz Davasını kendiniz veya sadece sizin vekalet vereceğiniz avukat ile birlikte davayı sonuçlandırmanız ortalama 8 ile 12 aya arasında olacaktır. Çünkü Tanıma ve tenfiz istemine ilişkin davalarda dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızin de tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. Karşı taraf tenfiz ve tanıma şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itirazda bulunabilir.

 

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2012/1344 Karar: 2012/31919 Karar Tarihi: 27.12.2012 – Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI – BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİİ OLUNDUĞU – DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİNDEKİ SAVUNMA İÇERİĞİ KAPSAMI – TARAFLAR DURUŞMAYA DAVET EDİLMEDEN DOSYA ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMASI

ÖZET: Davacı tarafından açılan dava Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında hükümlerine göre açılan tanıma davasıdır. Tanıma talebinin 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkındaki Kanununun 61/2. maddesinin yollamasıyla, aynı Kanunun 55/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii olduğuna, davalının cevap dilekçesindeki savunma içeriğine ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/1. maddesi gereğince basit yargılama usulüne tabii davalarda mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinde karar verilmesinin mümkün bulunması nedeniyle hükmün onanması gerekir.

 

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2012/21186 Karar: 2013/7440 Karar Tarihi: 19.03.2013 -Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

TANIMA VE TENFİZ DAVASI- YETKİ İTİRAZININ MAHKEMECE REDDEDİLMESİNDE USULSÜZLÜK GÖRÜLMEDİĞİ – BOŞANMADAN SONRA VELAYETİN MÜŞTEREKEN İFASINA TÜRK HUKUKU CEVAZ VERMEDİĞİNDEN VELAYETİN DÜZENLENMİŞ BULUNMASI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Yetki itirazında bulunan davalının, mutat meskenin D.. olduğu yönünde hiçbir delil getirmemiş bulunmasına, bu sebeple yetki itirazının mahkemece reddedilmesinde bir usulsüzlük görülmemesine, tanınmasına karar verilen yabancı mahkemenin boşanma kararında hüküm altına alınmış olup, boşanmadan sonra velayetin müştereken ifasına Türk Hukukunun cevaz vermediğine bu hukuki durum nazara alınarak velayetin düzenlenmiş bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hüküm onanmıştır.

 

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11217 Karar: 2015/14462 Karar Tarihi: 02.07.2015 – Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

TANIMA VE TENFİZ DAVASI- TANINMASI İSTENEN YABANCI İLAMIN İHTİLAFSIZ KAZAYA İLİŞKİN OLMADIĞI – DAVALIYA DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Tanınması istenen yabancı ilâm, ihtilafsız kazaya ilişkin olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 

Makalede Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır konusuna bilgi amaçlı yer verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor