Atla

Tapu Tescil Davası


Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Tapu İptal DavasıYARGITAY KARARI: TAPU TESCİL DAVASIT.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4626 Karar: 2015/1853 Karar Tarihi: 29.01.2015TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - TAPU KAYDI TEDAVÜL KAYITLAR TAPULAMA TUTANAĞINDAKİ AÇIKLAMALAR VE KÖY SENEDİ İÇERİĞİNE GÖRE KAYIT MALİKLERİ TANINAN VE BİLİNEN KİŞİLER OLUP MADDEDE YAZILI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN REDDİ ÖZET: Tapu kaydı, tedavül kayıtlar, tapulama tutanağındaki açıklamalar ve köy senedi içeriğine göre kayıt malikleri tanınan ve bilinen kişiler olup, maddede yazılı koşulların gerçekleştiğini kabule olanak bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonunda yasal ve yerinde olmayan gerekçelerle kayıt maliklerinin bilinmeyen kişiler olduklarından hareketle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (4721 S. K. m. 713, 501) (6100 S. K. m. 297) (YHGK 10.04.1991 T. 1991/8-51 E. 1991/194 K.) (YHGK 15.04.2011 T. 2011/8-111 E. 2011/180 K.)YARGITAY KARARI: TAPU TESCİL DAVASIT.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10513 Karar: 2015/98 Karar Tarihi: 12.01.2015 TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI - DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ - DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 705, 706, 732), Tapu Tescil Davası  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak