Atla

Tapu Tescil Davası


Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

YARGITAY KARARI: TAPU TESCİL DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4626 Karar: 2015/1853 Karar Tarihi: 29.01.2015

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - TAPU KAYDI TEDAVÜL KAYITLAR TAPULAMA TUTANAĞINDAKİ AÇIKLAMALAR VE KÖY SENEDİ İÇERİĞİNE GÖRE KAYIT MALİKLERİ TANINAN VE BİLİNEN KİŞİLER OLUP MADDEDE YAZILI KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN REDDİ

ÖZET: Tapu kaydı, tedavül kayıtlar, tapulama tutanağındaki açıklamalar ve köy senedi içeriğine göre kayıt malikleri tanınan ve bilinen kişiler olup, maddede yazılı koşulların gerçekleştiğini kabule olanak bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonunda yasal ve yerinde olmayan gerekçelerle kayıt maliklerinin bilinmeyen kişiler olduklarından hareketle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (4721 S. K. m. 713, 501) (6100 S. K. m. 297) (YHGK 10.04.1991 T. 1991/8-51 E. 1991/194 K.) (YHGK 15.04.2011 T. 2011/8-111 E. 2011/180 K.)

YARGITAY KARARI: TAPU TESCİL DAVASI

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10513 Karar: 2015/98 Karar Tarihi: 12.01.2015

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI - DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ - DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 705, 706, 732), Tapu Tescil Davası

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak