Atla

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi


Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapu kayıtlarında yer alan mevcut ‘kimlik bilgileri’ hatalı, eksik ya da silinmiş olması halinde Tapu Sicil Müdürlüğü’n de işlem gerçekleştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu gibi haller vatandaşın çok ciddi şekilde resmi işlemlerde problemler yaşayabilmesine yol açabilmektedir.

Özellikle de bu gibi haller miras intikali işlemlerinde yaygın olarak görülmektedir.

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi nASIL oLUR yAPILIR

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 1027. Maddesi çerçevesinde tapu kütükleri içeriğinde düzeltmelerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin nasıl hareket edileceği ve nelerin gerekli olduğu açık şekilde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda da tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi işlemi kişinin yazılı rızası olmadan, tapu memuru, tapu sicilindeki hatayı sadece mahkeme kararı ile düzeltebilme imkanına sahiptir.

 

Kimlik bilgilerinin tapu kaydında düzeltilmesi işlemi eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin gerçekleştirilmesi yöntemi ile mümkün olmaktadır. Tapu memuru, basit yazım hatalarını, tüzük kuralları çerçevesinde ‘resen’ düzeltebilme yetkisine de sahiptir

Mülkiyet hakkının tescili içeriğinde ‘Tapu Sicil Tüzüğü’ 28. Maddesi dahilinde kütükte yer alması ‘zorunluluk’ taşıyan bilgiler olan; Kişinin adı, Kişinin soyadı, Baba adı, Edinme nedeni, Tarih, Yevmiye numarası

Tapu sicil kütüğü kapsamında yer alması gereklilik teşkil eden bu bilgilerde meydana gelebilecek hata, eksiklik gibi hallerde, düzetilmesi için tapu kaydının düzetilmesine yönelik dava açılması ‘zorunluluğu’ bulunur.

Buna karşın bazı hallerde tapu sicil kütüğünde yer alması zorunluluğu bulunan bilgiler arasında bulunmayan ‘anne ismi’ ve ‘diğer kimlik bilgileri’ eksik olduğundan dolayı intikal işleminin Tapu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilemediği durumlar ile de karşı karşıya kalınabilmektedir. 

Bu gibi bir durum ile karşı karşıya kalınması halinde tapunun tescil edilmesine yönelik dayanak edilen işlemde düzeltilmesini gerektirecek bir hata gerçekleştirilmesi söz konusu ise bu hata ‘Tapu Sicil Tüzüğü’ 75. Maddesi kapsamında, ilgili şahsın başvuru çerçevesinde söz konusu madde içerisindeki şartlar incelenerek, idare tarafından düzeltilmesi gerçekleştirilir.

Söz konusu maddeler, misal olarak davacı sıfatlı şahsın tapuya ibraz etmiş olduğu veraset intikal belgesi içerisindeki kişi ile intikal gerçekleştirilecek tapu kaydı içerisindeki intikal talebinin idare tarafından reddedildiği hallerde de tespiti talep edilerek, dava açılması gerekliliği oluşmaktadır.

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası

Dava çerçevesinde gerçekleştirilen inceleme, detaylandırma ve kanıt tespiti ile tapuda intikal işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tereddüt teşkil eden kimlikteki şahısların aynı şahıs olduğunun belirlenmesine yönünde bir tespit hükmünün alınması ise yeterli olabilmektedir.

Belirlenmiş olan koşullar ve hususlar kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırma neticesi, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık durumunun teşkil edilmesi ile birlikte davanın kabul edilmesine mahkeme tarafından onay verilmektedir.

Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin açılan davanın niteliği dolayısı ile yargılama harcı ve vekalet ücreti maktu olarak belirlenmektedir.

Tapu Müdürlüğü yasal hasım olması nedeni ile yargılama giderleri, yargılama giderleri arasında bulunan vekalet ücreti açısından herhangi bir şekilde yükümlü olarak gösterilemez. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece, hükümde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş ise de tapu sicilindeki kaydın terkini istenirken bu kayıtları tutmakla yükümlü tapu sicil müdürlüğünün davada hasım olacağı kuşkusuzdur.

Hazine’nin hasımlığı kanuni bir hasımlık olduğundan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin yasal hasım olan davalı Hazine’ye yükletilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm sonucunun düzeltilerek onanması gerekir.

ÖZET: Davacı kendine ait olan taşınmazın başka birisi adına tapuda kaydedildiğini ileri sürerek tapu kaydının düzeltilmesini talep ettiğinden mülkiyet değişikliğini doğurmaktadır.

Çekişmeli yargı işinden doğan uyuşmazlığın ... Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

ÖZET: Dava, davaya konu taşınmazların tapu kaydında pasif eski malik olarak görülen ...'nun davacıların murisi, ... oğlu ... olduğunun tespitini istemine ilişkindir.

Davanın çekişmesiz yargı niteliğinde değerlendirilerek sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

GÖREVSİZLİK KARARLARI

Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın tapuda isim düzeltimi ya da kimlik bilgilerinin tamamlanmasına yönelik olmadığının açıkça belirtildiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesince ise davanın tapuda isim tashihi davası ve çekişmesiz yargı işi olduğundan bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Yorum
    Ocalan -
    26 Aralık 2016

    Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

    Cevapla
Yorum Bırak