Atla

Tasarrufun İptali Davaları Davası


Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davalarıİcra ve İflas Kanunun 277'nci maddesinde iptal davasının 278, 279 ve 280'inci maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu belirtilmektedir. Yasalarda kanun koyucu esas olarak bu konudaki amacını açıklamış ve alacaklıya alacağının tahsili için önemli bir düzenleme oluşturmuş olmaktadır. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için öncelikle alacaklının borçlu lehine takip yapması ve takibin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşen takipte miktarın tahsil edilmemesi, alacağın tasarrufun doğumundan önce ortaya çıkmış olması ve borçlu hakkında aciz vesikası bulunması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bunların yanında iptal davasının açılması için iptal istenen tasarrufun borçlunun mevcudunu eksiltir mahiyette ve İcra İflas Kanunun 277'nci ve devam maddelerinde yazılı nedenlere uygun olması gerekmektedir. Bu konuda önemli olan durum yasa koyusunun tasarruftan önce ortaya çıkmasını beklediği konunun takip değil alacak olması durumudur.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali İcra İflas Kanunun 277'nci ve 284'üncü maddeleri arasında düzenlenmiş durumdadır. Bu düzenlemelerde yer alan tasarrufun iptali talebi dava yolu ile mümkün olabilmektedir. Tasarrufun iptali davasının amacı alacaklının mahkeme vasıtası ile borçlunun tasarrufunun geçersizliğine hükmettirmesini istemesi ve bu şekilde alacaklının taşınmazının kayıt tahsisine gerek duymadan haciz ve satışının talip edilmesini sağlamaktır. Bu durumda tasarrufun iptali davası, malın borçlunun malvarlığına dahil olmasını engelleyerek icra takibi ile alacağın tahsil edilmesini sağlaması için şahsi bir dava olarak tanımlanabilmektedir.Tasarrufun İptali Davasını Kimler Açabilir?Tasarrufun iptali davasının açılmasını isteyebilecek kişiler; elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunan her alacaklı, alacaklının mirasçıları konumunda olan kişiler, alacağın temlik edilmesi durumunda temellük eden kimse, iflas daireleri, İcra İflas Kanunun 245'inci maddesinde yer alan bizzat alacaklılar tasarrufun iptali davası açabilecek olan kişilerdir.Tasarrufun İptali Davasında Görevli Olan MahkemeTasarrufun iptali davasının açılması ve görülmesi konusunda görevli olan mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanundaki belirtilen hükümler gereğince ve genel kurallara uygun şekilde tespit edilmektedir. Ancak bu konuda Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi 2013 tarihli kararında tasarrufun iptali davalarında görevli olan mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu belirtmiştir.Tasarrufun İptali yargıtay

Tasarrufun İptali Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı Süresi

İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesi uyarında açılacak tasarrufun iptali davası, genel mahkemede tasarrufun gerçekleştiği tarihten 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu belirtilen süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sebeple mahkeme tasarrufun iptali davasının süresinde açılıp açılmadığını incelemektedir. Ancak İcra ve İflas Kanunun 278'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen karşılıksız tasarrufun tarihi ile haciz veya aciz ile iflas tarihi arasında 2 yıl, yine İcra ve İflas Kanunun 279'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tasarruflarda bir yıl geçmesi durumunda ve İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesinde belirtilen 5 yıllık süre geçmemiş olması durumunda bile iptal davası açılamayacaktır.Tasarrufun İptali Davaları yargıtayTasarrufun İptal Davası ŞartlarıTasarrufun iptali davasında mahkemeye ilişkin dava koşulları; yargı yetkisi, yargı yolu, görev ve kamu düzenine ilişkin yetki olarak sayılabilmektedir. Tasarrufun iptali davasında taraflara ilişkin dava koşulları; her iki tarafın bulunması, taraf ehliyetleri, dava ehliyetleri, davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletname ve dava yetkisi olarak sayılabilmektedir. Tasarrufun iptali davasında konusuna ilişkin dava koşulları; kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yarar olması olarak sayılabilmektedir. Özel dava koşulları ise; davacının borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu olan tasarrufun borcun ortaya çıkmasından sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunması olarak sayılabilmektedir Makalemizde Tasarrufun İptali Davaları Davası konusu bilgi amaçlı verilmiştir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • GÜLCE ATİK -
  7 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
 • SEZER SARIHAN -
  12 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • EVRİM ŞIVGIN -
  17 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • UZAY BALIK -
  8 Eylül 2016

  Tasarrufun İptali Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Eshaqzada -
  6 Şubat 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Duygun -
  13 Mart 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Kantarcı -
  16 Mart 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak