Atla

Tasarrufun İptali Davaları Davası


Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davaları Davası

Tasarrufun İptali Davaları Davası

İcra ve İflas Kanunun 277'nci maddesinde iptal davasının 278, 279 ve 280'inci maddelerinde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmek olduğu belirtilmektedir. Yasalarda kanun koyucu esas olarak bu konudaki amacını açıklamış ve alacaklıya alacağının tahsili için önemli bir düzenleme oluşturmuş olmaktadır. Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için öncelikle alacaklının borçlu lehine takip yapması ve takibin kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Kesinleşen takipte miktarın tahsil edilmemesi, alacağın tasarrufun doğumundan önce ortaya çıkmış olması ve borçlu hakkında aciz vesikası bulunması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Bunların yanında iptal davasının açılması için iptal istenen tasarrufun borçlunun mevcudunu eksiltir mahiyette ve İcra İflas Kanunun 277'nci ve devam maddelerinde yazılı nedenlere uygun olması gerekmektedir. Bu konuda önemli olan durum yasa koyusunun tasarruftan önce ortaya çıkmasını beklediği konunun takip değil alacak olması durumudur.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali İcra İflas Kanunun 277'nci ve 284'üncü maddeleri arasında düzenlenmiş durumdadır. Bu düzenlemelerde yer alan tasarrufun iptali talebi dava yolu ile mümkün olabilmektedir.

Tasarrufun iptali davasının amacı alacaklının mahkeme vasıtası ile borçlunun tasarrufunun geçersizliğine hükmettirmesini istemesi ve bu şekilde alacaklının taşınmazının kayıt tahsisine gerek duymadan haciz ve satışının talip edilmesini sağlamaktır. Bu durumda tasarrufun iptali davası, malın borçlunun malvarlığına dahil olmasını engelleyerek icra takibi ile alacağın tahsil edilmesini sağlaması için şahsi bir dava olarak tanımlanabilmektedir.

Tasarrufun İptali Davasını Kimler Açabilir?

Tasarrufun iptali davasının açılmasını isteyebilecek kişiler; elinde geçici veya kesin aciz vesikası bulunan her alacaklı, alacaklının mirasçıları konumunda olan kişiler, alacağın temlik edilmesi durumunda temellük eden kimse, iflas daireleri, İcra İflas Kanunun 245'inci maddesinde yer alan bizzat alacaklılar tasarrufun iptali davası açabilecek olan kişilerdir.

Tasarrufun İptali Davasında Görevli Olan Mahkeme

Tasarrufun iptali davasının açılması ve görülmesi konusunda görevli olan mahkemeler Hukuk Mahkemeleri Kanundaki belirtilen hükümler gereğince ve genel kurallara uygun şekilde tespit edilmektedir. Ancak bu konuda Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi 2013 tarihli kararında tasarrufun iptali davalarında görevli olan mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu belirtmiştir.

tasarrufun iptali aciz vesikası

Tasarrufun İptali Davası Açma Süresi ve Zamanaşımı Süresi

İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesi uyarında açılacak tasarrufun iptali davası, genel mahkemede tasarrufun gerçekleştiği tarihten 5 yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu belirtilen süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sebeple mahkeme tasarrufun iptali davasının süresinde açılıp açılmadığını incelemektedir.

İcra ve İflas Kanunun 278'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen karşılıksız tasarrufun tarihi ile haciz veya aciz ile iflas tarihi arasında 2 yıl, yine İcra ve İflas Kanunun 279'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tasarruflarda bir yıl geçmesi durumunda ve İcra ve İflas Kanunun 284'üncü maddesinde belirtilen 5 yıllık süre geçmemiş olması durumunda bile iptal davası açılamayacaktır.

Tasarrufun İptal Davası Şartları

Tasarrufun iptali davasında mahkemeye ilişkin dava koşulları; yargı yetkisi, yargı yolu, görev ve kamu düzenine ilişkin yetki olarak sayılabilmektedir.

tasarrufun iptali akrabalık

Tasarrufun iptali davasında taraflara ilişkin dava koşulları; her iki tarafın bulunması, taraf ehliyetleri, dava ehliyetleri, davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletname ve dava yetkisi olarak sayılabilmektedir.

Tasarrufun iptali davasında konusuna ilişkin dava koşulları; kesin hüküm bulunmaması ve hukuki yarar olması olarak sayılabilmektedir.

Özel dava koşulları ise; davacının borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu olan tasarrufun borcun ortaya çıkmasından sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunması olarak sayılabilmektedir Makalemizde Tasarrufun İptali Davaları Davası konusu bilgi amaçlı verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Dava dışı üçüncü kişilere devrettiği, davanın bedele dönüştüğü davacı tarafça sunulan faturalar ve çek tevdi bordroları incelendiğinde, alacağın tasarruf tarihinden önce doğduğu, borçlu şirket temsilcisi ... ile davalı ...'nin ... isimli şirkette ortak oldukları, devredilen taşınmaz sayısı, satış bedelleri arasındaki nispetsizlik, yine davalı ...'nin taşınmazları devraldıktan sonra kısa süre içerisinde elden çıkarmış olması dikkate alındığında alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı devirler olup iptale tabi olduğu.

Davalı ...'nin borçlunun durumunu bildiği, tasarrufun iptali davasının yasal koşullarının oluştuğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili tarafından istinaf edilmiş, istinaf istemi esas yönünden red edilmiş ve anılan davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir.

Tasarrufun iptali davasının yasal koşullarının oluştuğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiş, istinaf istemi esas yönünden red edilmiş ve anılan davalı vekili tarafından karar temyiz edilmiştir. İlk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak davacı vekilince yapılan istinaf başvurusu üzerine.

HMK maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  GÜLCE ATİK -
  7 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  SEZER SARIHAN -
  12 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  EVRİM ŞIVGIN -
  17 Ağustos 2016

  Tasarrufun İptali Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  UZAY BALIK -
  8 Eylül 2016

  Tasarrufun İptali Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  Eshaqzada -
  6 Şubat 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  Duygun -
  13 Mart 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • Tasarrufun İptali Davaları Davası - Yorum
  Kantarcı -
  16 Mart 2017

  Tasarrufun İptali Davaları Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak