Atla

Taşınmazın Değer Tespiti


Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti

Taşınmazın Değer Tespiti

Çoğu zaman insanlar arsa, konut gibi gayrimenkul sebebiyle çıkan uyuşmazlıkları dava yoluyla çözmektedirler.

Arsa, arazi konut gibi gayrimenkul davalarında nispi harç göz önünde bulundurulur. Harçlar Kanunu gereğince "gayrimenkul değerinin %54'ünün 1/4'ü oranında dava açılırken peşinen yatırılması gerekmektedir.  Gayrimenkul değeri ise mahkeme tarafından belirlenen uzman bir kurul tarafından belirlenmektedir. Fakat Tüketici Mahkemelerinde açılan gayrimenkul davalarında nispi peşin harç düşmektedir.

Gayrimenkul davalarında sıkça ortaya çıkan problemlerden bir tanesi ise dava açılan tapu malikleridir. Tapu maliklerine ulaşmakta bazen sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar, gayrimenkul uyuşmazlıkları, hak sahiplerinin miras yoluyla değişmesi gibi sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Bu durumda farklı yorum ve fikirler vardır.

Gayrimenkul Değer Tespiti Keşif

 Gayrimenkul problemlerine rastlamamak ya da rastlandığı takdirde kolayca problemi çözebilmek amacıyla mahkemelerce uzman kişiler belirlenir ve bu kişiler keşif denilen tespit-inceleme işleminde bulunurlar. Bu incelemeler içerisinde gayrimenkul niteliği, değeri, uyuşmazlık konusu gibi konular incelenmektedir. Ayrıca genelde gayrimenkul davalarında keşif yapılması istisnai durumlar haricinde zorunludur.

Taşınmazın Değer Tespiti - Taşınmazın Değer Tespiti Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2014/771 Karar: 2014/5095 Karar Tarihi: 15.04.2014 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - YAPILARIN İMALİNDE KULLANILAN MALZEMENİN EN AZ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİDEN YENİDEN RAPOR ALINARAK BU BEDELİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ - EKSİK İNCELEME

ÖZET Yapıların imalinde kullanılan malzemenin en az değerinin belirlenmesi için uzman bilirkişiden yeniden rapor alınarak bu bedelin hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.   Ankara avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

Samsun BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. Hukuk Dairesi Esas:2018/1818 Karar: 2018/1880  Karar Tarihi: 24.04.2018

Davacı vekili ilk derece mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalının, müvekkilinin maliki bulunduğu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 153 ada 3 nolu parsele enerji nakil hattı geçirmek ve direk dikmek suretiyle kamulaştırmasız el attığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup 5.000,00.-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davalı lehine irtifak hakkı tesisi ile pilon yerleriyle birlikte tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili ilk derece mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalının, müvekkilinin maliki bulunduğu …..nolu parsele enerji nakil hattı geçirmek ve direk dikmek suretiyle kamulaştırmasız el attığını belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup ….-TL tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, davalı lehine irtifak hakkı tesisi ile pilon yerleriyle birlikte tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre esas alınan kriterlere göre belediye sınırları içerisinde, belediye imar planı dahilinde olduğu bildirilen dava konusu taşınmazın arsa vasfında kabul edilmesinin yerinde olduğu, Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmazlara değer biçilirken dava konusu taşınmaza olabildiğince yakın ve benzer yüzölçümlü ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal karşılaştırması yapılarak davaya konu taşınmazın m2 değerinin belirlenmesinin gerektiği, somut olayda kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre arsa niteliğindeki taşınmaza değer biçilirken dava konusu taşınmaza olabildiğince yakın ve benzer yüzölçümlü ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal karşılaştırması yapılarak davaya konu taşınmazın m2 değerinin belirlenmesinde, davaya konu taşınmazın niteliği, tamamının yüzölçümü, geometrik durumu ve enerji nakil hattı güzergahı dikkate alınarak değer düşüklüğü oranı belirlenmek suretiyle irtifak hakkı karşılığının tespit edilmesi ile bu konudaki fenni bilirkişiler ve teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun esas alınarak karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmeyip istinaf başvurusunun esastan reddine dosyanın, mahkemesine iadesine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak