Atla

Tazminat Davaları


Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

Tazminat Davaları

A. Tazminat Davası Nasıl Açılır, B. Kıdem İhbar Tazminat Davası, C. Trafik Kazası Tazminat Davası, D. Maddi Menevi Tazminat Davası Tazminat davaları konusu hakkında makalemizde yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Tazminat konusu içerisinde geçtiği için Tazminat Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA DİĞER BİR ANLATIMLA MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINA KARŞI BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİĞNİN KANITLANADIĞI

Manevi tazminata hükmedebilmesi için kişilik haklarına saldırıda bulunulması, olayda haksız fiil unsurlarından hukuka aykırılığı ortadan kaldıracak bir nedenin mevcut olmaması gerekir. Kişilik haklarının ihlal edilmesinden söz edilebilmesi için söz konusu unsurun kin ve garezle karşı tarafa zarar verme amacıyla yapılması şarttır. Dava konusu olayda, davacının kişilik haklarının ihlal edildiğini gösteren delil ve emare bulunmadığı anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

BOŞANMA DAVASI - DAVACI ERKEĞİN EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI BİRLİK GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİĞİ TARAFLARIN ALMAYI KARARLAŞTIRDIĞI EVİN TAPUSUNUN ERKEK TARALINDAN EŞİNDEN HABERSİZ ANNESİNİN ADINA ALINDIĞI - BOŞANMADA KADININ KUSURUNUN OLMADIĞI - DAVACI KADINA TAKDİR EDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN YERİNDE OLDUĞU.

ÖZET: Davalı-karşı davacı erkeğin eşine şiddet uyguladığı, birlik görevlerini, ihmal ettiği, tarafların almayı kararlaştırdığı evin tapusunun erkek taralından eşinden habersiz annesinin adına alındığı, mevcut olaylara göre evlilik birliği eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur.

Ne var ki bu sonuca ulaşmada davalı-karşı davacı erkeğin tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, kadına atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu nedenle davacı kadının davasının kabulü ile davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi yerinde bulunmuştur.

Tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ve ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadına takdir edilen maddi ve manevi tazminatın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TAZMİNAT DAVASI - HAKİM TAKDİR HAKKINI KULLANIRKEN ÜLKENİN EKONOMİK KOŞULLARI TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ, TARAFLARIN KUSUR DURUMU OLAYIN AĞIRLIĞI İŞÇİNİN YAŞI OLAYIN OLUŞ BİÇİMİ GİBİ ÖZELLİKLERİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMASI

Madde 31- "(1) Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir.";

Madde 144- "(1) Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir";

Madde 169- "(1) Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir.

(2) İsticvap, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında olur..." hükümleri dikkate alınarak davacı asilin olayın oluşu hakkında isticvabının yapılması ve olayın oluş şekli tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlendikten sonra kusur raporlarına itibar edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi ve gerekirse toplanan tüm deliller ile birlikte kusur raporu alınması gerekliği .

TAZMİNAT DAVASI - BİR MOTORLU ARACIN KATILDIĞI BİR KAZADA BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN UĞRADIĞI ZARARDAN DOLAYI BİRDEN FAZLA KİŞİ TAZMİNATLA YÜKÜMLÜ BULUNUYORSA BUNLARIN MÜTESELSİL OLARAK SORUMLU TUTULACAĞI 

Trafik kazası meydana geldiği ve minibüste yolcu olarak bulunan davacı B. E.'un yaralandığı, bu yaralanmasından ötürü %2,l oranında meslekte kazanma gücünden kaybettiği, ayrıca iyileşme süresinin 3 ay olduğu, tarafların sosyal-mali durumları olayın oluş şekli, davacının olaydan sonra geçirmiş olduğu tedavi ve muayenenin süresi nazara alınarak maddi tazminat talebi yönünden davanın tamamen (feragat edilen kısım hariç) manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

Konuyla bağlantılı İş kazası tazminat davası nasıl açılır hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • HULUSİ ÖNGÖREN -
  5 Ağustos 2016

  Adalet için daima mücadele edilecektir.

  Cevapla
 • ALPER MASAT -
  13 Ağustos 2016

  Tazminat Davaları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • SUNAY YAZICI -
  18 Ağustos 2016

  Tazminat Davaları Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • NEVAL KARADAVUT -
  24 Eylül 2016

  Tazminat Davaları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Emir -
  19 Aralık 2016

  Tazminat Davaları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak