Tazminat Davaları Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tazminat Davaları Tazminat Davası

Tazminat Davaları Tazminat Davası

Tazminat Davaları Tazminat Davası

Tazminat Davaları Tazminat Davası

Tazminat Davası Nasıl Açılır, Tazminat Davaları Yargıtay Kararları

TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

 •  *Tazminat Davası açma  hakkı olarak kişi, Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar görmesi, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
 • *Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir .
 • *Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

TAZMİNAT HUKUKU TAZMİNAT DAVALARI

 1. *Karayolları Trafik Kanunu’na göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları
 2. *Destekten Yoksunluk Tazminatı Davaları
 3. *Doktor Hatası Tazminat Davaları
 4. *İş Kazası Tazminat Davaları
 5. *Küçüğün, akıl hastasının, adam çalıştıranın, hayvan tutanın, yapı malikinin, ev başkanının, taşınmaz malikinin, çevreyi kirletenin sorumluluklarına ilişkin tazminat davaları
 6. *Yayın yoluyla kişiliğe saldırıdan doğan tazminat davaları
 7. *Hakaret, haksız şikayet, öldürme, yaralama, taşınmaza zarar verme, ecrimisil ve elatmaya ilişkin tazminat davaları
 8. *Fikir ve sanat eseri haklarına haksız saldırı nedeniyle tazminat davaları.

YARGITAY : MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

17.Hukuk Dairesi Esas:  2012/279 Karar: 2012/3869 Karar Tarihi: 30.03.2012

ÖZET: Dava, taraflarının nişanlılık süresi içinde olan olaylara ilişkin olarak açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. A. Aile Mahkemesi ise, davacının nişanlılık ve gayri resmi evlilikleri sırasında yaşının küçük olması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın Borçlar Kanunundan kaynaklandığı ve aile mahkemesinin görevi dışında olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur. Taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın, taraflarının nişanlılık süresi içinde olan olaylara ilişkin olarak açılan maddi ve manevi tazminat davası olduğu ve TMK’nun 2. kitabında düzenlendiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Ankara 4. Aile Mahkemesi ise, davacının nişanlılık ve gayri resmi evlilikleri sırasında yaşının küçük olması nedeniyle maddi ve manevi tazminatın B.K.’nundan kaynaklandığı ve Aile Mahkemesinin görevi dışında olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Dosya kapsamından, taraflar arasında nişanın yapıldığı, iki yıllık nişandan sonra, düğün yapılarak karı koca olarak birlikte yaşanıldığı, resmi nikahın yapılmadığı, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeni ile bu birlikteliğin bozulması nedeniyle davacının kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle davalıdan manevi tazminat ile düğünde takılan ve davalı tarafından davalının babasına verilen takıların rayiç bedelinin tahsili istediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davada öncelikle, nişanlılığın hükümleri, nişanın bozulmasının sonuçları, hediyelerin geri verilmesi konuları incelenip, değerlendirileceğinden ve bu hükümleri incelemek de Aile Mahkemesinin görevine girdiğinden, uyuşmazlığın Aile Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 YARGITAY: İŞÇİ ALACAKLARI TAZMİNAT DAVASI

9.Hukuk Dairesi Esas:  2012/264 Karar: 2012/1209 Karar Tarihi: 23.01.2012

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta emsal nitelikte verilen karar çalışma süreleri konusunda aynı nitelikte olduğundan, davacının ihtirazı kayıtsız imzaladığı ve fazla çalışma ücreti ödemesi öngören aylar hesap dışı bırakılarak davacının fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Eksik ve hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla çalışma ücretinin ayrıca ödenen aylar için hüküm altına alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Fazla çalışmanın aksine düzenleme yoksa haftalık esasa göre 45 saati aşan çalışmalar olarak hesaplanması gerekir. Ayrıca bu tür çalışmada 4857 sayılı İş Kanununun 68. Maddesi uyarınca ara dinlenmeleri dikkate alınmalı ve ara dinlenmelerin mahsubundan sonra günlük ve buna göre haftalık çalışma süresi belirlenmelidir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/4-157 Karar: 2011/317 Karar Tarihi: 18.05.2011

ÖZET: Prensipte haksız eylem tarihinde tümüyle ödenmesi gereken zararın bir kısmının olay tarihinde ödenmiş olması haksız fiil sorumlusunun temerrüdünü ortadan kaldırmayacağı gibi, yasal olarak ödenmesi gereken bu miktarın güncellenerek tazminat bedelinden indirilmesi de düşünülemez. Böyle bir kabul biçiminde haksız fiil sorumlusunun geç ödemekten yarar elde etmesi söz konusu olur ki, bunun hukuken korunması olanaklı değildir. Hal böyle olunca, dava açılmadan evvel sigorta şirketi ve davalı M.Z.G. tarafından yapılan ödemelerin hesap raporu tarihine kadar güncelleştirilerek hesaplanan tazminattan indirilmesi düşünülemez. Aynı hususlara dayalı direnme kararı usul ve yasaya uygun olup onanması gerekir.

tazminat davası ile ilgili aramalar, tazminat davası dilekçe örneği, manevi tazminat davası, tazminat hakları

maddi tazminat davası, tazminat davası nasıl açılır, hakaret davası, tazminat hesaplama, trafik kazası tazminat davası.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor