Tazminat Hukuku

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.  Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.  Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür.

Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.  Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir

YARGITAY: NAKDİ TAZMİNATIN HAKSIZ EYLEMDE BULUNAN KİŞİYE RÜCU EDİLMESİ

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 5353 Karar: 2014 / 2009 Karar Tarihi: 10.02.2014

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ SORUMLULUĞUNUN OLAY GÜNÜNDEKİ VERİLERE VE OLAY GÜNÜNDEKİ KATSAYILARA GÖRE BELİRLENMESİ GEREĞİ – KARAR GÜNÜNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KATSAYILARA GÖRE HESAPLANAN TUTAR ÜZERİNDEN İSTEMİN KABUL EDİLMİŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Dava, haksız eylem sonucu yaralanan dava dışı kamu görevlilerine Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yasa gereğince ödenen nakdi tazminatın, haksız eylem sorumlusu olan davalıdan alınması istemine ilişkindir. Davalının sorumluluğunun olay günündeki verilere ve bu bağlamda olay günündeki katsayılara göre belirlenmesi gerekirken, karar gününde yürürlükte bulunan katsayılara göre hesaplanan tutar üzerinden istemin kabul edilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor