Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tazminat kelime itibarıyla hukuka aykırı bir durum sonucunda bireylerin, kuruluşların ya da kurumların maddi ya da maddi zararlarının karşılığı olarak ödenen para olarak tanımlanabilir. Tazminat manevi ve maddi olarak ikiye ayrılır. Eğer yaşanılan zarar sadece mal varlığı ile sınırlı ise maddi tazminat davası açılır.

Dava için başvuru yapılacak mahkeme suçun niteliğine göre değişmektedir. Eğer dava edilen birey ise hukuk mahkemeleri, devlet ise idare mahkemelerine dava açılır.

Maddi tazminat davası açılma koşulları beş ayrı kategoride anlatılabilir. Bunlardan ilki beden ya da ruh sağlığının bozulmasıyla ortaya çıkan iş kaybıdır. Ruhen ve bedenen yoksunluk yaşayan kişi iş dünyasına dahil olamayacağından dava açabilir.

Herhangi bir kaza sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmişse kazaya sebebiyet veren kişi ya da kurum ölenin yakınlarına maddi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Vefat eden kişinin yakınları tedavi süresince yaşanan masraflar, iş kaybından doğan para kaybı gibi bir bedel çıkartılır ve ödenmesi sağlanır. Trafik kazalarında tespit edilecek olan maddi hasar, kullanılan araca ya da cana gelen zararla ölçülür.

Ülkemizde sıkça trafik kazaları yaşandığından maddi tazminat davası deyince akla hemen bu konu gelmektedir. Ancak ülkemizin kanayan yarası iş kazalarıdır.

Ülkemizde on binlerce kişi iş kazaları ya da işyerinde sağlıksız koşullarda çalıştırıldıkları için ya sağlığını kaybetmekte, ya sakat kalmakta ya da hayatını yitirmektedir. Böyle bir durumda zarar gören kişi ya da yakınları işveren aleyhine dava açabilmektedir. Eğer kişi meslek hastalığına yakalamışsa bu durum sosyal güvenlik kurumunun müfettişleri tarafından soruşturulur.

Bu soruşturma belgelerin incelenmesinin yanında diğer çalışanların ifadeleri ya da diğer görgü tanıklarının şahitlikleriyle dahilinde yapılır. Bunun sonucunda bir tutanak tutulur.

İşçinin sigortalı olup olmadığı, aldığı ücret, iş günü sayısı gibi bilgiler raporlaştırılır ve mahkemeye sunulur. Sonrasında ise mahkeme işçinin hak ettiği tazminata karar verir.

Evlilik öncesinde de aileler arasında pek çok tartışma yaşanabilmektedir. Bu tartışmalar kimi zaman ayrılıkla sonuçlanmaktadır. Ancak evlilik hazırlığı sürecinde çok fazla para harcanmaktadır.

Nişan, düğün organizasyonlarına ciddi paralar yatırılmaktadır. Öyle ki kimi zaman aileler bu organizasyonlar için tüm birikimlerini harcayabilmektedir. Ancak herhangi bir ayrılık yaşandığında aileler arasında bir anlaşmaya gidilmesi gerekmektedir. (Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

Bu konuda da maddi tazminat davası açılabilmektedir. Ancak böyle bir dava tek taraflı bir anlaşmazlık dolayısıyla söz konusu olabilmektedir. Eğer tek bir taraf sebepsiz yere ayrılmak istiyorsa karşı tarafın bu süreçte harcadığı bedeli ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu tarz durumlarında faiz de işletilebilmektedir.

Aynı durum boşanma sonucunda da geçerlidir. En az hatası olan taraf diğer tarafa açılan dava sonucu para ödeyebilir. Elbette bunun için öncelikle bir boşanma davası açılması gerekmektedir.

Her davada olduğu gibi bu davada da davayı açan ispatla yükümlüdür. Diğer bir husus karşı tarafın ekonomik gücüdür. Mahkemenin belirleyeceği bedelde para ödemek zorunda kalacak olan eşin geliri baz alınacaktır.

Bu durumda dava edenin kadın olması da gerekmektedir. Eğer zarar gören kişi erkekse ve bu zararını kanıtlayabiliyorsa kadın aleyhine dava açabilmektedir. Bu durum ülkemizde sıkça yanılgılara yol açmaktadır. Çünkü toplumdaki genel önyargı bu parayı sadece kadının alacağına yöneliktir.

Bu tip davalarda sık yaşanan suçlardan biri de tapuda yaşanmaktadır. Bu Türkiye’de sıkça yaşanan bir durumdur. Yanlış tescil nedeniyle bir başkası tarafından satın alınan bir arazi aslında zaten sahipli olabilmektedir. Böyle bir durumda devlete maddi tazminat davası açılabilmektedir. (Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?)

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor