Atla

Tehdit Suçu Tazminat


Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Suçu Tazminat

Tehdit Eden Kişiden Tazminat Talep Etmek

Kişiler genel olarak kendilerine uygun bir yaşam tarzı istemekte, kendilerinden olmayan kişileri yok etme ya da tehditlerle yıldırma politikası izleyerek sindirmeye çalışmaktadırlar. Tehdit ya da şantaj her konuda olabilir. Öğrenilmesini istemediğiniz bir sırrınızı bir başkasına söylemekle size şantaj yapan kişi beğenmediğiniz bir fotoğrafı ifşa etmekle de şantaj yapmış olacaktır.
 

Tehdit Suçu Tazminat Davası Nasıl Açılır

Aynı şekilde ruhsal anlamda sizi etkileyecek şekilde canınızla ya da malınızla ilgili tehditlere maruz kalmak da tehdit için bir dava unsuru olabilir.

Tehdit ve şantaj davası açmak için her davada olduğu gibi elinizde deliller olmak zorundadır. Örneğin kişi sizi ölümle tehdit ederken aramışsa ve bunu telefonda söylüyorsa sesini kaydedebilirsiniz, mesaj atıyorsa mesajları delil olarak sunabilirsiniz.

 

En önemlisi de bir kamera önünde sesler duyulacak şekilde tehdit alıyor ya da şantaj ediliyorsanız bütün bu delillerle bir tazminat davası açma hakkınız doğacaktır.

 

Tehdit ve Şantaj Tazminatını Diğer Tazminatlardan Ayırılması

Araba değer kaybı tazminatı, işten haksız yere çıkarılma durumunda kıdem tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat türlerinde dava direkt olarak tazminat talebiyle açılacaktır.

Ama tehdit ve şantaj davalarında durum çok farklıdır. Şantaj insan onurunu küçük düşüren ruh haline zarar veren aşağılık bir eylemdir. Aynı şekilde tehditte de kişinin kişisel haklarına zarar verme sonucu yattığından bir cezadır.

 

Tehdit Suçu Tazminat Davası

Bu nedenle tehdit edilme ve şantaja maruz kalma durumlarında önce ceza mahkemelerine ceza davası açılmalıdır. Çünkü tehdit ve şantaj tazminatla son bulacak mağduriyetler değildir. İlk olarak size zarar vermek için sizi tehdit eden kişinin ceza alması gerekir.

Ceza davası devam ederken dilediğiniz tazminat miktarını karşı tarafında ödeme gücünü göz önüne alarak avukatınızla belirleyerek mahkemeye sunmanız yeterlidir.

 

Tehdit Suçu Tazminat

Mahkemenin son celsesinde ceza kararıyla birlikte hakimin sizin tazminat talebinizi haklı görmesi halinde tazminat tutarı da karar yansıtılacaktır. Bazı tehdit ve şantaj davalarında ceza alan kişi tehditte bulunduğu kişiye yaklaşmama ya da aynı mahalleye girememe gibi cezalar alacaktır. Alınan cezalar toplum hizmeti şeklinde bile olsa tazminat hakkınız her zaman bulunur.  

Tehdit Suçu Tazminat

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEHDİT SUÇU - DOSYA KAPSAMI İLE BAĞDAŞMAYAN ANLATIM İLE SANIĞIN DEĞİŞİK ZAMANLARDA BİR KİŞİYE KARŞI AYNI SUÇU İŞLEDİĞİNDEN BAHİSLE CEZA ARTIRIMI YAPILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkumiyet hükmü tesis edilirken sanığın aynı hakaret eylemi ile birden fazla kamu görevlisi mağdura karşı aynı suçu işlemesi nedeni ile TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanması gerekirken dosya kapsamı ile bağdaşmayan anlatım ile sanığın değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçu işlediğinden bahisle ceza artırımı yapılması suretiyle Anayasamızın 141 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 34 ve 230. maddelerine muhalefet edildiği anlaşılmakla; bu nedenlerle Anayasa'nın 141 ve CMK'nın 34 ve 230. maddelerine muhalefetle tesis edilen mahkeme hükmünün CMK'nın 280/1-b, 289/1-g maddeleri dikkate alınarak mutlak hukuka aykırılık hali nedeni ile sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmiştir.

TEHDİT SUÇU - SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN İLE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARIN HÜKÜMLERİ FARKLI İSE FAİLİN LEHİNE OLAN KANUN UYGULANIR VE İNFAZ OLUNUR HÜKMÜ - HÜKMÜN BOZULMASI

02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. Maddesi ile değişik CMK'nun 253/1 maddesi uyarınca istinaf incelemesine konu ve TCK'nun maddesinde tanımı yapılan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alınması karşısında; TCK'nun maddesindeki "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü gözetilerek, anılan kanunun 35. Maddesi ile değişik CMK'nun Maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak