Atla

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası


Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

TELEFON İLE TEHDİT VE HAKARET, SMS İLE HAKARET VE TEHDİT DAVASI

  • *Telefon ile yapılan Sesli Görüşmelerde telefonumuzun ses alma özelliği varsa, bu özellik sayesinde kendisine hakaret ve tehdit varsa bunları kayıt ederek delillendirebilir. Eğer ses alma özelliği yoksa çevresindeki kişi veya kişilere sesli konuşmalar dinletilerek yapılan tehdit ve hakarete şahit olmaları istenebilir. Çünkü Bu tarz davalarda delil şarttır. İspatı tamamen şikayetçiye aittir.
  • *SMS ile yapılan tehdit ve hakaret olayları ispat açısından daha kolaydır. Tehdit ve Hakaret içerikli mesajlar silinmeden saklanmalıdır.
  • *YETKİ CMK.m.12/5 hükmüne göre mağdurun ikameti yer savcılığı yetkilidir.

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013/14237 Karar: 2013/24804 Karar Tarihi: 03.10.2013

TEHDİT HAKARET VE KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇLARI - SORUŞTURMA EKSİKLİĞİ - İTİRAZ MERCİİNİN İTİRAZI KABUL EDİP DOSYAYI SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Soruşturma safhasının asıl yetkilisi olan Cumhuriyet Savcısı varken istisnai yetkili olan sulh ceza hakiminin soruşturmayı yapması sonucuna ulaşılır ki bu CMK'nın getirdiği sisteme ve yasanın amacına aykırıdır, denilerek soruşturma eksikliğinin nasıl giderilmesi gerektiği gösterilmiştir. Yapılan açıklamalara göre itiraz merciinin, itirazı kabul edip dosyayı soruşturmayı tamamlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi gerekmektedir. Hükmün bozulması gerekmiştir. (AİHS. m. 13) (5271 S. K. m. 160, 170, 173)

Dava: Tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlarından şüpheli S. hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 13.02.2012 tarihli ve 2011/165502 soruşturma, 2012/8799 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı, müşteki vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.04.2012 tarihli ve 2012/172 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01.04.2013 gün ve 101588 sayılı istem yazısıyla dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi:

Karar: İstem yazısında; şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, şikâyet dilekçesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığından ilgili görüşme detaylarına ilişkin kayıtların talep edilmediği, müşteki beyanına başvurulmadığı ve müştekinin cep telefonunda kayıtlı olduğu belirtilen tehdit ve hakaret içerir mesajların müştekiden temini yönünde bir davet yapılmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak