Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası

Telefon ile yapılan Sesli Görüşmelerde telefonumuzun ses alma özelliği varsa, bu özellik sayesinde kendisine hakaret ve tehdit varsa bunları kayıt ederek delillendirebilir. Eğer ses alma özelliği yoksa çevresindeki kişi veya kişilere sesli konuşmalar dinletilerek yapılan tehdit ve hakarete şahit olmaları istenebilir. Çünkü Bu tarz davalarda delil şarttır. İspatı tamamen şikayetçiye aittir.

*SMS ile yapılan tehdit ve hakaret olayları ispat açısından daha kolaydır. Tehdit ve Hakaret içerikli mesajlar silinmeden saklanmalıdır.

*YETKİ CMK.m.12/5 hükmüne göre mağdurun ikameti yer savcılığı yetkilidir.

Telefon Veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013/14237 Karar: 2013/24804 Karar Tarihi: 03.10.2013

TEHDİT HAKARET VE KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇLARI – SORUŞTURMA EKSİKLİĞİ – İTİRAZ MERCİİNİN İTİRAZI KABUL EDİP DOSYAYI SORUŞTURMAYI TAMAMLAMASI İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Soruşturma safhasının asıl yetkilisi olan Cumhuriyet Savcısı varken istisnai yetkili olan sulh ceza hakiminin soruşturmayı yapması sonucuna ulaşılır ki bu CMK’nın getirdiği sisteme ve yasanın amacına aykırıdır, denilerek soruşturma eksikliğinin nasıl giderilmesi gerektiği gösterilmiştir.

Yapılan açıklamalara göre itiraz merciinin, itirazı kabul edip dosyayı soruşturmayı tamamlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi gerekmektedir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

Telefon veya Sms İle Tehdit Hakaret Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TEHDİT VE KONUT DOKUNULMAZLIĞIM İHLAL ETME SUÇU - YÜKLENEN SUÇUN SANIKLAR TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMAMASI - İLK DERECE MAHKEMESİNCE DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN OLARAK KABUL VE TAKDİR KILINMIŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

ÖZET: Sanık Ö. P. hakkında hakaret suçundan CMK’nın 223/2 maddesi uyarınca beraat kararı verilmiş ise de. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımın 01/06/2017 tarihli iddianamesinde hakaret suçundan sevk maddesi gösterilmediği CMK’nın 225. maddesine göre hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği gözetilmeden ilk derece mahkemesince sanık hakkında dava açılmayan hakaret suçu yönünden verilen beraat kararı yok hükmünde kabul edilerek yapılan incelemede.

Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması, ilk derece mahkemesince dosya içeriğine uygun olarak kabul ve takdir kılınmış olduğundan istinaf başvurusunda bulunan katılanlar Z. K. ve B. K. vekilinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla CMK’nın 280/1-a. maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor