Temyiz Bozma Sebepleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Temyiz Bozma Sebepleri

Temyiz Bozma Sebepleri

Temyiz Bozma Sebepleri

Temyiz Bozma Sebepleri | Hukuk Mahkemesi tarafından verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvuru yapılabilmektedir. bu konuda para ile değerlendirilmeyen dava ve işler hakkında alınan kararalar hariç miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkında nihai kararlar kesin olmaktadır. İstinaf yoluna başvurma süresi karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi yokluklarında verilmiş olması durumunda tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün olmaktadır.

USULDEN BOZMA: Yerel mahkemece verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımaması durumunda bir üst mahkeme tarafından gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesidir.

ESASTAN BOZMA:  Yerel mahkemece verilen kararın usul hukukuna uygun biçimsel koşulları taşımasına karşın dava konusu hakkın sübutuna ilişkin koşulların yerine getirilmemiş olması nedeniyle bir üst mahkeme tarafından gerekçeleri de açıklanarak yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesidir.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beş bin lirayı geçen davalar hakkında nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içerisinde temyiz yoluna başvurulabilmektedir. Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay tarafından iki ay içerisinde karara bağlanmaktadır.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapılacak temyiz başvurusu hükmü veren Bölge Adliye Mahkemesine bir temyiz dilekçesi verilerek yapılabilir. Temyiz dilekçesinde temyiz nedenleri açıkça belirtilmektedir.

Temyiz Edilmeyen İstinaf Mahkemesi Kararları

Bölge adliye mahkemelerinin bozma kararları dışında kalan kararlar için temyiz başvurusu yapılabilmektedir. ancak hükmedilen cezanın miktarı dikkate alınarak bazı İstinaf mahkemesi kararları aleyhine temyiz kanun yolu kapalı olmaktadır.

Temyiz Bozma Sebepleri Ankara avukat

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor