Atla

Tenkis davaları


Tenkis davaları

Tenkis davaları

Tenkis davaları

Saklı pay, murisi yani miras bırakanın mirasçılarına yasal olarak yakınlıklarına göre vermesi gereken pay olarak tanımlanabilmektedir.

Muris yasal olarak tüm mal varlığında dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek olsa da bazı mirasçıların miras payları kanuni olarak güvence altına alınmıştır. Bu şekildeki paylar saklı pay olarak adlandırılmaktadır. 

Tenkis Nedir

Tenkis davası, miras hukuku alanında karşımıza çıkan kavramlardan birisidir. Tenkis anlam olarak eksilme ve azalmayı ifade etmektedir.

Tenkis davası ise mirasçıların mirasta saklı paydan, mirasçı tarafından yapılan tasarrufun tenkisi için açılan davalardır. Öncelikle miras hukukunda karşımıza saklı pay unsuru çıkmaktadır.

Tenkis Davası Nasıl Açılır Görülür

Tenkis davalarının temelini saklı paylar oluşturmaktadır. Muris saklı paylardan bir ya da bir kaçına pay oranını aşacak miktarda tasarrufta bulunması durumunda diğer mirasçılar tenkis davası açabileceklerdir.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tenkis davası açabilme hakkı tüm mirasçılara bırakılmış bir haktır.

Tenkis davalarında ortaya çıkan sorunlardan birisi bölünmez mal varlıklarıdır. Bölünmez mallar, değeri azalmadan veya eksilme, azalma olmadan bölünmesi mümkün olmayan malları ifade etmektedir. Bu malların miras işleminde bölüşülmesi sorunu tenkis davalarına konu olabilmektedir.

Bölünemez mallar ile ilgili mirasçıların talep ettikleri bölümle ilgili ödeme yapması ile malın kendisine verilmesi ya da o maldaki haktan tasarruf ederek bedelinin kendisine ödenmesi şeklinde sorun çözülebilecektir.

Tenkis davası, miras bırakan kişinin son ikamet adresinin olduğu Asliye Hukuk Mahkemesine mirasçılardan birinin bir dilekçe ile başvuru yapması halinde açılabilir. Tenkis davalarının işleme süreci Türk Medeni Kanunu'nun 563. Maddesinde açıklanmaktadır.

Tenki Davalarında Zamanaşım Süreleri Nelerdir

Tenkis davaları için kanunda belirlenmiş iki farklı zamanaşımı kavramı bulunmaktadır. Öncelikle saklı paya sahip mirasçı zarara uğradığını öğrenmesi halinde, öğrenme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tenkis davası açabilecektir.

Bu zamanaşımı durumu zararın oluşması halindeki zamanaşımıdır. Bununla birlikte bir de vasiyetnameye dayalı zamanaşımı süresi de bulunmaktadır.

Miras bırakanın vasiyetnamesini okumasından sonra mirasçılar zarara uğrayacaklarını düşünürseler on yılık zaman diliminde tenkis davası açabilirler. On sene sonunda dava açma hakları zamanaşımına uğrayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Tenkis davalarının niteliğine göre, davalının TMK 564/1 (MK.nun 506.) maddesi uyarınca tercihini nakten ödeme yönünde kullanması halinde, diğer para borçlarında olduğu gibi temerrüde düşen davalının faiz ödemesi gerekir ( BK.md. 103. TBK 120.md).

Bilindiği ve 11.11.1994 tarih, 4-4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nda da belirtildiği üzere tenkis alacağı tercih hakkının kullanıldığı tarihte muaccel hale geleceğinden faize tercih hakkının kullanıldığı günden geçerli olmak üzere hükmedilmesi gerekir.

Dosya içeriği ve toplanan deliller ile mirasbırakanın maliki olduğu taşınmazları davalı torunlarına devretmesi nedeniyle tenkis koşullarının oluştuğu saptanarak davanın kabul edilmiş olması kural olarak doğrudur.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak