Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır? Ülkemizdeki kanunlara göre mirasçılarına miras bırakan bir kişi, malvarlığının tümünü istediği bir kişiye bırakabilme özgürlüğüne sahip değildir.

Kişinin kanuni mirasçılarının mirasta saklı pay adı verilen bir hakları bulunmaktadır.  miras bırakan kişinin belirli derecede yakınlarının mal varlığı üzerinde bir hakka sahip olduklarını belirten mirasta saklı pay haricindeki geriye kalan tüm mal varlığı üzerinde kişi istediği şekilde ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmektedir.

Mirasta saklı pay hakkından kişinin altsoy akrabaları yararlanabilmektedir. Altsoyu kavramının içinde kişinin çocukları, torunları, anne ve babası ile eşi bulunmaktadır.

Kişinin eğer varsa evlatlık çocukları da bu altsoy grubu içerisine kanunlarca dahil edilmektedir. 2007 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişiklikler kardeşler altsoy grubunun içerisinden çıkartılmıştır.

Altsoy için pay oranı yasal miras payının yarısı olarak belirlenmiştir. Kişinin anne ve babası için mirasta saklı pay oranı yasal miras payının dörtte bir oranıdır.

Eğer miras bırakan kişinin çocukları ve torunları varsa anne ve baba kanunlar gereği mirastan pay alamazlar, yani saklı pay hakları bulunmamaktadır.

Kişinin sağ kalan eşi varsa ve bu eş anne, baba, çocuklar ve torunlar ile birlikte mirasçı olduysa yasal miras payının tamamını miras olarak alacaktır. Ancak bu saydıklarımızın dışında da kardeş, yeğen, amca vs. akrabalarda mirastan pay alacaklarsa yasal miras payının dörtte üçü oranında eşin mirastan saklı payı olacaktır.

Miras bırakan kişi, hayattayken hazırladığı vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile bir mirasçısını mirasından çıkartmış veya tüm mirasçılarının saklı pay oranlarını aşacak şekilde ölüme bağlı tasarrufta bulunmuş olabilir. Ancak mirasta saklı pay mirasın paylaşımı esnasında otomatik olarak dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu saklı pay üzerinden hak iddia etmeye hakkı olan mirasçılar saklı payın ihlalinden dava açarak, dikkate alınmasını sağlayabilirler. Saklı paya sahip olan mirasçılar ancak saklı payın ihlal edildiğini düşünüyorlarsa, saklı pay ihlalinden dava açabilirler. Tenkis davası olarak adlandırılan bu dava ile mirasta saklı pay ihlali bulunuyorsa, gereken şekilde düzenlemeleri yapılacaktır.

Tenkis davası, saklı payından mahrum kalan mirasçılar ile miras bırakan kişinin vasiyetinde ya da hazırlamış olduğu miras sözleşmesinde ölüme bağlı tasarruftan saklı pay oranını aşacak miktarda miras bıraktığı mirasçıları arasında görülmektedir. Saklı payından mahrum kalan mirasçılar,

Mirasta saklı pay oranlarının zedelendiğini öğrendikten itibaren 1 yıl ve diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra düşer. Tenkis davası açılacağı zaman ölen kişinin son ikametgahı olan şehrin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmak zorundadır ve ancak miras bırakanın ölümünden sonra açılabilmektedir.

Tenkis davası kanun çerçevesinde belirlenmiş olan yasal süreler içerisinde açılmalıdır. Yenilik doğuran bir hak olduğu için belirlenen süreler içerisinde açılmayan tenkis davası sonucu saklı pay hakkı otomatikman düşer.

Tenkis davasının sonucunu ise tenkise bağlı olarak tasarruf yapılmış kişinin iyi niyetli olup olmadığı davanın seyrini büyük oranda etkilemektedir. Lehine tasarrufta bulunulmuş olan kişi, mirasta saklı pay sahibi olan kişilerin zarara uğradığının belirlenmesi durumunda tüm kazanımlarını iade etmek durumundadır.

Mirasta saklı pay hakkı bulunan mirasçılar kanunda belirlenen nedenlere dayanılarak miras bırakan kişi tarafından mirasçılıktan çıkartılabilir.

Eğer mirasçılardan herhangi birisi miras bırakan kişiye veya miras bırakanın yakınlarından birisine karşı ağır bir suç işlemişse yahut yine bu kişilere karşı Aile Hukuku çerçevesinde belirtilmiş olan sorumluluklarını yerine getirmemiş ise kişi mirasçılıktan çıkartılabilir ve mirastan hiçbir şekilde pay alamaz, mirasta saklı pay hakkından yararlanabilmek için tenkis davası açma hakkını kaybeder. (Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?)

Dava Dilekçesi Örneği  – Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                  :

TC KİMLİK NUMARASI     :

 ADRES                                  :

 VEKİLİ                                 : Av. İlkay Uyar Kaba

ADRES                                  :

DAVALI                                :

 ADRESİ                                :

 KONU                                  :  Saklı Paya Tecavüz Eden Tasarrufun Tenkisi Talebinden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

1-)

2-) Davalı………………………………………..talep edilmektedir.

3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle, saklı pay ………………için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  :

HUKUKİ DELİLLER                    :

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,……………………… yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER         1.     Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili  Av. İlkay Uyar Kaba

Diğer makalelelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır?)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor