Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir? | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Mirasta Saklı Pay Davası Nedir?

Tenkis davası miras bırakanın mirası üzerinde yaptığı tasarrufların saklı pay mirasçıların saklı paylarına zarar vermesi sonucunda saklı pay mirasçının hak kaybını engellemek için açtığı davadır. Tenkis davasını daha da ayrıntılı incelemeden saklı pay mirasçı kimdir, saklı pay kavramları hakkında biraz bilgi vermek gerekir. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Saklı Pay Mirasçı Kimdir?

Miras bırakanın mirası üzerinde hiç bir şekilde tasarruf yapamayacağı bölüme saklı pay denir. Bu saklı paya sahip yasal mirasçılara da saklı paya sahip mirasçı denmektedir.

Bu mirasçıların hakları kanun aracılığı ile korunmaktadır. Bu pay oranları Medeni Kanunun Miras Hukuku kitabında ilgili madde de hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu miras bırakanın bu paya zarar verecek derecede tasarruf yapmasına izin vermemiştir. Tasarruf yetkisini kullanan miras bırakan bu paya zarar verdiği takdirde öldüğünde açılan davalar ile saklı pay mirasçı hakkını koruyabilmektedir. Her yasal mirasçı saklı pay mirasçı değildir. Saklı pay mirasçılar kanunda belirtilmiştir. Bunlar:

  • Miras bırakanın alt soyu yani çocukları, torunları, torunlarının çocukları vb…
  • Miras bırakanın annesi ve babası
  • Miras bırakanın eşi

Kanun koyucu 2007 yılında yaptığı değişiklikle saklı pay mirasçılarından kardeşleri çıkarmıştır. Fakat değişikliğin yapıldığı andan önce ölenlerde kardeşleri de saklı pay mirasçı olarak değerlendirmek gerekecektir. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Miras Hukukunda Saklı Pay Oranları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu

MADDE 506:  Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir: Alt soy için yasal miras payının yarısı,Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Türk Medeni Kanunu

MADDE 506. Madde de belirttiği üzere miras bırakan mirasın kişilere göre tasarruf yapma yetkisi yoktur. Alt soy için bu saklı pay oranı mirasın 1/2 ‘sidir. Şöyle bir örnekle daha da açıklamak gerekirse miras bırakan vasiyetname falan yazmadı ve miras kanunda ifade edilen hususlara göre bölünecektir. 3 çocuğu ve 1 de eşi olan miras bırakanın mirasının ¼’i eşine kalacaktır. ¾’ü de altsoya kalacak ve her çocuğa ¼ miras düşecektir. Fakat miras bırakan bütün mirası eşine bıraktığını yazsın vasiyetnamesinde ve vasiyetname kanuna uygun şekilde hazırlanmış olsun.

O zaman ne oluyor? Çocuklara mirastan hak kalmıyor, yasal mirasçı ve saklı pay mirasçısı olan altsoy hakkını alamıyor vasiyetname ile. Fakat kanun koyucu saklı pay mirasçısı olan bu çocukları koruyor ve mirasın yarısını saklı pay olarak koruyor ve alt soyun yasal miras payı 1/4 ‘tür. Bunu ½ ile çarptığımızda artık 1/8 oranında mirastan hak alabiliyorlar. Kanun koyucu bu şekilde mirasçıları korumaya çalışmıştır.

Miras hukukunda saklı pay yasal miras payı üzerinden hesaplanır. Murisin Mirasta Tasarruf Oranı Türk Medeni Kanunu

Madde 505 Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Bu mirasçılardan hiç biri yoksa miras bırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir. Kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 505. Maddesinde ifade ettiğine göre miras bırakan tasarruf yetkisini ancak saklı pay mirasçıların mirastan çıkarıldıktan sonra kalan kısmında kullanabilmektedir. Saklı pay mirasçıların haklarına zarar gelmemesi için öncelikle tereke hesaplanır daha sonra terekeden saklı pay mirasçıların hakları çıkartılır kalan kısmında tasarruf yetkisini kullanmakta özgürdür miras bırakan.

Miras bırakanın tasarruf yetkisini kullanabileceği oranı hesaplamak için öncelikle elbette ki tereke hesaplanmalıdır. Kanun koyucu yine Türk Medeni Kanununda terekenin nasıl hesaplanacağını, nelerin dikkate alınması gerektiğini hüküm altına almıştır. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Tereke Nasıl Hesaplanır?

Terekenin hesaplanması oldukça mühim bir meseledir. Terekenin hesaplanması için bir bilirkişi gereklidir.  Bilirkişi kanundaki ilgili hükümleri dikkate alarak miras bırakanın mirası üzerinden terekenin hesaplanmasını gerçekleştirir. Bu hususlara da değindiğimize göre saklı pay mirasçısının saklı payına zarar geldiğinde, mirasçı hakkını alamadığında yapılması gerekenlere değinmek gerekecektir.

Makalenin başında da ifade ettiğimiz üzere tenkis davası, miras bırakanın tasarruf yetkisini aşarak saklı pay oranlarına zarar vermesi nedeni ile miras bırakanın ölümünden sonra mirasçının hakkını geri almak için açtığı davadır. Tenkis davasının açılması için miras bırakanın ölmesi gerekmektedir. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Tenkis Davası

Türk Medeni Kanunun 560. Maddesi ve devamında ele alınan tenkis davası miras hukukunda hak kayıplarını önlemek için açılan davalardan biridir. Geriye etkili olan ve yenilik doğurucu olan tenkis davası miras bırakanın sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf yetkisi ile saklı pay oranlarına zarar vermesi sonucu miras bırakanın ölümünden sonra açılan bir davadır. Tenkis davasında yetkili ve görevli mahkeme de miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesidir. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Tenkis Davasında Davacı ve Davalı Taraflar (Davanın Tarafları) Kimlerdir?

Tenkis davasında davacı veya davacılar saklı paylarına zarar gelen mirasçılardır. Bu mirasçıların yukarıda kimler olduğunu dile getirdik. Saklı paylı mirasçı tenkis davası açmadığı takdirde ellerinde borç ödemekten aciz vesikası olan saklı paylı mirasçının alacaklısı ve iflas masası da saklı paylı mirasçı yerine tenkis davasını açabilirler.

Tenkis davasının davalı tarafı ise miras bırakan ile sağlar arası ya da ölüme bağlı tasarruf ile lehine kazandırma işlemi yapılan kişidir. Tenkis davası miras bırakan hayatta iken kendisine karşı açılamaz. Bunun nedeni ise ahlaka ve adaba uygun düşmemesidir. Tenkis davası özellikle mirasçıdan mal kaçırma gibi olaylarda açılan bir davadır. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Tenkis Davasında Süreler Hak Düşürücü Süreler

Mirasçı saklı payına zarar gelecek olayı öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde ve herhalde vasiyetnamenin açılmasından ya da diğer tasarruflarda mirasın açılmasından itibaren 10 yıl içinde tenkis davasını açmalıdır. Aksi takdirde süreler dolduktan sonra açamayacaktır. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Unutulmamalı ve zamanaşımı ile karıştırılmamalıdır. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

Defi Olarak İleri Sürülmesi

Hak düşürücü süreleri geçirip tenkis davası açamayan mirasçı kendisine karşı ileri sürülen taleplere binaen tenkisi ileri sürebilmektedir. | Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri