Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi, Aile hukuku esaslarına göre çiftler, evliliklerini yürütemedikleri durumlarda aile mahkemelerine boşanma davası açma hakları vardır.

Aile mahkemelerinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre görülen davalarda, hakimler kişiler arasındaki evliliği noktalama kararını gerekçelerine göre ele alarak bir karar verir.

Türk Medeni Kanunda 161. ile 166. maddeleri arasında boşanma gerekçeleri açıklanmıştır. İlgili kanun maddelerinde boşanma gerekçeleri, genel ve özel gerekçeler olmak üzere iki türde ele alınmıştır. Genel gerekçeler hakim kanaatinin çok önemli olduğu ve evlilik bağının temelinden sarsılmış olması olarak tanımlanmıştır.

Özel gerekçeler ise genel gerekçelerin aksine ispat edilmesi gereken aldatma ya da zina, terk etme, eşlerden birinin suça karışması, eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, onur ve haysiyet kırıcı davranışlar, akıl hastalığı gibi daha somut gerekçelerdir. Bu gerekçeleri öne sürerek boşanma davası açma açan tarafın, ispat yükümlülüğü bulunan boşanma davası türleridir.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi nedir?

Bu içerikte özel boşanma gerekçelerinden biri olan ve Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde açıklanmış olan terk nedeniyle boşanma davaları ele alacağız. Eşlerden birinin ortak yaşanan evi terk etmesi durumunda terk edilen eş bu durumu gerekçe göstererek boşanma davası hakkı vardır.

Ancak boşanma davasının açılabilmesi öncesinde terk nedeniyle boşanma ihtar dilekçesi hazırlanması ve karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle evi terk eden eş için ‘eve dön’ çağrısı olan terk nedeniyle ihtar dilekçesi hakim veya noter aracılığıyla hazırlanması ve tebliğ edilmesi gerekir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi gönderilebilmesi için kasıtlı olarak evi terk etme süresinin 6 aydan az olmamalıdır. Evi terk eden tarafa 4. aydan itibaren ihtar dilekçesi gönderilebilir.

Askerlik, hastalık ve cezaevine girilmiş olması terk gerekçesi için istisnadır
Ayrıca terk ettiği iddia edilen tarafın erkek olması durumundan askerlik görevi terk etme gerekçesiyle boşanma davası konusu değildir.

Yine benzer şekilde eşlerden birinin ceza evine girmesi, hastalık nedeniyle tedavi amaçlı olarak evden ayrılmış olması da kasıtlı olarak terk etme olarak yorumlanmamaktır.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi karşı taraf ulaştırıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde konuta dönmesi gerekir.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesi nasıl yazılır

Aile mahkemesine verilecek olan terk nedeniyle ihtar dilekçesinde ihtar gönderen ve ihtar gönderilen eşin adı soyadı, iletişim bilgileri yani adresleri yer almalıdır.

Davet edilecek olan ortak konutun adresine de yer verilmesi gereken ihtar dilekçesinde konuta dönecek olan eş ve varsa çocukların konaklama ve yol gibi dönüş giderlerinin karşılanacağına ilişkin hususlar yer alır.

Terk Nedeniyle İhtar Dilekçesi Örneği

Terk eden eşe gönderilen ihtar nasıl hazırlanır, dilekçe örneğinde hangi hususlar bulunur.

Terk nedeniyle ihtar dilekçesinde şu hususlar bulunur, İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini, İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, Davet edilen ortak konutun adresini, Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler.

Konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı,  Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri,  İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar.

Yol gideri konutta ödemeli olarak gönderilmeli ve miktar itibarıyla terk eden eş ve müşterek çocuğun/çocukların gidiş-dönüş ve asgari bir gece konaklama giderlerini karşılamalıdır.

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DAVACI :    VEKİLİ : Av.  DAVALI :  KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir.

1.437 Görüntülenme

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp