Atla

Terke Dayalı Boşanma Davası


Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda eş evi terk eden eşe karşı Terke Dayalı Boşanma Davası açabilir.

TMK. m:164' e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerlerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk edilen eşe 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Konuyla bağlantılı Terk Nedeniyle Boşanma Davası hakkında ki diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI

Terk fiilinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olması:

Eşlerden birinin ortak konuta hiç gelmemesi de terk sayılır. Eşlerden biri, diğerini ortak konuttan kovsa ya da konutu terk etmeye zorlarsa ve bir daha o konuta almasa, bu durumda ortak konutu terk eden, kovulan eş değil, onu kovan/terke zorlayan eştir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması:

Terkin, haklı bir sebebe dayanmaması ya da evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amaç ve niyetiyle gerçekleşmiş olması şarttır.

Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması:

Konutu terk eden eş, 6 ay dolmadan önce ortak konuta dönerse ve eşiyle birlikte yaşamaya başlarsa, bu süre kesilmiş olur.

Terkeden eşe ihtarda bulunulması:

Terk edilen eş, en erken, terk olayından sonraki 4'üncü ayın sonunda Hakime başvurabilir. Çünkü bu süre, eşin ortak konuttan ayrı yaşayabileceği asgari süredir ve mutlaktır.

TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DÖNMESİ İÇİN İHTAR NASIL YAZILIR

Terk dayalı boşanma davasının ön koşulu olan terk ihtarının yapılmasını talep eden eşin istemi üzerine ihtarname düzenler. İhtar, dava şartları incelenmeksizin yapılır. Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eşe de ihtar gönderilir.

Terk eden eşe gönderilen İHTAR; İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini,  İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, Davet edilen ortak konutun adresini,  Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ile konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı, Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar.

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR

Terke Dayalı Boşanma Davası veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

   TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Terke Dayalı Boşanma Davasında, görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/2-686 Karar: 2013/67 Karar Tarihi: 16.01.2013

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI - İHTAR KARARI - EVE HAKLI SEBEPLE DÖNMEDİĞİNİ İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIYA AİT OLDUĞU - DAVALININ ORTAK KONUTA DÖNMEMEKTE HAKLI OLUP OLMADIĞI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine ihtar talebini inceleyen hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Ortak konuta dönmesi istenen eşe mahkeme kanalıyla tebliği gereken bu bir dava olmadığı için; ihtar gönderilmesi istenen mahkeme; olayın esasını, isteği haklı ya da haksızlığını vs. incelemeden ihtar kararı vermekle yükümlüdür ve bu karar temyiz edilemez.

İhtar kararı yasaya uygun ve geçerli değilse diğer koşullar incelenmeden salt bu nedenle dava reddedilmeli; ihtar kararının yasaya uygun olması halinde ise, eve haklı sebeple dönmediğini ispat yükünün davalıya ait olduğu da gözetilerek, davanın esasına ilişkin incelemeye geçilmeli; davacının ihtar isteğinde samimi olup olmadığı, davalının da ortak konuta dönmemekte haklı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

Toplanan delillerden çekilen ihtarın Türk Medeni Kanununun 164. maddesi ile 27.03.1957 gün 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun bulunmasına, davanın süresinde açılmış olmasına, davalının kanunen korunmaya değer bir sebep olmadığı halde ortak konuta dönmediğinin anlaşılması karşısında davacının terke dayalı davasının kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • ULAŞ SÖNMEZ -
  16 Ağustos 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • HİLAL ERENEL -
  16 Ağustos 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • ALARA TUĞCU -
  13 Eylül 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • BENAY SAVAŞ -
  16 Eylül 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Buğra -
  4 Şubat 2017

  Terke Dayalı Boşanma Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir..

  Cevapla
Yorum Bırak