Atla

Terke Dayalı Boşanma Davası


Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası

Terke Dayalı Boşanma Davası, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda eş evi terk eden eşe karşı Terke Dayalı Boşanma Davası açabilir.

TMK. m:164' e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerlerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk edilen eşe 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Konuyla bağlantılı Terk Nedeniyle Boşanma Davası hakkında ki diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

Terke Dayalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir

Terk fiilinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olması:

Eşlerden birinin ortak konuta hiç gelmemesi de terk sayılır. Eşlerden biri, diğerini ortak konuttan kovsa ya da konutu terk etmeye zorlarsa ve bir daha o konuta almasa, bu durumda ortak konutu terk eden, kovulan eş değil, onu kovan/terke zorlayan eştir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması:

Terkin, haklı bir sebebe dayanmaması ya da evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amaç ve niyetiyle gerçekleşmiş olması şarttır.

Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması:

Konutu terk eden eş, 6 ay dolmadan önce ortak konuta dönerse ve eşiyle birlikte yaşamaya başlarsa, bu süre kesilmiş olur.

Terkeden eşe ihtarda bulunulması:

Terk edilen eş, en erken, terk olayından sonraki 4'üncü ayın sonunda Hakime başvurabilir. Çünkü bu süre, eşin ortak konuttan ayrı yaşayabileceği asgari süredir ve mutlaktır.

terk nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer

Terk Eden Eşin Ortak Konuta Dönmesi İçin İhtarı Nasıl Yazılır

Terk dayalı boşanma davasının ön koşulu olan terk ihtarının yapılmasını talep eden eşin istemi üzerine ihtarname düzenler. İhtar, dava şartları incelenmeksizin yapılır. Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eşe de ihtar gönderilir.

Terk eden eşe gönderilen İHTAR; İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini,  İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini, Davet edilen ortak konutun adresini,  

Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ile konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı, 

Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar.

Terke Dayalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Terke Dayalı Boşanma Davası veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır

Terke Dayalı Boşanma Davasında, görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine ihtar talebini inceleyen hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Ortak konuta dönmesi istenen eşe mahkeme kanalıyla tebliği gereken bu bir dava olmadığı için; ihtar gönderilmesi istenen mahkeme; olayın esasını, isteği haklı ya da haksızlığını vs. incelemeden ihtar kararı vermekle yükümlüdür ve bu karar temyiz edilemez.

İhtar kararı yasaya uygun ve geçerli değilse diğer koşullar incelenmeden salt bu nedenle dava reddedilmeli; ihtar kararının yasaya uygun olması halinde ise, eve haklı sebeple dönmediğini ispat yükünün davalıya ait olduğu da gözetilerek, davanın esasına ilişkin incelemeye geçilmeli; davacının ihtar isteğinde samimi olup olmadığı, davalının da ortak konuta dönmemekte haklı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Terke Dayalı Boşanma Davası - Yorum
  ULAŞ SÖNMEZ -
  16 Ağustos 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Terke Dayalı Boşanma Davası - Yorum
  HİLAL ERENEL -
  16 Ağustos 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • Terke Dayalı Boşanma Davası - Yorum
  ALARA TUĞCU -
  13 Eylül 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Terke Dayalı Boşanma Davası - Yorum
  BENAY SAVAŞ -
  16 Eylül 2016

  Terke Dayalı Boşanma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Terke Dayalı Boşanma Davası - Yorum
  Buğra -
  4 Şubat 2017

  Terke Dayalı Boşanma Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir..

  Cevapla
Yorum Bırak