Sigorta Tespit Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kasko ve Sigorta Davaları  > Sigorta Tespit Davaları

Sigorta Tespit Davaları

Tespit Davaları Yargıtay Kararı

Sigorta Tespit Davaları | Konut Sigortası, Konut sigortası; daire ve kullanıcının talebine bağlı olarak bina veya daire içerisinde bulunan eşyaları risklere karşı güvence altına alır. Kullanıcının talebine göre bina veya daire teminatı ile daire içerisinde bulunan bütün sabit tesisatlarda da risklere karşı sigorta kapsamına girer.

Bina veya dairede meydana gelen herhangi bir hasarın oluşması durumunda çoğunlukla dairede bulunan eşyalar da hasar görür. Bu sebeple sigortayla koruma altına alınan evlerin içerisindeki eşyalarla birlikte sigorta yapılmalı, riskler güvence altına alınmalıdır. Bireyler az bir miktar maliyet farkı ile binaya ve binanın içerisinde bulunan sabit tesisata ve de bina içerisinde bulunan eşyaların başına gelebilecek her türlü riskleri, konut sigortası ile bertaraf etmiş olacaklardır. Aldığımız konut veya ev eşyaları maliyetleri itibariyle aile bütçesinde çok büyük bir yer tutar. Binaya, sabit tesisata veya konut eşyalarının başına gelebilecek risklere karşı konut sigorta poliçe maliyetleri eşyanın veya binanın maliyeti yanında çok düşüktür.

Kiracı olarak konut sigortası yalnızca ev eşyalarının başına gelebilecek riskleri güvence altına alır.

Konut Sigortası Teminat Kapsamları

Konut sigortası; bina veya ev içerisindeki sabit tesisat ve ev eşyalarının başına gelebilecek her türlü kazaya karşı gerekli bir tedbir bir güvencedir. Konut sigortası güvencesinden en iyi biçimde yararlanmak ve mevcut ve olması muhtemel risklerin tespit edilip ihtiyaçlara en uygun konut sigorta poliçesi tercih edilmelidir.

Konut Sigortasında Mevcut Ana Güvenceler Yangın Güvencesi

Konut sigortası teminatları ve kapsamları poliçe sahibi sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle beraber bütün hepsinde müşterek olan ana güvence yangına karşı teminatıdır.

Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve bina tesisatının patması sonucunda ortaya çıkması muhtemel zararları güvence altına riskleri ortadan kaldırır.

Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar

Konut sigortası mevcut sigorta poliçelerine ek olarak teminatlar alınarak kişilerin yaşadığı bölgelere göre sahip oldukları riskleri azaltarak rahat ve huzurlu yaşamın anahtarıdır konut sigortası.

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi sırasında yaşanılan bölgenin sahip olduğu riskler göz önüne alınarak poliçeler hazırlanır. Ancak konut sigortası yaptırmak isteyen kişiler geniş bir güvence ile risklerden minimum düzeyde zarara görmezler.

Sosyal Hareketlere Karşı Konut Sigortası

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli büyük terör hareketler; bu saldırı ve hareketlerin sebep olacağı maddi zararları risklerini güvence altına alabilir. Her bir oluşan zararda, zarar maliyetinin %5’i (yüzde beş) oranında muafiyet riskler güvence altına alınır.

 Sel veya Su Baskınına Karşı Konut Sigortası

Sel veya su baskını; sigortalanan binanın veya evin çevresinde ırmak, çay, dere ve sulama kanalların taşması ile olağanüstü dönemlerdeki yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketi neticesinde binada, binadaki sabit tesisatta ya da binanın içerisinde bulunan eşyalarda meydana gelen zararlara karşı riskleri güvenceye alır.

Cam Kırılmasına Karşı Konut Sigortası

Cam kırılması; bu güvencesinin amacı sabit olarak ve dik halde takılı olan cam ile aynaların kırılmasına neden olabilecek risklere karşı, zararları güvence altına alır.

Konutta Meydana Gelebilecek Kazalara Karşı Konut Sigortası

Ferdi kaza; sigortalının konut sigortası yapılan adresinde konut sigorta poliçe içeriği çerçevesinde meydana gelebilecek bir kaza neticesinde oluşabilecek riskleri güvence altına alır. Konut sigortası poliçe kapsamına göre ölüm olması durumunda tarafı, sürekli olarak sakat kalması durumda da poliçe sahibine poliçede belirlenmiş limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlığa Karşı Konut Sigortası

Hırsızlık; konut sigorta poliçesinden de binada veya evde meydana gelebilecek hırsızlık risklerini güvence altına alır. Hırsızlık neticesinde sigortalı binada çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği hasarları karşılar.

Tadilat İşleri İçin Konut Sigortası

Yardım hizmetleri: Konut sigortası poliçe güvencelerinden biriside su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve buna benzeri tadilat işleri ile alakalı acil servis ve bağlantı hizmetleri verilmesini sağlar.

Enflasyona Karşı Konut Sigortası

Enflasyona karşı korunma: Bu teminatın amacı enflasyon dönemlerinde daire ve dairenin içerisindeki eşyaların güncel değerini korumaktır. Konut sigorta miktarına sigorta poliçe süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma miktarı kadar artış yapılır. Ancak zarar tarihinde tercih edilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu miktarın üzerinde ise DİE’nin oranı dikkate alınır.

Deprem ve Yanardağ Hasarların Karşı Konut Sigortası

Deprem veya yanardağ püskürmesi; deprem ve yanardağ püskürmesinin konut sigortası yapılarak güvence altına alınan değerler üzerinde doğrudan sebep olacağı bütün hasarlar güvence altına alır. Depremin neden olduğu hasarlarda öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) belirlenen limitler içerisinde ödeme yapar.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor