Atla

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Kimden İstenir


Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Kimden İstenir

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Kimden İstenir

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Kimden İstenir

Trafikte yaşanan ölümlü ya da yararlanmalı trafik kazaları halinde mağdur tarafın talep etme hakkına sahip olduğu tazminat hakkı bulunurken bu tazminat hakkı maddi ve manevi tazminat olarak iki grupta değerlendirilir.

İlgili kurumlardan gerekli olan taleplerin gerçekleştirilebildiği maddi tazminat ile manevi tazminat arasında söz konusu olan en önemli farkların başında maddi tazminat davalarında söz konusu olan zararların karşılanabilmesi mümkün olurken, manevi tazminat davalarında söz konusu zararların telafi edilebilmesi mümkün değildir.

Çünkü manevi tazminat davalarında kişi fiziksel bir durum ya da zararının tanziminden çok karşı karşıya kaldığı ruhsal keder ve üzüntü gibi etkenlere bağlı olarak tanzim talebi gerçekleştirmektedir.

Trafik Kazasında Manevi Tazminat İsteme Şartları Nelerdir?

Trafik kazalarında manevi tazminat konusu hukuksal yönden yapısal noktada farklı görüşlere sahip olunan bir konu olduğu gibi oldukça geniş kapsamlı ve farklı değişkenleri söz konusu olması dolayısı ile profesyonel avukatlık desteği alınması zorunlu olmasa da ciddi seviyede elzemlik teşkil eden tazminat davalarından birisi olarak öne çıkıyor. Türk Borçlar Kanunu’ nun 56. Maddesi içerisinde;

‘Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.’

Şeklinde manevi tazminat davasına ilişkin olarak detaylı bir açıklama getirilmektedir. Bu noktada da kanun kapsamında bir manevi tazminat davası için en önemli koşullardan birisi olarak bir kişinin fiziksel bütünlüğünün zarar görmesi oluyor.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Bu çerçevede de söz konusu trafik kazası ardından manevi tazminat davası açmak isteyen kişilerin, bu davayı kime karşı açacakları konusunda önemli ikilemleri ve tereddütleri söz konusu olabiliyor. Bu noktada trafik kazası manevi tazminat davası kişiler tarafından bedensel bütünlüğünde zarar görmesi noktasında rol üstlenmiş olan kişi ya da kurumlara yönelik olarak açılabilmektedir.

Kusur durum ve oranına göre trafik kazalarında aracın sürücüsü ya da aracın sahibine karşı açılabilen trafik kazası manevi tazminat davalarında süreç içerisinde pek çok farklı hukuksal durum ve uzmanlık gerektiren bilgi söz konusu olması dolayısı ile profesyonel avukat desteğinin alınması çok önemlidir.

Trafik kazalarında manevi tazminat hesaplaması yapılırken başta kişinin karşı karşıya kaldığı durumun etkileri olmak üzere pek çok farklı etken manevi tazminat miktarının belirlenmesi konusunda önemli etkiler olarak değerlendiriliyor.

Misal olarak kişinin yaşı, geliri, sağlık yönünden durumu ve trafik kazasındaki kusur durumu gibi pek çok faktör trafik kazalarında manevi tazminat hesaplaması yapılması esnasında etkin bir şekilde göz önünde bulundurulmakta olunan noktalardır. Bu şekilde manevi tazminat hesaplaması yapılarak, hakim tarafından uygun görülmesi durumunda hükme bağlanmaktadır.

Trafik Kazası Manevi Tazminatı Kimler İsteyebilir?

Tarfik kazası nedeniyle vefat halinde vefat edenin yasal mirasçılarının yanında, evli veya bekar olması önemli olmayıp anne, baba, kardeşleri talep edebilmektedirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı davaya konu trafik kazası sonucu işgücü kaybına uğradığından bahisle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş, mahkemece maluliyet konusunda bilirkişi raporu aldırılmıştır.

Hükme esas alınan Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılarak halihazır durumu ile %43.0 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, kişinin tedavisinin devam ettiği anlaşılmakla, kurul muayene tarihinden 18 ay sonra tekrar muayene edilmek üzere,

Bir üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak nöroloji kliniğinde üst ve alt ekstremite EMG tetkiklerinin, ortopedi kliniğinde osteomyelite yönelik radyolojik tetkikleri ve düzenlenecek raporları ile birlikte Kuruma gönderilmesi halinde tekrar değerlendirilebileceği belirtilmiş olmasına rağmen kesin olmayan bu orana göre tazminatı hesabı yapılmıştır. Mahkemece hükme esas alınan davacının bu maluliyet oranının kesin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle dosyanın belirtilen eksiklikleri tamamlanarak yeniden Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'na sevk edilerek kesin maluliyet oranı belirlendikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak