Atla

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat


Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat

Trafik Kazaları ve Tazminat Davaları

Hukuka aykırı bir eylem nedeni ile zarar uğrayan kişi zararı meydana getiren kişiden zararın tazmin edilmesini talep ettiği davalara tazminat davaları denmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları olmak üzere genelde 2'ye ayrılan tazminat davaları trafik kazaları sonucunda da rahatlıkla açılmaktadır. Şimdi sorular eşliğinde trafik kazaları nedeni ile açıla maddi ve manevi tazminat davalarının içeriklerini ve diğer bilinmesi gereken hususlarını inceleyelim.

Trafik Kazalarının Meydana Getirdiği Zararlar Nedeni İle Açılan Tazminat Davalarını Kimler Açabilir? Davacı Taraf Kimdir?

Trafik kazasının meydana getirdiği sonuç üzerinden davacı taraf belirlenir. Eğer trafik kazası sonucu zarar uğrayan kişi ölmemişse yani yaralamalı trafik kazası mevcut ise bu durumda maddi ve manevi tazminat davalarını elbette ki zarar uğrayan, yaralanan ya da sakatlanan kişi açmaktadır. Eğer sakatlanan, yaralanan kişi henüz reşit değilse ya da tam ehliyetsiz ise bu durumda davayı onun yerine velisi takip eder. Eğer kişi kısıtlı ise bu durumda davayı takip edecek kişi vasidir.

Trafik kazası sonucunda yaralanma değil ölüm meydana gelmişse bu durumda maddi ve manevi tazminat davasını açacak olan taraf ölenin yakınlarıdır. Bu yakınlar anne, baba, çocuk, sağ kalan eş, kardeşler gibi yasal miraçsılar da olabilmekle beraber ölenin ölmeden hayatlarını yaşamaları için maddi destekte bulunduğu ve bunu ispat eden kişilerde bu davayı açabilmektedirler. Ölüme neden olan trafik kazalarında önemle üzerinde durulması gereken kısım destekten yoksun kalan tazminat davasıdır.

Kişi kaza sırasında ölmemiş ve maddi ve manevi tazminat davasını açmış ve davalar sürerken ölmüşse davayı takip etme yetkisi mirasçılarına geçer ve davalar son bulmaz. Fakat kişi ölmeden önce manevi tazminat davası açmamış ise bu durumda yasal miraçsılar ölenin adına davalı tarafa manevi tazminat davası açamamaktadırlar.

Trafik Kazaları Sonucu Açılan Tazminat Davaları Kimlere Karşı Açılır? Davalı Taraf Kimdir?

Türk Borçlar Kanununda tazminat davalarında kimlerin sorumlu olacaklarını 2 madde halinde belirtmiştir. Trafik kazaları nedeni ile açılan tazminat davalarında davalı tarafı bu 2 madde altında incelemeye tabi tuttuğumuzda şunları söyleyebiliriz: Öncelikle kazaya sebep olan sürücü bu davanın tarafıdır. Ayrıca araç bir başkasına aitse bu davada aracın sahibi olan kişi ya da kurumda davanın davalı tarafıdır. Trafik kazalarında bu 2 kişinin dışında ayrıca zararın türüne göre de davanın tarafları belirlenmektedir. Yani daha açık ifade etmek gerekirse zararın kaynaklandığı hukuki ilişkinin niteliğine bakılarak davalı taraf belirlenmektedir.

 

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Nasıl Açılır

Trafik kazası sonucu açılan maddi tazminat davalarında kusurlu tarafa ait olan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası şirketi zarar veren kişi ile birlikte müteselsilen ve müşterek maddi zararlar nedeni ile davacı tarafa karşı sorumludur.

Manevi tazminat davalarında ise hiçbir sigorta şirketinin davacı tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı taraf manevi tazminat davasını sadece kusuru oranında kazaya sebep olan kişiden talep edebilmektedir.

 

Trafik Kazaları Nedeni İle Açılan Tazminat Davalarını Açma Süresi Ne Kadardır?

Haksız fiil nedeni ile açılan tazminat davalarının zamanaşımı süreleri Türk Borçlar Kanunun 72. maddesinde ifade edilmiştir. Kanun hükmü şu şekildedir:

Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Kanun hükmüne göre zamanaşımı süresi 2 ve 10 yıldır. Burada ifade edilmesi gereken bir husus da şudur. 2 yahut 10 yıl geçtikten sonrada bu davalar elbette ki açılabilir.

Hak düşürücü süre niteliğinde olmayan bu süreler zamanaşımına tabi oldukları için davalı taraf bu sürelerin geçtiğini ir defi olarak ileri sürmediği sürece hakim resen göz önüne almayacak ve dava açılabilecek ve sonuçlanabilecektir. Buradaki süreler davanın açılması ile ilgili değil defi olarak ileri sürülüp sürülmemesi ile ilgili bir meseledir aslında.

 

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Miktar Neye Göre ve Nasıl Belirlenmektedir?

Türk Borçlar Kanunu maddi ve manevi tazminat davalarının aslında neye göre belirleneceğinin sınırlarını çizmiştir. Özellikle kanun koyucu ölüme ya da yaralanmalara sebebiyet verilen haksız fiillerde maddi tazminat davası altında istenebilecek olan zararların sınırını belirlemiştir. Yargıtay'a konu olan davalarda da Yargıtay bu sınırların nasıl belirleneceğini ifade etmektedir.

 

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Biz de kanunun lafzını yorumladığımızda yaralanmalara sebebiyet veren kazalar nedeni ile açılan maddi tazminat davalarında davacı davalıdan tedavi giderlerini, kazanç kaybını, sürekli olarak iş gücünden yoksun kaldı ise onun kaybını ya da ekonomik geleceği sarsılmış ise bunların kaybını rahatlıkla isteyebilmektedir.

Tedavi giderlerinde kişinin iyileşip iyileşmemesi önem arz etmemektedir. Ayrıca kişinin sadece tedavi masrafları değil hastalığının ya da sakatlığının daha da ileri gitmemesi için uygulanan tedavilerin ve tıbbi uygulamaların masraflarını da isteyebilmektedir.

 

Kanun koyucu maddi tazminat davasında sınırları konu başlığı şeklinde vererek hakimin bir bilirkişiden yardım alarak bu zararların tazminindeki masrafı belirlemesi gerekir.

Ölüme neden olan trafik kazaları sonucu açılan maddi tazminat davalarında önem arz eden destekten yoksun kalma nedeni ile açılan maddi tazminat davasıdır. Bu davada davanın hakimi destekten yoksun kalan kişiyi ve somut olayın özelliklerini dikkate alarak tazminatı belirlemektedir. Ayrıca ölüme bağlı tazminat davalarında cenaze ve defin masrafları gibi masraflar da istenebilmektedir. Manevi tazminat davalarına geldiğimizde ise burada hakimin takdir yetkisi önem taşımaktadır.

Hakim somut olayın özelliklerini ve davacı ile davalı tarafın da durumlarını dikkate alarak davacı tarafın davalı taraftan istediği manevi tazminat üzerinde indirime gidebilmektedir. Maddi ve manevi tazminat davalarında denkleştirme sisteminin kullanılmasını ifade eden kanun koyucu ayrıca kazaya sebebiyet veren kişinin kusuru oranında zararları tazmin etmesi gerektiğini de dile getirmiştir. Bu nedenle kazada eğer kusuru sürücünün %30 ise geri kalan kusur yoldan ya da hava koşullarından meydana gelmiş ise bu durumda zararın sadece %30'unu ödemekle yükümlüdür.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat - Yorum
  DERYA BELGİN -
  7 Ağustos 2016

  Adalet ilkin devletten gelmelidir.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat - Yorum
  GÜLİZ KESEN -
  7 Kasım 2016

  Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak