Atla

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır


Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davaları gerekli koşulların oluştuğu her durumda ister medeni yargının konusu olsun ister idari yargının isterse ceza yargısının konusu olsun yargı çeşidi fark etmeksizin açılabilmektedir. Hem medeni hukuku hem de ceza hukukunu ilgilendiren konulardan biri de günlük hayatımızda, haberlerde oldukça fazla rast geldiğimiz konulardan biri trafik kazalarıdır.

Trafik kazaları maalesef ki bazen vahim sonuçlara neden olmakta ve bireyin veya birden fazla bireyin ölümüne veyahut ömür boyu bir sakatlıkla yaşamasına neden olmaktadır.

Bireyin ölmesi veya yaralanması konusu ceza hukukunu ilgilendiren bir konu olup hakim bu konudaki kararını Türk Ceza Kanununda ilgili maddeler dahilinde vicdani kanaati doğrultusunda vermektedir.

Trafik kazalarının neden olduğu sonuçlar bireylerin günlük hayatının kısa veya uzun bir dönem aksamasına neden olmakta hatta bireyi çoğu zaman psikolojik olarak da etkileyerek sarsıntı dönemi geçirmesine neden olmaktadır. Kanun koyucu bu gibi zararların giderilmesi maksadı ile kusuru az olan veyahut hiç olmayan tarafın kusuru olan tarafa tazminat davası açmasına olanak sağlamıştır. Trafik kazalarının neden olduğu tazminat türü Türk hukuk sisteminin kabul ettiği 3 çeşit tazminatı da şartlara göre oluşturmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

Ülkemizde gerçekleşen kazalara baktığımızda ise ne yazıktır ki çoğunlukla kazalar ölüm neticesi ile sonuçlanır. Ve mağdur olan taraf ölürken zarar görenler ise arkasında bıraktığı hukuki tabir ile yasal mirasçılarından ilk ve ikinci zümre olur. Yani annesi, babası, çocukları ve eşi. Trafik kazalarının ölüm ile sonuçlanmasında ceza hakimi faile yani kusurlu olan tarafa taksir ile öldürmeden dolayı sorumlu tutarken mağdurun yasal mirasçıları da trafik kazası tazminat davasını açarken destekten yoksun kalma nedeni ile tazminat davasını açarlar.Destekten yoksun kalma tazminatı dışında kusurlu taraftan talep edilecek diğer bedeller ise şu şekilde sıralanabilir:

 

* Mağdur kaza anında direk ölmemiş, bir müddet tedavi görmüş fakat tedaviye cevap vermeyerek vefat etmiş ise vefat edenin vefat anına kadar hastanede yapılan tedavi masrafları

* Vefat etmesi nedeni ile cenaze töreninde oluşacak masraflar

* Yasal mirasçılarının özellikle anne, baba, çocuk ve eşin yaşadığı hazin olayın verdiği manevi yıpranma nedeni ile açılan manevi tazminat

* Eğer vefat edenin aracı var ise araçta gelen hasarın karşılanması

 

Hemen hemen her ülkede trafik kazaları nedeniyle pek çok kişi yaralansa veya hayatını kaybetse de özellikle Türkiye'de trafik kazalarından yaşanan maddi ve manevi kayıplar oldukça çok kişiyi etkilemektedir. Sürücüler başta olmak üzere yayalar veya yolun koşullarına bağlı olarak pek çok farklı şekilde kazalar meydana gelebilmektedir. Bu kazaların bazıları sadece maddi hasarlı küçük kazalar olarak atlatılabiliyorken bazıları ise çok daha yüksek etkiye sahip olan kazalar olmaktadır. Trafik kazalarının meydana gelmesinde kusuru bulunan kişilerin kazalardan mağdur olan kişilere tazminat vermesi söz konusu olabiliyor. Kişilerin kaza sonrası ortaya çıkan masraflarının telafi edilmesi için tazminatlar önemli olmaktadır.

Trafik Kazalarında Açılan Tazminat Davaları

Trafik kazalarının ardından kişilerin birbirine tazminat vermesi mümkün olabiliyor. Bu tazminatın belirlenmesi kazaların gerçekleşme şekline bağlı olarak değişmektedir. Kazanın boyutu ve hasarın büyüklüğü kazaların tazminatlarının değerlendirilmesinde etkili olabiliyor. Trafik kazası tazminatlarında ölümlü, yaralanmalı veya sadece maddi hasarlı trafik kazası tazminatı gibi sınıflandırmalar yapılabilmektedir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat

Tazminatların belirlenmesinde genel olarak kişilerin yaşadıkları maddi mağduriyetlerin giderilmesi esas alınır. Ancak kaza sonrası mağdur olan kişi hayatını kaybetmişse bu durumda farklı noktalara dikkat edilerek tazminatlar belirleniyor. Ölen kişinin tazminat alabilmesi mümkün olmadığı için destekten yoksun kalma gerekçe gösterilerek ölen kişinin yakınlarının tazminat alması mümkün olabiliyor.

Bu miktarın belirlenmesinde defin ve cenaze masraflarının karşılığının verilmesine dikkat edilir. Ayrıca ölen kişinin yakınlarının yaşamış olduğu üzüntü ve kederin telafi edilmesi adına da manevi tazminat adı altında yükümlülükler altına girilebiliyor.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Trafik kazalarının ölümlü bir kaza şeklinde gerçekleşmesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları için hayatını kaybeden kişinin bakmakla sorumlu olduğu ya da bakımını üstlendiği kişiler destekten yoksun kalmaktadır.

Bu noktada verilen tazminatlara destekten yoksun kalma tazminatı adı veriliyor. Destekten yoksun kalma tazminatının verilecek olduğu kişilerde hayatını kaybeden kazazedenin birinci dereceden yakınlarından çok bakmakla yükümlü olduğu ya da bakımını üstlendiği kişiler dikkate alınarak ödemeler yapılır.

Buna göre destekten yoksun kalma tazminatını ölen kişinin eşi, annesi, babası, çocukları ya da kardeşleri alabiliyorken aynı zamanda destekten yoksun kalan nişanlı bireyler, evlilik dışı çocuklar da tazminat talebinde bulunabilirler. Fakat bu kişilerin tazminattan pay alabilmesi için mutlaka destekten yoksun kaldıklarını ispatlamaları gerekiyor.

Tüm bu tazminat bedelleri içerisinde destekten yoksun kalma tazminatından kısaca bahsedersek şunları söyleyebiliriz. Hakim bu tazminat türünde kusurlu olan tarafa bireyin ölümüne sebep olması nedeni ile bakmakla yükümlü olduğu tarafın artık bir desteği olmamasına sebep olduğundan destekten yoksun kalan kişiler için belli kıstasları göz önüne alarak ödemesi gerektiği tazminat bedelidir.

Kazada Ölen Çocuksa Ailesi Tazminat Alabilir Mi?

Destekten yoksun kalma tazminatı söz konusu olduğunda hayatını kaybeden kişinin hali hazırda ölmeden önce bakımını üstlendiği kişilere bakılarak tazminat verilmesine karar verilmektedir. Ancak kazalarda hayatını kaybeden kişinin çocuk olması halinde ailelerin de tazminat alıp alamayacakları belirsiz bir durum olarak merak konusu oluyor. Bu konuda aileler çocuklarının vefatı sonrasında destekten yoksun kalma gerekçesi ile tazminat talebinde bulunabilirler.

Destekten yoksun kalma tazminatının verilmesinde çocuk hayatını kaybetmeden önce ailesine gelir getirmiyor olsa bile eğer yaşamına devam etseydi çocuğun kimlerin bakımını üstleneceği dikkate alınarak tazminat miktarlarının belirlenmesi sağlanır. Bu sebeple tazminat miktarı belirlenirken çocuğun yaşı ve aile bireylerinin tahmini yaşam süreleri dikkate alınarak olası bakımını üstlenme durumları için kazanç hesaplamaları yapılır.

Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Hastane Masrafları Tazminatlarla Ödenir Mi?

Hayatını kaybeden kişilerin yaşadıkları maddi kayıplar sadece kaza sırasında yaşanmış olan maddi kayıplarla sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra hayatını kaybeden kişi kaza sonrası hayatta kalmış ve bir hastaneye götürülmüşse hayatını kaybettiği ana kadar hastanede ortaya çıkan masrafların karşılanması için de tazminat talebinde bulunabilmektedir. Bunlara ek olarak kaza sonrası ölen kişinin yakınlarının yapmış olduğu her türlü harcamanın da tazminata dahil edilmesi mümkün olabiliyor.

Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Cenaze Masrafları Tazminata Dahil Edilir Mi?

Kaza sonrası doğrudan ortaya çıkan masraflar ve hastane giderlerinin dışında hayatını kaybetmiş olan kişilerin bir de cenaze ve defin masrafları ortaya çıkmaktadır. Bu masraflar ölen kişinin yakınları tarafından karşılanmış olsa da daha sonra tazminat  talep edildiği takdirde tazminat hesaplanmasında dikkat edilen rakamlardan oluyor.

Cenaze ve defin masraflarının hesaplanmasında ise kişinin tüm kefen, cenaze töreni, cenaze için yapılan taziyeler sırasındaki harcamalar gibi pek çok noktaya dikkat edilerek masrafların tazminata dahil edilmesi sağlanabilmektedir.

Trafik Kazası Ölümlü Kazalarda Manevi Tazminatı Ne Belirler?

Trafik kazaları sonrasında kişiler hayatlarını kaybettikleri takdirde hayatını kaybeden kişinin yakınları büyük bir keder, üzüntü içine girmektedirler. Hukuki açıdan kişilerin yaşamış oldukları kederli halin tesellisi olarak tazminat verilmesine karar verilebilir. Bu tür tazminatlar manevi tazminat olarak adlandırılır. Manevi tazminatın verilip verilmemesi konusunda son karar ise hakimin kendisine ait olmaktadır. Hakim bu konuda karar yetkisini kullanırken kazanın gerçekleşme şekline değil sadece kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir karar verir. Kendi takdirini ortaya koyan sebepler ise hayatını kaybeden kişinin ekonomik durumu ve yakınlarının bu kazadan ne kadar etkilendikleri olmaktadır.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazasında Tazminat Hakkı

Kazaya karışan kişilerin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan ölümlü kazaların dışında bir de kazaya karışan bir tarafın ya da her iki tarafın da kazadan yaralı olarak çıktıkları kazalar bulunmaktadır. Bu durumlar söz konusu olduğunda da tazminat alınması mümkün olabiliyor. 

Yaralamalı kazalar için tazminat belirlenirken kişilerin yaralı oldukları süre boyunca yaşamış oldukları hastane masrafları ve bunun ardından gelen fizik tedavi benzeri tedavi masrafları ile yaşanılan acı için maddi ve manevi tazminat talep edilmesi mümkün olabiliyor.

İş Göremezlik Tazminatı Yaralamalı Kazalardan Sonra Nasıl Alınır?

Herhangi bir iş yerinde çalışma faaliyetini sürdüren kişilerin çalışma performanslarının düşmesi ya da tamamen çalışma güçlerini kaybetmelerinin ardından iş göremezlik raporu alarak mesleklerine ara vermesi mümkün olabiliyor.

Ancak bu tür bir durumun ortaya çıkması için trafik kazası sonrasında kişinin iş göremezlik durumunu ortaya çıkartacak şekilde herhangi bir uzvunu kaybetmiş olması ya da bedensel bütünlüğüne zarar veren bir halin ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Maddi Hasarlar için Tazminatlar Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarının ardından ortaya çıkan kayıplar sadece kazaya karışan kişilerde değil aynı zamanda kazanın yapıldığı araçların üzerinde de olabilmektedir. Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasarlar için de karşı tarafın tazminat talep edebilmesi mümkün olabiliyor. Diğer tazminatlardan farklı olarak araçlarda oluşan hasarlar için tazminat tarafların anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden talep edilmektedir.

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Tazminat Hakkı

Araçlarda meydana gelen hasarlar tarafların sigortalarında bulunan anlaşma ve sözleşmeler sayesinde kolaylıkla karşılanarak tarafların yaşadığı kayıpların ortadan kaldırılması sağlanabiliyor.

Ancak araçlar her ne kadar eski hallerine getirilmiş olsa da kazaya karışmış oldukları için değerlerinde kayıplar ortaya çıkmaktadır. Aracını satmak isteyen kişilerin aracın kendi değerine alıcı bulunamaması dikkate alındığı için ortada bulunan farkın araç değer kaybı için taraflardan alınacak olan ödemelerle karşılanması sağlanıyor.

 Araçların ortaya çıkan değer kaybı için hak talep etmek isteyenlerin tazminat davalarından farklı olarak araç değer kaybı davası açması gerekmektedir. Araç değer kaybı davalarının başarılı şekilde sonuçlanmasında kişilerin daha önce herhangi bir kazaya karışmış olup olmadıkları ve bunun yanı sıra yapılan kaza sırasındaki kusurları göz önüne alınarak karar verilir.

Trafik Kazası için Dava Kime Açılır?

Trafik kazası sonrasında maddi ya da manevi kayıplar yaşayan kişiler haklarını alabilmek için hukuki açından dava açma yoluna gidebiliyorlar. Fakat bu noktada bilinmesi gereken şey davanın kime açılacağının bilinmesi gerektiğidir. Davalar doğrudan aracı kullanan kişiye, aracın ruhsat sahibi olan kişi ya da kuruma veya aracı süren kişi yasal yaş sınırlarının dışındaysa velisine dava açılabilmesi mümkün oluyor.

Eğer aracı süren kişi ile ruhsat sahibi farklı ise oldukça sık karşılaşılan bu durumlarda davaların her iki tarafa da açılabilmesi mümkün olmaktadır. Daha çok çalışanların kendi şirket araçları ile yaptıkları kazalarda söz konusu olan bu durum için kişilerin şirketlere karşı dava açması çok daha faydalı olacaktır. Kişiler trafik kazaları davalarından bu şekilde istedikleri sonuçları alabilirler.

Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır - Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2005/8024 Karar: 2006/8320 Karar Tarihi: 13.07.2006 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI - KAZADAN SONRA ÇALIŞAMAZ HALE GELME - DAVACININ EŞİNİN DE ÇALIŞTIĞI YERDEN KOCASINA BAKMAK İÇİN AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞI - GEÇİM DARLIĞI - DAVALININ KAZADA TAM KUSURLU OLDUĞU - MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Kazadan sonra davacının çalışamaz hale geldiği, iki kez ameliyat olduğu, davacının eşinin de çalıştığı yerden kocasına bakmak için ayrılmak zorunda kaldığı, geçim darlığına düştükleri, davacının çok acı çekip, ağrılarının olduğu, kazada S.........'un tam kusurlu bulunduğundan uygun bir manevi tazminata kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmelidir.

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2004/2521 Karar: 2004/11741 Karar Tarihi: 30.11.2004 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

TAZMİNAT DAVASI - OTOBÜS KAZASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ - MANEVİ TAZMİNATIN ADALETE UYGUN OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ - ZARARA UĞRAYANLARDA BİR HUZUR DUYGUSU OLUŞTURMASI ZORUNLULUĞU - TAZMİNATIN SINIRININ AMACA UYGUN OLARAK BELİRLENECEĞİ

ÖZET : Dava, davalıya ait otobüste yolcu olarak bulunan davacıların meydana gelen kaza nedeniyle uğradığı manevi tazminat istemine ilişkindir. Hakim özel durumları göz önünde tutarak manevi zarar adı altında hak sahiplerine verilebilecek tazminatı adalete uygun olarak belirlemelidir. Bu tazminat, zarara uğrayanlarda bir huzur duygusu oluşturmalıdır. Tazminatın sınırı, onun amacına uygun olarak belirlenmelidir. Diğer bir deyişle, takdir edilecek tazminat miktarı mevcut durumda elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8925 Karar: 2015/10017 Karar Tarihi: 01.10.2015 - Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI - MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN SAİR TEMYİZ İTİRAZLARI İNCELENMEDİĞİNE GÖRE MAHKEMECE OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR HÜKÜM VERİLMESİ GEREKTİĞİ - KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA İLİŞKİN HÜKÜM VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Manevi tazminat yönünden sair temyiz itirazları incelenmediğine göre bu hususta mahkemece olumlu ya da olumsuz bir hüküm verilmesi gerekirken, temyiz incelemesinde kesinleşmiş gibi karar verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm verilmesi doğru değil, bozma nedenidir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3804 Karar: 2015/9398 Karar Tarihi: 02.07.2015-Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır

TAZMİNAT DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRTİLEN MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN HESAPLAMANIN HÜKME ESAS ALINMASINDA USULSÜZLÜK BULUNMADIĞI - İKİ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEMİŞ BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu ibranamenin düzenlendiği tarih ile dava tarihi davası ile

2918 sayılı yasanın 111.maddesinde öngörülen 2 yıllık hak düşürücü sürenin geçmemiş bulunmasına göre,

davalı vekilinin davacı A... dışındaki diğer tüm davacılara yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Temyiz itirazlarının temyize getirilen miktara yönelik hükmün kesin olması nedeniyle reddine, davalı vekilinin A... dışındaki diğer davacılara yönelik temyiz itirazlarının reddi ile verilen kararın onanmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tazminat ? - AMASYA
    4 Ocak 2018

    Bacak kirilip platin takilmali bı kazanın tazminat davası ne kadar surer

    Cevapla
Yorum Bırak