Atla

Tutuklama Kararına İtiraz


Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz

Tutuklama Kararına İtiraz için Gereken Şartlar

Hali hazırda tutuk evlerinde bulunan sanıklarla ilgili olarak hakim veya mahkeme tarafından söz konusu kişinin tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararlar verilmektedir. Bunlar yapılırken res'en karar verme usulü ile süreç yönetilir. Kararların verilmesi her oturumda mümkün olabileceği gibi aynı zamanda oturumlar arasında da gerçekleşebilmektedir. Soruşturma aşamasında bu durumla ilgili kararların verilmesi ancak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yapılabilmektedir. Burada görevli olan kişiler ise sulh ceza hakimleri olmaktadır. Kovuşturma aşamasında olan şüphelilerin tutuklanması ile ilgili kararlarda ise yine Cumhuriyet savcısının istemi ile res'en mahkeme tarafından karar verilmektedir. Cumhuriyet savcısı tarafından bu istemler yapılırken şüphelinin tutuklanması ya da bunun tersi yönündeki her karar için savcının gerekçe göstermesi gerekmektedir.

Bununla birlikte adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını ortaya koyan hukuki ve filli gerekçelere de yer verilmelidir. Gerekçelerle tutuklama ya da tutuklamanın devamına yönelik bir karar verilirken genel olarak kuvvetli suç şüphesinin bulunmakta olduğuna, tutuklama nedeninin varlığına ve bu tedbirlerin ölçülü olduğuna işaret edilen somut deliller de ortaya konur. Kişilere sözlü olarak bildirilen bu hususlar aynı zamanda bir örneği ile kişilere yazılı olarak da iletilmektedir. 

Soruşturma Evresinde Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır

Soruşturma ya da kovuşturma evresi olması önemli olmaksızın tutuklulukla ilgili durumları içeren her aşamada şüpheli ya da sanık sıfatına sahip olan kişiler kendilerinin tutukluluk halinin devam etmemesi gerektiğini talep edebilmektedir. Bu noktada karar verme yetkisine sahip olan kişiler mahkeme ve hakim olmaktadır. Bu kişilerden ret yönünde bir karar çıktığı takdirde şüpheli ya da sanık kişiler bu duruma itiraz haklarını da kullanabilmektedirler. Hakim ya da mahkeme tarafından kararın çıkması önemli olmaksızın ortaya çıkmış olan karara itiraz etmek isteyen kişilerin mutlaka yedi günlük itiraz hakkını kullanması gerekmektedir. Bu kararı veren mahkeme ya da hakime verilebilecek olan bir dilekçeyle ya da tutanağa durumun geçirilmesi yoluyla zabıt katibine beyanda bulunarak yapılabilmektedir.

Karara itiraz edildiğinin belirtilmesinin ardından hakim ya da mahkemenin itirazı öncelikle değerlendirmesi gerekmektedir. Bu aşamada itirazlar yerinde görülürse kararın düzeltilmesi sağlanır eğer kararlar yerinde görülmez ise bu durumda üç günü geçmeden mutlaka itirazı incelemekle görevli olan merci durumun iletilmesi gerekmektedir. Sulh ceza hakimleri tarafından kararların verildiği durumlarda buna itirazlar ortaya çıkmışsa bunu incelemekle görevli olan kişiler asliye ceza mahkemelerinin hakimleri olmaktadır. Eğer bulunulan bölgede asliye ceza hakimi tarafından sulh ceza işlerinin görülmesi söz konusu ise bu durumda itirazların incelenmesi ağır ceza mahkemelerine verilmektedirler. Birden çok dairesi bulunan ağır ceza mahkemelerinin yer aldığı bölgelerde numara sıralamasında kendisini takip eden daireye inceleme yetkilerinin verilmesi söz konusu olmaktadır. Son numaradaki daireler için ise tekrar başa dönülerek birinci daire tarafından incelemenin yapılması sağlanır. Eğer tek bir ağır ceza mahkemesi dairesi bulunuyorsa bu durumda en yakında bulunan ağır ceza mahkemesi tarafından incelemenin yapılması gerekmektedir.

Cezaevlerindeki Tutuklular için Tutuklama Kararına İtirazlar

Tutuk evlerinde kalmakta olan kişilerin tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin hususlarda hem şüpheliler hem de müdafiler dinlenerek karar verilmektedir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için tutukevinde kalınan sürede en geç otuz günlük sürelerle Cumhuriyet savcının istemi ile sulh hakimi tarafından incelenmiş olan nedenlere dayanarak bir karar verilmesi sağlanır. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcının istemi üzerine gerçekleşen şüphelilerin tutuklanması durumu eğer kovuşturma evresinde bulunuluyorsa yine Cumhuriyet savcısının istemi üzerine ve bunun yanında res'en mahkeme tarafından karar verilmektedir. İstemlerde bulunulurken mutlaka bunun tüm gerekçeleri ile birlikte ortaya konmuş olduğuna ve adli kontrol uygulamalarının yetersiz kalacağının nedenlerine de yer vermek gerekmektedir. Aksi yönde kanunlar tarafından başka bir hüküm bulunmadığı takdirde üzerine itirazda bulunulmak istenen kararlarda kişilerin kararı öğrenmelerini takip eden yedi gün içinde dilekçe ya da tutanağa durumun geçirilmesi yoluyla zabıt katibine beyanda bulunarak bunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kararına itiraz edilen merciler bu itirazları yerinde görürlerse buna uygun incelemelerin yapılması ile görevlendirilmiş olan yetkili mercilere bu konudaki başvurularını iletmiş olması gerekmektedir.

Daha önce belirtilen mahkemeler ve dairelerin dışında kalan bölge adliye mahkemelerinin ceza dairelerinin kararlarında ve Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme sıfatı ile baktıkları davaların üzerine itiraz yapıldığı durumda üyelerin kararlarını incelemekle görevli olan merciler değişebilmektedir. Bunlar üyenin kararı için görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararı için ise numara sırasına göre kendisini takip eden ceza dairesi ve son numaralı daire için ise birinci ceza dairesi olmaktadır. İtirazların yapılmış olması daha önce verilen kararların doğrudan geri bırakılmasını sağlamamaktadır.

Bu noktada ancak itiraz edilen mercilerin kararlarının incelemekle görevli olan merciler tarafından geri bırakılma kararlarının verilmesi mümkün olmaktadır. Kanunda yazılı olarak belirtilmiş olan hallerin saklı kaldığı tüm koşullarda itirazlar hakkında duruşmaların yapılmasına gerek kalmadan bu yönde kararların verilmesi mümkün olmaktadır. Fakat gerekli görüldüğü durumların ortaya çıkması halinde mutlaka Cumhuriyet savcısı ve bunun arkasından gelen müdafi ve vekillerin dinlenmesi gerekmektedir. Başka merciler tarafından verilmiş olan kararlara yapılan itirazları incelemekle görevli olan merciler sadece bu kararları incelemenin dışında aynı zamanda itiraz konuları hakkında da karar vermektedirler. Kararların mümkün olduğu kadar erken sürede verilmesi amaçlanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  DEĞER BOZ -
  5 Ağustos 2016

  İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  FUAT BİLİKCİ -
  5 Ağustos 2016

  Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  SUDEM BALKAN -
  5 Ağustos 2016

  Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  MAZIN İSTEMİ -
  5 Ağustos 2016

  Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  GÜVEN İŞİ -
  5 Ağustos 2016

  gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  KASIM KOCA -
  5 Ağustos 2016

  Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  GİRAY HORASAN -
  5 Ağustos 2016

  Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  GÜROL KAHRAMAN -
  6 Ağustos 2016

  Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  TOYGUN ORHAN -
  11 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU -
  11 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  SİMİN TEKBUDAK -
  12 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  ŞEBNEM ÖZAYDIN -
  13 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  TAHİR ÇAKMAK -
  15 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  YÜKSEL OKYAY -
  16 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  EMİNE ALPER -
  20 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  TUTKU ÜLKÜ -
  23 Ağustos 2016

  Tutuklama Kararına İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  Zeyneb -
  17 Mart 2017

  Tutuklama Kararına İtiraz Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
 • Tutuklama Kararına İtiraz - Yorum
  Kıryayla -
  18 Mart 2017

  iyi günler kolay gelsin. Tutuklama Kararına İtiraz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak