UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

UYAP İş Mahkemesi Dava Türleri

Uyap İş Mahkemesi Dava Türleri

 • Alacak Nispi Harç
 • Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) Nispi Harç
 • Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan)
 • Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali)
 • Grev Oylamasına İtiraz
 • Grevin Durdurulması
 • Hakem Tayini
 • Hakemin Reddi
 • İstirdat
 • İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin)
 • İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti)
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali
 • İşin Durdurulması Veya İş yerinin Kapatılmasına İtiraz
 • İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali
 • İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin)
 • İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli)
 • İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli)
 • İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
 • İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli)
 • İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli)
 • İş (İş Kolunun Tespiti İstmli)
 • İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin)
 • İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali
 • İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali)
 • Lokavtın Durdurulması
 • Menfi Tespit
 • Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)
 • Sendikal Faaliyetinin Durdurulması
 • Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi
 • Tanıma Ve Tenfiz
 • Tazminat
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)
 • Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli)
 • Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Rücuen Tazminat)
 • Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Tespit
 • Tespit (İşe İade İstemli)
 • Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan)
 • Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları)
 • Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan)
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması
 • Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
 • Yargılamanın Yenilenmesi
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor