Atla

Vasi Atanması


Vasi Atanması

Vasi Atanması

Vasi Atanması - Vasi Atanması Ne Demektir - Vasi Atanması Nasıl Olur

Vasi atanması konusu çok kapsamlı ve özel durumları olan, görevleri konusunda yaptırımları ve sorumlulukları bulunan hukuk konusudur.

Vasi atanması konusunda tarafımıza bir çok konuda merak edilen konular gelmektedir. Bu sorular genelde kısa süren davanın, vasi tayini almak ne kadar sürer, şartları merak edenlerin vasi atanmaya engel haller durumları merak edilmektedir.

Bunun yanında vasi atanan kişi evlenebilir mi sorusu oldukça merak edilen konulardandır. Vasi atanmasını gerektiren haller vasi tayini hangi durumlarda yapılır, sorusu ise vasilik konusunun canalıcı merak edilen sorularıdır.

Vasi atanan kişinin görevleri, vasi atama kararı konusu ise sorumluluk ve yükümlülükleri nedeniyle merak edilmektedir.

Bir başka konu ise vasi atanmasının nasıl isteneceği, vasi atanması nasıl olur, soruları ile irtibatlı olan, vasi tayini masraf yada dava masraf ve harç miktarları önemli görülmektedir.

Makalemizde vasi atanması ne demektir, vasi atanma isteği, yapılacakişler şartlar, sorumluluklar, yada vasi kararına karşi vasi atanmasına itiraz nasıl olacağına dair merak edilen soruların karşılı olan bilgilere sahip olacaksınız.

Vasi davası, açılması ve dava süreci hakkında daha geniş bilgi için vasi davası nasıl açılır konusunu açıklayan makaleyi okuyabilirsiniz.

Vasi Atanması Davası Nasıl Açılır?

Vasi atanması davaları hasımsız açılmaktadır. Bu dava vesayet altına alınacak kişilerin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine açılır. Vesayet organları ise vesayet daireleri ve vasi ile kayyımlar olmaktadır. Kamu vesayetinde ise vesayet makamı sulh Hukuk Mahkemesi, denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır.

Özel vesayet, vesayet altında olan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hışmının veya bir hışmın ile eşinin istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulmaktadır.

Vesayeti Atanmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir?

 Kişinin yaşının küçük olması, Akıl hastalığını veya akıl zayıflığının olması, Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı ile kötü yaşam tarzı ve kötü yönetim davranışı olması,  

Özgürlüğü bağlayıcı bir ceza alması, Vesayet altına alınacak kişinin bu konuda kendi isteğinin olması

Vasi Atanması Şartları

Bir kişi dinlenmeden; savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim davranışı veya kendi isteği ile kısıtlanması mümkün değildir.

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeni ile kısıtlama ise ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerinden yapılabilmektedir. Hakim kurul raporunu inceleyerek ve göz önüne alarak kısıtlanması istenen kişiyi de dinleyerek bir karar verecektir.

Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet daireleri ait olmaktadır.

Vesayet makamının izni olmadan vesayet altında olan kişi yerleşim yerini değiştirememektedir. Yerleşim yerinin değişmesi durumunda yetki, yeni vesayet dairelerine geçmektedir. Kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan edilmektedir.

Vesayet makamı vasilik görevini yapabilecek yetenekte olan bir ergin kişiyi vasi olarak atamaktadır.

Haklı sebepler engel olmadığı sürece vesayet makamı vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakınlarından birisini vasilik koşullarında uyması durumunda atanmaktadır.

Vasiliğe atanan kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş olması durumunda bile yerine bir başka vasi atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlü olmaktadır.

Vesayet altına alınan kişinin yerleşim yerinde oturanlardan vasiliğe atananlar, vasilik görevini kabul etmekle yükümlü olmaktadırlar. Aile meclisince atama yapılması durumunda vasiliği kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Vasilik konusunda görülecek davaların ve hukuki sürecin sorunsuz yönetilmesi için avukat ile konuda oldukça hızlı bir sonuca ulaşmasını sağlayacaktır.

Vasi Atanmasında Vasiliği Kabul Edilmeyecek Olan Kişiler

Altmış yaşını doldurmuş olanlar, Bedensel özürleri veya sürekli hastalığı nedeni ile bu görevi yapmakta güçlük çekecek kişiler, Dörtten fazla çocuğu olan kişiler

Üzerinde başka bir vasilik görevi olan kişiler, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile hakimlik ve savcılık mesleğini icra eden kişiler

Vasi Atanmasında Vasi Olamayacak Kişiler Kimlerdir?

Kısıtlı olanlar, Kamu hizmetinden yasaklı olanlar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar İlgili vesayet daireleri hakimleri

Vasi Atanması Nasıl Olur?

Vesayet makamı gecikmeden vasi atanması yapmakla yükümlü olmaktadır.

Vasi atanması konusunda vasi olacak kişiye hemen tebliğ edilmektedir. Karar kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edilmektedir.

Vasi atanması olan kişi bu kararın kendisine tebliğ edilmesi tarihinden itibaren on gün içerisinde vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür. Ayrıca ilgili olan herkesin vasinin atandığını öğrenmesinden itibaren on gün içerisinde yapılan atamanın kanuna aykırı olduğu nedeni ile itiraz edebilmektedir.

Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya itiraz nedenini uygun görmesi durumunda yeni bir vasi ataması yapmaktadır. İtirazları yerinde görmediği durumunda bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vererek durumu denetim makamına iletmektedir.

vasi tayini

Vasiliğe atanan kişi vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz etmiş olsa bile yerine bir başkası atanmadıkça vasiye ait görevleri yerine getirmekte yükümlü olmaktadır.

Vasiliğe atananın görevden alınması durumunda vesayet makamı hemen yeni bir vasi atamaktadır.

Vasinin Atanması Sonrası Vasinin Görevleri Nelerdir?

 • Vasi defterinin tutulması
 • Değerli şeylerin saklanması
 • Taşınırların satılması
 • Paraların yatırılması
 • Ticari ve sınai işletmelerin işletilmesi
 • Taşınmazların satılması

Bunlar yanında vesayet altında olan kişi adına kefil olmak vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasak olmaktadır.

Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler Neler Olmaktadır?

Vasinin rızası olması durumunda ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altında olan kişi vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onaması ile yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir.

Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmaması durumunda diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.

Onanmanın sonucu olarak vasinin onamadığı işlemlerde tarafların her biri için verdiğini geri istemesi mümkündür. Ancak vesayet altında olan kişi sadece kendi menfaatine harcanmış olanın veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarı ile veya iyi niyetli olmaksızın elden çıkartmış olduğu miktardan sorumlu olmaktadır.

Vesayet altında olan kişi fiil ehliyetine sahip olduğu konusunda diğer tarafı yanıltmış olması durumunda onun bu nedenle uğradığı zararından sorumlu olmaktadır.

Vasinin Atanması Sonrası Vasinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Vesayet altında olan kişiye vesayet makamı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi konusunda izin verilmesi durumunda bu kişi bununla alakalı olarak her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkili olmaktadır. Bu tür işlemlerden dolayı bütün malvarlığı ile sorumlu olmaktadır.

Vasi kural olarak iki yıl için atanmaktadır. Vesayet makamı bu iki yıllık süreyi her seferinde iki yıl olarak uzatmaktadır. Dört yıl boyunca vasi olan kişinin vasilikten kaçınma hakkını kullanması mümkündür.

Vasi vesayet altında olan kişinin malvarlığından, buna olanak bulunmadığı durumda hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilmektedir. Ödenecek bu ücret yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önüne alınarak her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenmektedir.

Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi ve her ilgili, vasinin eylem ve işlemlerine karşı vesayet makamına şikayette bulunabilmektedir. Vesayet makamının kararlarına karşı tebliğ gününden başlayarak on gün içerisinde denetim makamına itiraz edilmesi mümkündür.

Atanan Vasinin İşelm İçin  Vesayet Makamının İznini gerektiren Haller

Taşınmazların alımı, satımı, rehin yapılması ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması

Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ile değerlerin alımı (araç) , satımı, devri ve rehin edilmesi

 • Olağan yönetim sınırlarını aşmakta olan yapı işleri
 • Ödünç verme ve alma konuları
 • Kambiyo taahhüdü altına girme
 • Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl ile daha uzun süreli taşınmaz kırası sözleşmeleri yapılması
 • Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması
 • Acele durumlarda vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı olması şartı ile dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması

Mal rejimi konusunda sözleşmeleri yapılması

miras paylaşımlarının ve payının devri sözleşmelerinin yapılması

 • Borç ödemeden aciz beyanı yapılması
 • Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması
 • Çıraklık sözleşmesinin yapılması
vasi atanması şartları, şekli, nasıl olur

Vesayet Makamının İzninden Sonra Denetim Makamının İznini Gerektiren Durumlar

Vesayet altında olan kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi,

Vesayet altında olan kişinin bir vatandaşlığa girmesi veya vatandaşlıktan çıkması,

Bir işletmenin devralınması veya tasfiye edilmesi ile bir şirkete ortak olunması, 

Ömür boyu aylık, bir gelir bağlama ile ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin yapılması,

Mirasın kabulü, mirasın reddi veya miras konusunda bir sözleşmenin yapılması,

Küçük yaştaki vesayet altında olan kişinin ergin kılınması,

Vesayet altında olan kişi ile vasi arasında herhangi bir sözleşmenin yapılması,

Kanunen gerekli olan hallerde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapmış olduğu işlemler, vesayet altında olan kişinin vasisinin izni olmadan yaptığı işlem hükmünde olmaktadır.

Vasi görevini yerine getirirken kusurlu bir davranışta bulunması ile vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumlu olmaktadır.

Vesayet dairelerinde görevli olan kişilerin kanuna aykırı olarak neden oldukları zararlardan doğrudan doğruya sorumlu olmaktadır. Bunun yanında vasi, kayyım ve yasal danışmanlara tazmin ettirilmeyen zararlardan da sorumlu olmaktadırlar. Zararı tazmin eden devler, zararın meydana gelmesinde kusurlu olanlara rücu edebilmektedir. Zararın doğmasında kusurları olanlar rücu hakkını kullanan devlere karşı müteselsilen sorumlu olmaktadır.

Devletin vesayet dairesinde görevli olan kişilere karşı rücu davasına bakmaya vesayet dairelerinin bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

Vesayet ile ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yerde olan Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

Vasi olan kişi vasiliğine engel olan bir sebebin ortaya çıkması durumunda görevinden çekilmek zorundadır.

Vasi olan kişi bir kaçınma nedeni ile ortaya çıktığı durumda sürenin bitiminden öncede görevinden alınmasını isteyebilmektedir.

Vasi Atanan Kişinin VasininGörevi Nasıl Sona Erer?
 • Yapılan vasilik görevi, vasi olan kişinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölmesi ile son bulmaktadır.
 • Vasilik görevi, uzatılmadığı durumda sürenin dolması ile sona ermektedir.
 • Yaşı küçük olanlarda; küçük üzerindeki vesayet onun ergin olması ile kendiliğinden sona ermektedir. Erginliğe mahkeme karar vermiş ise mahkeme aynı zamanda küçük için erginlik tarihi belirlemiş ve bunu ilan etmiş olacaktır.
 • Vesayet altındaki kişi için özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olması nedeni ile kısıtlı olan kişinin üzerinde olan vesayet hapis halinin sona ermesi ile kalkacaktır.
 • Diğer nedenler ile olan kısıtlamalarda yetkili olan vesayet makamının kararı ile sona erebilmektedir.
 • Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verebilmektedir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilmektedir.

Vasi Atanması

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Medeni Kanunu'nun 396. maddesinde, vesayet organlarının vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar. 397. maddesinde de kamu vesayetinin vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütüleceği, vesayet makamının sulh hukuk mahkemesi, denetim makamının ise asliye hukuk mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanun koyucu kamu vesayetinde vesayet organı vasiler ile vesayet daireleri sulh ve asliye mahkemesi arasında 461. maddede bir hiyerarşi kurarak, vesayet makamı sulh hukuk mahkemesinin vasinin eylem ve işlemlerine karşı, denetim makamı asliye hukuk mahkemesinin de sulh hukuk mahkemesinin kararlarına karşı şikayet ve itiraz merci olduğu belirlenmiş;

488. maddesinde ise, ilgililerin vesayet makamının, vesayetin idaresiyle ilgili olarak aldığı kararlara karşı, tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edebileceği, denetim makamının gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin olarak karara bağlayacağını belirlemiştir. Bu bakımdan vesayet makamının, vesayetin idaresiyle ilgili olarak aldığı kararların temyizi kabil kararlardan olmadığı.

ÖZET: Dava ile ilgili olan kişilerin (davacı, davalı / kısıtlı adayı vs.) davaya ilişkin bir işlemi öğrenebilmeleri için bu kişilere usulüne uygun bir şekilde tebligat yapılması, aksine bir düzenlenme olmadıkça mahkeme kararının da taraflara tebliği gerekmektedir.

Olayda kısıtlı adayına karar tebliğ edilmediğinden temyiz talebinin reddine dair ek kararın kaldırılması gerekir.

ÖZET: Tapu kaydında adı geçen kişi ile nüfus kaydı getirtilen kişilerin dosya kapsamına göre, aynı kişi olduğunu söylemek mümkün olmayıp, tapu kaydında kayıt malikinin soyadı bulunmazken,

Nüfus kaydında soyadı yer almakta, tapu kayıtları ile nüfus kayıtları arasında irtibat kurulamamaktadır.

Hal böyle olunca, davacının talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddi doğru görülmemiştir.

ÖZET: Dosya kapsamından; davalıya vasi tayin edildiği anlaşılmakta ise de adı geçen davalı vasisine usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliğ edildiğini gösterir tebligat parçası dosya içerisinde bulunamamış olup tebligat parçasının dosya içerisine alınması,

Şayet vasiye gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşılacak olursa da usulüne uygun olarak tebligat yapılması gerekmektedir. Şu halde, savunma hakkının sınırlanmaması için belirtilen davalılar yönünden yukarıda açıklandığı şekilde usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliği yapılmak üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir. Bu nedenlerle dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasi Atanması - Yorum
  UMMUHAN BURUŞ -
  5 Ağustos 2016

  Kardeşim denetim li serbestliği bozmadan şu an içerde daha önce içerde. İken beni vasi olarak atamış bunun iki tane aracı vardı kendisi dışarda iken araçları satılık ve parasını da aldı yalnız hükümlü olduğundan satışı noterden yapamadı şu an ben vasi olarak kısıtlama kararı oldugundan bende satış yapamadım hangi yolu izleyerek satış yapabilirsiniz

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  HİMMET KAYMAS -
  5 Ağustos 2016

  babaannem felç hasta kendi ihtyaclarını ve resmi işlerini kalkamadıgından dolayı yapamıyoyor ortepedilik rahatsızlıgından ve hastalıgı nedenıyle engellı rapaoru %96 dır adına engellı raporundan yararlanarak otomobil alımı yapacagız bunun için fası davasında arac alabilir ibaresi nasıl bulundurabılız saygılar

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  G İPEK -
  5 Ağustos 2016

  Babamdan tam yetkili vekaletname almışlar babamı bakımevinemi yerleştirelim yoksa bir bakıçı tutup kendim bakmak istiyorum. Bunun içink mahkemeye mi vermek lazım vasi tayinimi istemek lazım. Bende 47 yaşında bir babayım babamın durumuna cok üzüzlüyorum ziyaretine gittigimde gözlerime bakıp devamlı aglıyor. Bişeyler istiyor ama söyleyemiyor sizden cok riça ediyorum bana yardımcı olun bir yol gösterin şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim saygılar

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  CANAN BACAKSIZLAR -
  6 Ağustos 2016

  Yanımda kalan amcamın kimsesi yok ben bakıyorum yüzde 50 raporu var ama hafif özürlü geçiyo ben vasi tayini yaptırmak istiyorum nasıl yaptırabilirim

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  MAHDİ KOÇAKOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  kayınbabamın vasisi olarak atandım yaklaşık bir yıl önce. sağlık problemlerim nedeniyle misafir olarak gitti. lakin bana vasiliği iptal davası açtı. bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? dava gününe kadar beklemelimiyim yoksa davadan önce vasilikten vazgeçmem mi gerekir? şayet günü bekler ve bu süre içinde maaşı alırsam bana bir yaptırımı olur mu ? ilginiz için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  TOYGUN DIŞBUDAK -
  7 Ağustos 2016

  Merhaba annem demans hastası babandan kalan malların tescili ve satışı için vasilik almak istiyorum neler yapmalıyım özel hastanede tanısı kondu oradan aldığım rapor geçerlimi teşekkür ederim

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  İBRAHİM ALTIKULAÇ -
  7 Ağustos 2016

  Sayın avukat hanım, Ben yurtdışında yaşıyorum. Babam demans hastası ve bakım evinde kalıyor. Burada ben babamın vasisiyim. Hollandaca dilini kusursuz konuşup yazdığım için ben üstlendim. Ancak babamın üzerine Antalya’da bir arsa, Ankara’da iki daire var. Bildiğim kadar benim vasilik Türkiye’de geçersiz. Bu durumda annem babama vasi olmak istiyor. Buradan vesayet davası açabilir mi? Neler lazım? Böyle bir davanın iicreti kaç Euro/Ytl?

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  TUĞRA ÜNLÜ -
  9 Ağustos 2016

  Merhaba,Sulh Ceza Mah. Ceza aldım dolayısıyla Babamı vasi olarak gösterdim. Cezam biteli 2 yıldan fazla oldu Nüfustaki sistemde yaşım hâlâ 18 den küçük görünüyor. Yaşım 29 bu durumu ortadan nasıl kaldırabilirim bilgi verirseniz sevinirim

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  MUSTAFA BAYLAN -
  11 Ağustos 2016

  Eşimle aile sorunlarımız dan 2013 yılında boşanma davası açtım bu esnada bana şiddet uyguladığındandan şikayetlerim oldu beni uyduruyor sosyal çevreyi can güvenliğini tehlikeye atıyor diye şikayet bulunuyor sulh hukuk mahkemesine hastaneye gönderttiriyor hakkında asılsız söylemlerle rapor düzenlenerek vasi atanıyor ben sağlıklı bir kişi olduğumu bilmelerine rağmen kısıtllığım kaldırılmıyor mahkemesi var nisanın 27sinde bu durumları ilgili nasıl hakkımı arayabilirim bana bu konuda destek olursanız olayım çözülecektir

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  ZEKİ KAÇAR -
  12 Ağustos 2016

  Iyi günler memur olarak görev yapmaktayım. Annem 2004 yılında beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirmiştir. Vasi tayin olmak için mahkeme açtım sağlık raporu olumlu geldi vasi tayini uygundur. Mahkeme gününe daha 1 ay var acaba olumsuz etkiler mı bu kadar kendim başka yerde görev yapıyorum ailemden uzak yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  SAKİNE ŞENCAN -
  13 Ağustos 2016

  babam malulen emeklilik hakkı kazandı yatalak ve aklı dengesi yerinde degil sol tarafı felcli ve konusamıyor beyin tümörü amaliyatı oldu. Emeklilik hakkı kazandı işlemleri baslatmak için imza vs gerekli kendi atamıytor bunun için bana mahkeme kararı gerekiyor dedi. Noterde ki calısanlar dilekçe yazmam lazımmıs nasıl yazılır ne dilekcesi yardım edebilir misiniz?

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  YAPRAK UZUNLU -
  17 Ağustos 2016

  Merhabalar;Zihinsel engelli dayım var .vasii yıllardır teyzem .yani çok önceleri mahkeme teyzemi vasi tayin etmiş.Dayım adına ötv indirimli araç almak istiyoruz. Siteniz de açıklama yapmışsınız ancak,bizi farklı kılan vasi tayininin önceden alınmış olunması. Şimdi;1- hastaneye başvurduk ve raporumuzu alacağız. % 90 oranlı raporumuzu aldıktan sonra tekrar mahkemeyemi basvuracagız.(araç almak istiyoruz diye)yoksa direk bayiiye gidip alabilirmiyiz? 2- veya sizin yazdığınız süreç tekrarmı baslayacak (mahkemeye dilekce proforma fat. v.s. belgeler gibi)

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  BAŞAR ÇALIK -
  7 Ekim 2016

  Merhabalar,Babam 2 yıl önce felç geçirdi ve %98 oranında özürlü raporu bulunmaktadır. Kendileri İzmir'de ikametgah etmekte olup babamın vasisi annem olarak atanmıştır. Mevcutta kullanılmakta olan ama babamın felci sonrası binemediği bir dolmuşları vardı. kullanılamadığı için aracın satışını yaptık ve ÖTV indiriminden faydalanmak için hakim kararı talebinde bulunduk. Ancak hakim talebe red verdi.

  Cevapla
 • Vasi Atanması - Yorum
  Belin -
  1 Aralık 2016

  meraba. benim anneme zihinsel engelli olan dayısından miras kaldı. ananem öldü bu arada o yüzden anneme kaldı. miras anneme ve diğer iki dayıma da kaldı yani. dayılardan birisi zihinsel engelli dayımın vasisi idi. şimdi mirasa bakınca bir çok arsa ve tarlanın üzerinde gözükmediği farkettik. biraz araştırınca vasisi yetki belgesi alarak kend karısının üzerine satış yapmış diye duyduk.vasi dediğimiz kişi de öldü. ama karısı yaşıyor. bu aşamada yargıya gitsek sonuç alabilirmiyiz.

  Cevapla
Yorum Bırak