Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar
Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar | Kişilerin fiil ehliyetlerinin tam olması demek; tek başlarına hukuki bir işlemi, herhangi bir kişinin onamasına gereksinim duymaksızın tesis edebilmeleri, hukuk hayatına geçirebilmeleri demektir. “Vasi” ve Kısıtlılık Nedir Bu anlamda, kendisine bir “yasal temsilci” atanmış bir kimsenin, yani kendisine bir “vasi”...
Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar | Kişilerin fiil ehliyetlerinin tam olması demek; tek başlarına hukuki bir işlemi, herhangi bir kişinin onamasına gereksinim duymaksızın tesis edebilmeleri, hukuk hayatına geçirebilmeleri demektir.

Vasi ve Kısıtlılık Nedir? | Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Bu anlamda, kendisine bir “yasal temsilci” atanmış bir kimsenin, yani kendisine bir “vasi” atanmış kişinin fiil ehliyetinin kısıtlandığını söylememiz mümkündür. Kendisine bir vasi atanmış kişi, fiil ehliyetleri tam olan kişiler gibi hukuki işlem tesis edemez. Gerçekleştirmek istedikleri hukuki işlemleri, yasal temsilcisi konumunda bulunan vasilerinden önceden izin almak suretiyle, ya da daha sonradan işleme icazet vermelerini istemek suretiyle geçerli hale getirebilirler. Eğer yasal temsilci, yani vasi, bu irade açıklamalarından birini yapmazsa, söz konusu işlem noksanlık adını verdiğimiz sakatlık yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Yani, kendisine vasi atanmış kişinin işlemi, yasal temsilcisinin onayı olmadan geçerli olamayacaktır. Bu konuda, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri şunlardır: Madde 9 - Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. Madde 10 - Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Madde 14- Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. Madde 16- Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar. Madde 127- Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez Madde 335- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar. Madde 403- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür. Kayyım, belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için atanır. Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır. | Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Yasal Danışmanlık Nedir?

Yasal danışmanlık ile “kayyımlık” ya da “vasilik” arasında büyükçe farklar olmasa da, bunlar yine de farklı kavramlar olarak hukuk hayatımızda varlıklarını sürdürürler. Bazı durumlarda, kişilerin yukarıda tanımını ve niteliklerini ortaya koyduğumuz fiil ehliyetleri tamamen kısıtlanmamakla birlikte bazı işlemleri yapma yetkileri, mal varlığı sahibinin görüşü alınarak yapılmak üzere bir “yasal danışman” atanarak sınırlandırılır. Bu danışmanın, kişi açısından birtakım bağlayıcı yetkileri bulunmaktadır. Dava açma ve sulh yapma (davanın taraflarca uzlaşılarak sona erdirilmesine “sulh” adı verilir.), taşınmazların alımı, satımı ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak (eşyalar ve her tür mal varlığı değeri üzerinde kurulan haklara ayni hak denir.) kurulması, Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehin edilmesi, olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, ödünç verme ve alma, anaparayı alma, bağışlama, kambiyo taahhüdü altına girme, Kefil olma ve aynı koşullar altında bir kimsenin mal varlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir ve yasal danışman atanır. | Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Vasi Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kişilerin vesayet altına alınması, ya da bu kişilere kayyım veya yasal danışman atanması gibi sorunlar, “kişiler hukuku” adını verdiğimiz hukuk dalının konularına dahildir. Bu sorunlar, sorunun muhatabı olan kişinin, örneğin kısıtlılık altına alınacak olan kişinin, yasal yerleşim yerinde bulunan SULH HUKUK MAHKEMESİNDE çözüme kavuşturulur. | Vasi ve Yasal Danışmanlık Arasındaki Farklar

Bu haber toplam 2730 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara