Atla

Vasiyetnamenin İptali Davası Zamanaşımı


Vasiyetnamenin İptali Davası Zamanaşımı

Vasiyetnamenin İptali Davası Zamanaşımı

Vasiyetnamenin İptali Davası Zamanaşımı

Yasalarımızda kişinin ölmesi veya gaipliği durumunda mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği düzenlemeleri yapılmıştır. Miras bırakan kişinin her zaman mal varlığının yasada belirlenen kurallara uygun olarak paylaştırılmasını istemesi mümkün değildir. Bu durumda mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl paylaştırılacağını kanunda öngörülen şekilde şartlarına uygun olarak genellikle vasiyetname ile kendisi belirleyebilmektedir. Miras bırakanın belirlemiş olduğu paylaştırma kuralları bazı durumlarda diğer mirasçıların haklarını zedeleyebilmektedir. Miras payı zedelenen mirasçılar bu durumda tenkis davası açabilmektedir. Kanun tarafından korunmuş olan saklı hakların alınması veya iptal koşullarının olması durumunda menfaatlerine aykırı olan vasiyetnamenin iptalini isteyebilmektedirler. Kanunda öngörülen miras paylarına bu şekilde kavuşmaları mümkündür. Vasiyetnamenin iptali sebepleri kanunda sınırlı olarak belirtilmiştir. Ancak bu sebeplerin varlığı durumunda vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi mümkün olabilmektedir.Vasiyetname Nasıl İptal Edilir?Türk Medeni Kanunun 557'nci maddesi vasiyetname iptali konusunda gerekli olan şartları ve hükümleri içermektedir. Bu konuda merakı olan mirasçıların bu kanun maddesini incelemesi gerekmektedir. Bu maddede belirtilen hükme göre vasiyetnamenin iptali belirli durumlarda mümkün olabilmektedir. Medeni Kanunda belirli hallerde bireylerin vasiyetname iptali için dava açabilmesinden bahsetmektedir. Maddede belirtilen şartlar ise aşağıdaki gibidir.
  • Vasiyetname miras bırakan kişinin tasarruf ehliyetinin bulunmadığı durumlarda yapılmış ise vasiyetnamenin iptali davası açılması yolu ile vasiyetnamenin iptali mümkündür.
  • Vasiyetname hazırlanırken miras bırakacak olan kişi korku, aldatma, yanılma, kandırma veya zorlama gibi davranışlar ile karşılaşarak vasiyetnameyi hazırlamış ise iptali konusunda dava açılabilmektedir.
  • Vasiyetname içerisinde yer alan beyanların hukuka aykırı olması durumunda vasiyetnamenin iptali için dava açılabilmektedir.
  • Vasiyetnamenin ahlaka aykırı olması durumunda vasiyetnamenin iptali için dava açılabilmektedir.
  • Vasiyetnamenin Medeni Kanunda belirlenmiş koşullara uygun olmayacak şekilde hazırlanması durumunda da iptali için dava açılabilmektedir.
Vasiyetnamenin İptali Davası Zamanaşımı
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak