Atla

Vasiyetnamenin Tenfizi


Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetnamenin Tenfizi

 • *Medeni Kânuna göre 15 yaşını bitiren ve temyiz kudretine mâlik olan herkes, kânunun kabul ettiği şekil şartlarına riâyet ederek ölümünden sonra geçerli olmak üzere vasiyette bulunabilir. (M.K. md. 449)
 •  *Vasiyet yapma hakkının şahsen ve bizzat kullanılması şarttır. Ölüme bağlı, tasarruf yapmak hakkı münhasıran şahsa bağlı haklardır. Bir kimse vasiyetnâme yapmak ehliyetine sâhip değilse, kânûnî temsilcisi de onun adına bu muameleyi yapamaz. Ölümüne bağlı, tasarrufların bizzat ve şahsen vasiyetçi tarafından yapılması şarttır. Vasiyetçi, vasiyetinin kalan kısmını sonradan tamamlaması için başkasına bırakamaz.
 • *Medeni Kânuna göre; hiçbir kimsenin vasiyet yapmak mecburiyeti yoktur, böyle bir taahhüt altına girmişse de hükümsüzdür. Vasiyette bulunacak kişinin temyiz kudretine sâhip olması lâzımdır.
 • *Temyiz kudretinden mahrum bulunan şahsın yaptığı vasiyet geçersizdir. Bu konuda şâhit de dinlenebilir. Vasiyetçinin vasiyetnâmeyi yaptığı anda temyiz kudretine sâhip olup olmadığının tespiti, herşeyden önce bir ihtisas meselesidir. Bilirkişi veya mütehassıs hekimlerin fikirleri bu hususta daha fazla önem taşır.
 • *Bâzı istisnâî hâller dışında, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebebiyle tesir altına alınmış olanlar, esas îtibâriyle vasiyet ehliyetinden mahrumdurlar.
 • *Evli kadının, gerek kocası gerekse başkası lehine vasiyetnâme veya mîras mukâvelesiyle ölüme bağlı, tasarruf yapması mümkün ve geçerlidir. M.K. md.449'da, vasiyette bulunma ehliyeti için 15 yaşın bitirilmesi şartını koymuştur. Buradaki yaş, kânunun kabul etmiş olduğu rüşd yaşı olan 18 yaşına girme şartının altındadır. Bunun sebebi kişinin ölüm ânındaki arzularının mümkün olduğu kadar yerine getirilmesini gerçekleştirmektir.

YARGITAY KARARI : VASİYETNAMENİN TENFİZİ

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2012/17083 Karar: 2012/22213 Karar Tarihi: 30.10.2012

VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ - MİRASÇILAR ARASINDA PAY DEVRİ YAPILDIĞININ TAPU KAYITLARINDAN ANLAŞILMASI - KAYITLI HİSSELERİN NE ORANDA İPTAL VE DAVACILAR ADINA TESCİL EDİLECEĞİ HUSUSUNDA AÇIKLIK BULUNMAMASI - KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda vasiyetnameye ve davaya konu taşınmazların… tarihinde mirasçılarına intikalinin gerçekleştiği ve mirasçılar arasında pay devri yapıldığı tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. Tenfize ilişkin bu dava tarihinde vasiyetçi adına kayıtlı bir taşınmaz bulunmamaktadır. Mahkemece kurulan hükümde mevcut tapu kayıtlarındaki davalılar adına kayıtlı hisselerin nasıl ve ne oranda iptal ve davacılar adına tescil edileceği hususunda bir açıklık da bulunmamaktadır. Mahkemece, bu hususlar gözetilmeksizin hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasiyetnamenin Tenfizi - Yorum
  ZAFER AYHAN -
  6 Ağustos 2016

  Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi - Yorum
  SUDE KARAPINAR -
  8 Ağustos 2016

  Vasiyetnamenin Tenfizi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi - Yorum
  ÜMRAN YURDAKUL -
  10 Ağustos 2016

  Vasiyetnamenin Tenfizi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
Yorum Bırak