Atla

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır


Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.  Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Vasiyetname; Gerçek kişinin ölümünden sonra malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ve ölüme bağlı bir tasarruftur. 15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip herkes, Kanun'un belirlediği sınır ve şekiller dahilinde, vasiyet yoluyla mallarından tasarruf edebilir. Vasiyet; temsilci, vekil vasıtasıyla yapılamaz.

Vasiyetin Tenfizi Davası Nasıl Açılır

 Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır sorsunda, Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. 

vasiyetnamenin tenfizi davası nerede açılır

 

Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi.

Bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.

Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.  Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.

Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler.  

Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur.

Bu alacak, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya ret hakkının düşmesiyle muaccel olur.  

Vasiyet alacaklısı, yükümlülüğünü yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı, vasiyet edilen malın teslimini veya hakkın devrini; vasiyet konusu bir davranış ise, bunun yerine getirilmemesinden doğan zararın giderilmesini dava edebilir.

vasiyetin tenfizi davası nasıl açılır

Yargıtay Kararı - Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2015/2064 Karar: 2015/2465 Karar Tarihi: 18.02.2015

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - AÇILAN TENFİZ DAVASINDAN ÖNCE VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNA DAİR KARARIN KESİNLEŞMEDİĞİ VE VASİYETNAMENİN İPTALİYLE İLGİLİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DE GEÇMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece; açılan tenfiz davasından önce vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dair kararın kesinleşmediği ve vasiyetnamenin iptaliyle ilgili hak düşürücü sürenin de geçmediği gözetilmeli; 30.07.2013 tarihinde açılan iş bu vasiyetnamenin tenfizi davasının(dava şartı yokluğundan) reddine karar verilmelidir.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6140 Karar: 2014/5776 Karar Tarihi: 10.04.2014

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - VASİYETNAME TARİHİNDE MURİSİN TASARRUF EHLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI - ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINIP SONUCU UYARINCA KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Vasiyetname tarihinde murisin 78 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Murisin vasiyetname düzenlendiği tarihte akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı ileri sürüldüğüne göre, vasiyetname tarihinde murisin tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.  

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl AçılırAnkara Avukat Buradan Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz. Tapu İptal Davası

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MERİH ALTUNOK -
  5 Ağustos 2016

  Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  TARKAN DAMAR -
  9 Ağustos 2016

  Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  NAZİRE ATAÇ -
  11 Ağustos 2016

  Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  HANDE SÜRER -
  11 Eylül 2016

  Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Seval -
  23 Şubat 2017

  Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır - Yorum
  -
  12 Temmuz 2017

  Tenfiz mahkemesini mirascilardan birinin açması yeterli midir.tenfiz sonuçlandıktan sonra diğer mirasçılarının tapularını alabilirmi

  Cevapla
Yorum Bırak