Atla

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir


Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir

Mirasçılık Belgesi Nedir?Bireyi sağ ve tam doğumu şartı ile ana rahmine düştüğü andan ölümüne kadar gerek özel hukuk ile gerekse de kamu hukuku ile ilişki içerisinde olup arasında kopmayan görünmez bir bağ vardır. Hatta bireyin ölümü ile başlayan her ne kadar kendisini ilgilendirmese de kanun koyucunun ölen kişi ile ilişkilendirdiği kişilerle de hukuk bağ farklı bir boyutta devam etmektedir. İzah etmeye çalıştığımız hukuk dalı miras hukukudur. Murisin yani miras bırakanın ölmesi ile beraber kanunda ( Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı olan Miras Hukuku bölümünde ) gösterilen kişiler murisin bıraktığı malvarlığı ve borçlar üzerinde hem hak sahibi olurken hem de yükümlü olmaktadırlar. Bu hakları ve sorumlulukları kanun hükmü şeklinde ifade eden ve bireyin günlük hayat içerisinde zorlanmadan yaşamasını sağlayan Medeni Kanunu murisin ölümünden sonra mirasçıların murisin mirasçısı olduğunu ifade eden ve mirastaki payını ifade eden belgeye de veraset ilamı ya da kanundaki ifadesi ile mirasçılık belgesi denmektedir. Mirasçılık belgesi yasal miraçsılar tarafından alınan bir belge olmakla beraber yukarıda izah ettiğimiz Türk Medeni Kanununda hüküm altına alınmıştır. Veraset ilamı olarak da adlandırılan mirasçılık belgesini yasal mirasçılar ile mirasçı olarak atanmış kişiler alabilmektedir. Yasal mirasçılar kanuna dayanarak mirasçı olduklarını iddia ettiklerinden dolayı delil ve ispata gerek duyulmaz iken atanmış mirasçıların mirasçı olduğunu kanıtlayan delil ve ispatlara ihtiyaçları bulumaktadır.

Veraset İlamının İptali Davası

Veraset lamı ivazsız bir işlemdir. Yani çekişmesiz yargı işine girdiğinden Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değil Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınmaktadır. Ayrıca veraset ilamı noterler tarafından da verilemektedir. Konu ile bağlantılı olan Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Kanun koyucu veraset lamının alınabilmesi için murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 1 aylık süre içerisinde mirasçının bu belgeyi alması gerektiğini ifade ederken kanun koyucu veraset ilamının iptali için herhangi bir hak düşürücü süre ile ya da zaman aşımı süresi öngörmeyerek mirasçının verasetin ilamı iptali davasını istediği zaman açabilmesini öngörmüştür. Peki, verasetin ilamının iptali davası neden açılmaktadır? Hangi hallerde bu dava açılır. Kanun koyucu bu hususu da elbette düzenlemiştir. Verasetin ilamının iptali davası 1 nedenle açılmaktadır. Bu nedeni ifade ettikten sonra açıklayalım.
  • Mirasçı mirasçılık belgesinde yazan payının hatalı olduğunu düşünerek davayı açabilir.
Miraçsı Türk Medeni Kanunun 598. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sulh mahkemesine iddia ve ispat ederek paylarının yanlış olduğunu söyleyerek iptal edilmesini ve ayrıca da yeniden düzeltilerek hak kaybının düzelmesini sağlamasını talep edebilir. Bu dava çekişmeli bir davadır. Davanın taraflarına baktığımızda davacı taraf veraset ilamının iptalini isteyen mirasçı olurken davalı taraflar murisin diğer mirasçıları olmaktadır. Veraset ilamının iptal edilmesi üzerine pay düzeltildiği için iptal edilen belgeye dayanılarak yapılan işlemlerin yeniden düzeltilmesi gerekir. Ayrıca avukat hususu üzerinde şunu da belirtmek gerekir ki miras hukuk oldukça teknik bir hukuk dalı olmakla beraber miras hukukunda davaya taraf olan bireylerin avukatlar ile çalışmaması takdirde hak kaybına fazlası ile uğrayacaktır. Bu nedenle birey alanında iyi avukatlar ile çalışarak hak kaybını engellemelidir. Ankara avukat bürolarında bu hususta oldukça mesleki alanında iyi avukatlar bulunmaktadır. Konu ile bağlantılı olan Miras Nasıl Alınır Bırakılır Bölünür Öğrenilir konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Mirasçılık belgesinde belgeyi çıkartanın mirastan ne kadar pay alacağı yazıyor demiştik. Bazı durumlarda örneğin mirası reddeden ya da feragat eden bir tarafın olması, gizli bir mirasçının çıkagelmesi yahut mirasçı sayısının fazla olması mirasçılık belgesindeki payların birbirinden farklı olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda veraset ilamının iptali gündeme gelmektedir.Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak