Yaş Düzeltme Davası Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Yaş Düzeltme Davası Davaları

Yaş Düzeltme Davası Davaları

Yaş Düzeltme Davası Davaları

Yaş Düzeltme Davası Davaları

YAŞ DÜZELTME DAVASI NASIL AÇILIR, YAŞ DÜZELTME DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ, YAŞ DÜZELTME DAVASI YETKİLİ MAHKEME, YAŞ DÜZELTME DAVASI

Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi, çekişmesiz yargı işidir.

Çekişmesiz yargıda eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa, görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme de talepte bulunanın veya ilgilerden birinin oturduğu yer mahkemesidir (6100 S. K. m. 383, 384). Ancak mahkeme kararı ile yapılan nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, basit yargılama usulü uygulanır.

Çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça resen araştırma ilkesi geçerlidir.

Mahkemeler dışındaki resmi makamlara bırakılan çekişmesiz yargı işlerinde uygulanacak usul, ilgili özel kanunlarında belirtilen hükümlere tabidir.

Çekişmesiz yargı işleri arasında yer alan mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenleme gibi işlerin icrası sırasında dikkate alınması ve düzenlenecek belgeye yansıtılması sırasında gözetilecek olan hususların ayrıntıyı gerektirmesi sebebiyle bu detaylandırma, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, istinaf yoluna başvurabilirler. (6100 S. K. 387, Geç. m. 3)

Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz.

Çekişmesiz yargı işleri adli tatilde de görülür. (6100 S. K. m. 103)

Bölge adliye mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

Yargıtay Kararı -Yaş Düzeltme Davası Davaları

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2011/1374 Karar: 2011/3799 Karar Tarihi: 22.03.2011

YAŞ DÜZELTME DAVASI – DAVACIYA AİT NÜFUS KAYDINDA DAHA ÖNCE YAŞININ DÜZELTİLDİĞİNE İLİŞKİN ŞERH BULUNDUĞU – İKİNCİ DEFA YAŞ TASHİHİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacıya ait nüfus kaydında daha önce yaşının mahkeme kararı ile düzeltildiğine ilişkin şerh bulunduğu halde, ikinci defa yaş tashihine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor