Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır?

Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır?

Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır?

Yaş Küçültme Büyütme Davası Nerede Açılır

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU GEREĞİ DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı dava dilekçesinde, yaşları küçük F., D. ve V.’nin nüfus kayıtlarında olan anne adlarının olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun maddesinde ad ve soyadı düzeltilmesi işlerinin çekişmesiz yargı kapsamında bulunduğu, 383. maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde sulh hukuk mahkemesi olduğu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinde de nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlandığından; mahkemece, davanın asliye hukuk mahkemesinin görevi kapsamında bulunduğu dikkate alınarak görevsizlik kararı verilmesi yerine işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – YAŞIN DÜZELTİLMESİ İSTENİLEN SAĞLIK KURULUNCA VERİLEN VE BİLİMSEL NİTELİK TAŞIYAN YAŞ TESPİTİ RAPORU ESAS ALINARAK DOĞUM TARİHİNİN RAPORA TERS DÜŞMEYECEK BİÇİMDE DÜZELTİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; yaşının düzeltilmesi istenilen sağlık kurulunca verilen ve bilimsel nitelik taşıyan yaş tespiti raporu esas alınarak G.B.’ın doğum tarihinin bu rapora ters düşmeyecek ve diğer kayıtlarla da çelişki yaratmayacak biçimde düzeltilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (5490 S. K. m. 36)

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor