Atla

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı


15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. iş akdinin feshi beyanını içerir dilekçesine ek olarak yaşlılık aylığı koşullarını gerçekleştirdiğine dair belgeyi işverene verdiği, kısa bir çalışma devresinin sonrasında, uygun bir süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek yaşlılık aylığı tahsisine hak kazandığının anlaşılmış olması karşısında, iş akdinin amacıyla feshedildiğinin işverene bildirir.

1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına 4447 sayılı Kanunun 45. maddesi ile eklenen 5. bent uyarınca, Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen yaş koşulu dışında kalan ve yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayanlara, kendi arzusu ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatlarının ödeneceği belirtilmektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun "Yaşlılık aylığından faydalanma şartları" başlığı altında düzenlenen 60. maddesinin (H) bendinde, yaşlılık aylığından faydalanmaya hak kazanmış sigortalının bu haktan faydalanabilmesi için, çalıştığı işten ayrılması ve yazılı bulunması zorunluluğu öngörülmüştür.

Bu açık hüküm karşısında emeklilik isteğe bağlı bir tasarruf olup, yaşlılık aylığı bağlanması için işçinin iş yerinden ayrılması gerektiğinde kuşku ve duraksama bulunmamaktadır. O halde, ihbar öneli içerisinde yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunan işçinin; önel sonuna kadar yürüyecek olan iş akdinin, bu müracaat ile, eş söyleyişle emeklilik sebebiyle sona erdirildiğinin kabulü zorunludur.

Böyle bir durumda işverenin, ihbar tazminatıyla sorumlu tutulması imkânlı değildir. Öte yandan, ihbar tazminatı yeni bir iş arama olanağı sağlama amacına yönelik olup; emekliye ayrılan bir işçi için ihbar tazminatı verilmesi, tazminatın mahiyeti ile bağdaşmaz.

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı - Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2014/35709 Karar: 2016/12356 Karar Tarihi: 24.05.2016

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - 15 YIL KIDEM TAZMİNATI HAKKI - İBRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ - İBRANAMENİN SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN BİR AYLIK SÜRE GEÇMEKSİZİN YAPILDIĞI - İBRANAMENİN KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZ OLDUĞU GÖZETİLMEKSİZİN DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU 

15 Yıl Kıdem Tazminatı Hakkı Diğer makaleler için Ankara avukat ana sayfasını takip edebilirsiniz.

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Morelli -
    2 Ocak 2017

    15 yıl 3600 günü doldurmuş bir kişi çalışmakta iken başka bir işyeri ile görüşürse veya iş başvurusunda bulunursa ve sonra istifa ederek diğer kurumda çalışmaya başlarsa mevcut çalıştığı işyeri kıdem tazminatını geri alma isteme hakkına sahip olur mu?

    Cevapla
Yorum Bırak