Atla

AİHM Silahların Eşitliği


AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği

AİHM Silahların Eşitliği

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA SAVUNMA VE HAK ARAMA SÜRECİNDE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ

I - TEMEL İNSAN HAKLARININ ÖZÜ : DENGE

Hukukta, her zaman bir "' baskın taraf '' var olmuştur. İnsanlık tarihi bu örneklerle örülüdür. Monarşi, halk egemenliği,sınıfsal diktatörlükler,ekonomi dışı şiddet ve günümüzün sınır tanımayan uluslararası tekelleri gibi... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşan hukukun belirgin özelliği ise,"baskın taraf" egemenliğinden uzaklaşma yönünde gelişmesidir. Yeni bir anlayışın ürünü olan sözleşme hukukunu tek bir sözcükle tanımamak olanaklıdır. "Denge". Bir kez daha geriye dönüp insanlık tarihine bakarsak, "denge" sözcüğünün ne denli yeni ve heyecan verici bir gelişme olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Doğanın temeli, dengeye dayanıyor. Denge, insanın doğaya dönüşüdür. Denge, insanın kendine dönüşüdür. Denge, hukukun insan dönüşüdür. Böylesine görkemli bir hukuku üretmek kolay bir iş değildir.

Değişimi ve yenilenmeyi, sözde değil, özde gerçekleştirmek gerekiyor. Oysa, insan Hakları alanında büyük çelişkiler yaşanıyor. Sözleşme kapsamındaki kimi ülkeler, insan Hakları belgelerini kendi yurttaşlarıyla ilgili kurallar düzeyinde algılayıp, öyle uyguluyorlar. İnsan haklarının evrenselliğine gölge düşürülmemelidir. Ortadoğu'da, Liberya'da, Irak'ta' sırada bekletilen diler ülkelerde sürdürülen yağmacı saldırganlıklar karşısında, bireysel hukuk alanında gerçekleştirilen kazanımlara sığınarak, insan haklarının korunup geliştirildiğine inanamayız. İnsanlığın kendi kendisini yok etmesini önlemek için, 21 yüzyıl, yeryüzünde yaşayanların tümü için, insan haklarının işlerlik kazandığı bir çağ olmak zorundadır.

II - AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ

 6.maddenin kapsadığı konular çok geniştir. Bu nedenle yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının büyük bir bölümü de 6.maddenin yorumu ve açılımıyla ilgilidir. Sunuşumuzun konusunu oluşturan ''silahların eşitliği'' ilkesi 6.maddenin 1.bendinin ilk tümcesinde değerlendirilmiştir; m.6/1 ''1 . Herkes, gerek medeni kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir... '' ' 'Hakkaniyete uygun yargılama'', silahların eşitliğini zorunlu kılar. Ayrıca 6.maddenin 3.bendinin (a) fıkrasında yer alan 'sanığın bilgilendirilme hakkı'' ile aynı bendin (d) fıkrasındaki ''tanık dinletme ve tanıkları sorgulama hakkı'' silahların eşitliği ilkesinin uygulayışıyla doğrudan bağlantılıdır.    

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BEYTUR ARPAT -
  9 Ağustos 2016

  AİHM Silahların Eşitliği Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • CENK ALTINIŞIK -
  5 Ekim 2016

  AİHM Silahların Eşitliği dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Erkekli -
  25 Kasım 2016

  AİHM Silahların Eşitliği Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

  Cevapla
Yorum Bırak