Atla

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır


Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karara karşı, davalı banka tarafından istinaf başvurusunda bulunulmakla,

HMK'nun 353. maddesi gereğince; duruşma yapılmadan inceleme yapılmasına karar verilerek, HMK'nun 355. maddesi gereğince; istinaf dilekçesinde sayılan sebepler ve kamu düzeni ile sınırlı olarak dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir.

Davacı malik olmayan eş, aile konutu niteliğinde bulunan taşınmazın, malik olan davalı eş tarafından "açık rızası bulunmadan" davalı banka lehine ipotek ettirildiğini ileri sürerek, 

Aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasını ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir.

Davalı banka, dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile konutu olduğuna dair şerhin bulunmadığını, dava konusu taşınmaz dışında eşlerin başka taşınmazlarının da bulunduğunu, bu nedenle bunlarında araştırılması gerektiğini ve davacının kötüniyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

 Davacının gösterdiği tanıklar mahkemece dinlenmiş ise de; davacı ile diğer davalı eşin adına kayıtlı başka taşınmazlarda bulunduğundan tanık beyanları soyut ve yetersiz olup, dava konusu taşınmazın, ipoteğin tesis edildiği tarihte aile konutu olduğunu kabule yeterli değildir.

Nitekim UYAP'tan çıkartılan yerleşim yeri adreslerine göre; ipoteğin tesis edildiği 11.02.2014 tarihinde davacı ile diğer davalı eşin yerleşim adreslerinin “.......olduğu,

İpotek tesis edildikten sonra 08.05.2014 tarihinden itibaren yerleşim adreslerinin ise ".. mahallesi, 341. Sokak. No:4/6 ....." olduğu anlaşılmaktadır.

Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından, bu yönden davalı banka vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına,

Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılarak davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kararın kaldırılma nedenine göre sair itirazların şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır - Yorum
    IRAZ CİVAN -
    6 Ağustos 2016

    Adletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.(Eflatun)

    Cevapla
Yorum Bırak