Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

Aile Konutu Şerhi Davası Dilekçesi Nasıl Açılır?

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karara karşı, davalı banka tarafından istinaf başvurusunda bulunulmakla,

HMK’nun 353. maddesi gereğince; duruşma yapılmadan inceleme yapılmasına karar verilerek, HMK’nun 355. maddesi gereğince; istinaf dilekçesinde sayılan sebepler ve kamu düzeni ile sınırlı olarak dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir.

Davacı malik olmayan eş, aile konutu niteliğinde bulunan taşınmazın, malik olan davalı eş tarafından “açık rızası bulunmadan” davalı banka lehine ipotek ettirildiğini ileri sürerek,

Aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasını ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiştir.

Davalı banka, dava konusu taşınmazın tapu kaydında aile konutu olduğuna dair şerhin bulunmadığını, dava konusu taşınmaz dışında eşlerin başka taşınmazlarının da bulunduğunu, bu nedenle bunlarında araştırılması gerektiğini ve davacının kötüniyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davacının gösterdiği tanıklar mahkemece dinlenmiş ise de; davacı ile diğer davalı eşin adına kayıtlı başka taşınmazlarda bulunduğundan tanık beyanları soyut ve yetersiz olup, dava konusu taşınmazın, ipoteğin tesis edildiği tarihte aile konutu olduğunu kabule yeterli değildir.

Nitekim UYAP’tan çıkartılan yerleşim yeri adreslerine göre; ipoteğin tesis edildiği 11.02.2014 tarihinde davacı ile diğer davalı eşin yerleşim adreslerinin “…….olduğu,

İpotek tesis edildikten sonra 08.05.2014 tarihinden itibaren yerleşim adreslerinin ise “.. mahallesi, 341. Sokak. No:4/6 …..” olduğu anlaşılmaktadır.

Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından, bu yönden davalı banka vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına,

Yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılarak davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kararın kaldırılma nedenine göre sair itirazların şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

1Yorum

Yorum Bırak