Atla

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası


Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası açıklamalarından önce, Tasarrufun iptali veya BK'nun 19.maddesine göre dava yönünden ise alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasıdır.

Diğer bir anlatımla TBK'nun 19.maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkindir.

Kural olarak 3.kişiler, danışıklı işlem yapılmasından dolayı hakkın zarara uğraması durumunda tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilir. Çünkü danışıklı bir hukuki işlem ile 3.kişilere zarar verilmesi onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma amacıyla borçlu, elindeki taşınır veya taşınmazlarını alacaklıdan gizli olarak elden çıkarabilir.

Bu malların Alacaklıdan Mal Kaçırma olduğu ispat edilmesi durumunda alacaklı alacağına karşı bu mallardan hak iddia edebilir.

Bu durumda gerek taşınmazların veya varsa aracın, bu aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük olması, ayrıca borçlunun mali durumu nedeni ile mal varlığını 3.kişilere devrettiğini, dava konu olacak taşınmaz veya  aracın alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı olarak yapıldığını, İİK'nun 280/4. maddesinin uygulanma koşullarının oluştuğunu belirterek dava açılabilir.

İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır.

Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir.  Kötü niyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer.

Kötü niyetin kanıtlanamaması halinde dava İİK'nun 283/2 maddesine göre bedele dönüşür. İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir.

Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir. 

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. 

Kötüniyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer.

 İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir.

Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir. 

Muvazaa Ve Hileye Dayalı Senetlerin İptali

BK. 18 ve 179. maddeler ile İİK 44. maddeki kanun maddeleri zikredilmek suretiyle alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik,

Muvazaalı ve hileye dayalı senetlerin tanziminin ve icra takiplerinin iptali ile geçersizliğinin belirtilerek borçlu ve 3.kişiler  arasında düzenlenmiş bonoların muvazaa ve hileye dayalı tanzim edilmiş batıl ve geçersiz bonolar olduğunun tespit ve kabulü ile bonolara ayrışmasız bir nitelikte bağlı icra takibinin iptali için talep edilir.

Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak