Atla

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali


Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Borçlunun alacaklıdan mal kaçırması durumu, alacaklı tarafın kendisine karşı icra takibi başlatması ve alacaklarını borçlunun sahip olduğu mallardan alabilmesi için haczedilmesi ve satılmasını önlemek amacıyla yapılan harekettir. Borçlu taraf mallarının haczedilmesi önlemek amaçlı birçok yolu deneyecektir ve bunu yapabilecek durumu da vardır. Bu önlemlerden bir tanesi ise sahip olduğu malları başkasının üzerine geçirmek ya da satmaktır. Hacizden öncesinde borçlu sahip olduğu malları istediği gibi değerlendirebileceği gibi haciz esnasında da malları hakkında istediği tasarrufta bulunabilmektedir.

Fakat bu durumda da alacaklı taraf İcra Fas Kanunu hükümleri gereğince borçlu tarafında yapılan tasarruf işlemini iptal edebilme hakkına sahiptir. Bunun için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Borçlu taraf kendi malları üzerinde istediği kararı alabilir. Alacaklı taraf eğer borçlu mallarını satmış dahi olsa kalan mallardan alacağını sağlayabiliyorsa borçlunun diğer satışını gerçekleştirdiği malları alacaklıyı ilgilendirmez fakat kalan mallardan alacağını alamıyorsa borçlunun bulunduğu tasarrufu iptal ettirme hakkına sahiptir. Alacağı kadarını iptal ettirebilmektedir. Böylece borçlunun mal kaçırmasını önleyebilecektir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası alacaklıyı zor duruma sokmak ya da alacağını sağlayamamasını sağlamak amaçlı borçlunun malları üzerinde bulunduğu tasarrufu engelleme davasıdır ve İcra İfas Kanunu içerisinde madde 277 ve devamına dayanmaktadır.

Tasarrufun İptali Davası Şartları

İvazsız tasarruf denilen herhangi bir karşılık beklemeden devretme yoluyla gerçekleştirilen tasarruflar iptal edilmektedir. Borçlunun çok yakınlarına, eşine, çocuğuna, annesine ya da birinci derece akrabalarına ivazsız olarak yaptığı tasarruflar kolaylıkla iptal edilebilmektedir. Bunların yanı sıra çoğu zaman ivazlı yani belli bir miktar karşılığında yapılan devretmeler de iptal edilebilmektedir. Örneğin borçlu, çok az bir miktara satış gerçekleştirdiyse bu durumda ya da kira karşılığında(irat) ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri (infika)  devretmelerde de iptal söz konusu olabilmektedir. Bu devretmeler son 2 yıl içerisinde yapıldığı takdirde iptal edilebilmektedir.

Ayrıca borçlu kısım haciz ya da aciz vesikası alabilmektedir bu durumda ise bu vesikayı almadan 1 yıl önceki tasarruflar da iptale tabi tutulmaktadır. Sonuç olarak borçlu bazı tasarruflarda bulunabilmektedir fakat bu tasarruflar alacaklıya kasten zarar verme amacıyla yapılırsa iptal edilebilmektedir. Bu durum ise kanunun 280. maddesinde kanıtlanmıştır.

Tasarrufun İptali Davası Açma Süresi

Yapılan tasarrufu iptal ettirmek için dava açma süresi ise tasarrufun yapıldığı zamandan itibaren 5 yıldır. Bu dava yalnızca borçluya haciz açtığında alacak herhangi bir mal bulamadığında kesin veya aciz vesikası olan alacaklı tarafından açılabilir. Konuyla bağlantılı Tasarrufun İptali Davası hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.   

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak