Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Boşanma Sebepleri  > Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular | Aldatma ve zina aile birliği içerisinde çiftlerin birbirlerine karşı olan sadakat sorumluluğunu yerine getirmemesi anlamını taşır. Aldatma ve zina, boşanma davalarında en sık görülen sebeplerdendir.

 

Aldatmalı boşanma konusu sık duyulur olması sebebi ile sıkça gündeme gelir oldu. Aldatmaya bağlı boşanma, açılması için şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Çünkü boşanma davasının ret olma durumunda 3 yıl boşanma için beklenmesi gereke bilinir.

 

Aldatmalı boşanma davası açmadan önce avukat ve danışmanlık alınması bu davada önem arz etmektedir. Aslında aldatma kavramını iki pencereden incelemek gerekir. Aldatma zina kapsamına mı giriyor, yoksa sadakatsizlik veya güvensizlik kapsamına mı giriyor incelemek gerekiyor. İki olayda aslında ispatı halinde aldatma boşanma sebebi midir sorusunda evet boşanma sebebidir diyebiliriz. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanma Davaları

 

Aldatmalı boşanma davaları zina ile ispatı halinde boşanmanın sonuçlarda değişmiş olacaktır. Aldatmada boşanma davaları zina ile ile sonuçlanması nafaka,

 

Tazminat ve mal paylaşımında ortaya çıkmaktadır. Diğer bir durum ise, Boşanma aldatma af durumunda ise affeden eşin dava açma hakkını yitirdiğini bu durumda belirtmemiz gerekir.

 

Aldatmaya yönelik boşanma davasında, aldatma boşanma davası nasıl açılır sorusu ise eşlerin cevap aradığı bir konudur.

 

Boşanma davaları genel olarak açılması esnasında karar verilmesi için sebebe dayandırılması gerekmektedir. Sizde sebebi aldatmaya dayalı boşanma olarak açılmasını istemeniz durumunda izlenecek ve dikkat edilecek özel durumlar vardır. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatma Zina Boşanma

 

Aldatma zina boşanma detayında, aldatılan eş, zina veya aldatma nedeniyle dava açmak için; aldatma veya zina hadisesini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası açabilir. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanma Süreci

 

Aldatmada boşanma süreci dava açmadan önce başlanacağını belirtmek gerekir. Buda dava süreci öncesinde koruma, evden uzaklaştırma, aile konutu ve velayet konuları için önceden tedbir alınması gerekmektedir.

 

Aldatmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken diğer tedbirlerin hangisinin uygulanacağına karar verilmelidir. Bu süreçten sonra Aldatmalı boşanma davası dilekçesi, hazırlanarak aile mahkemesine müracaat edilir.

 

Aldatmalı boşanma dava dilekçesi ile nafaka, velayet ve tazminat konuları belirlenmesi gerekmektedir.

 

Önemi ve sık sorulan soru olması nedeniyle boşanma davasında aldatan kadın veya boşanma davasında aldatan erkek olması süreçte değişiklik yaratmaz. Aldatma konusu velayet ve nafakaya da etkisi olamadığını özellikle belirtmemiz gerekmektedir. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanmada Velayet

 

Aldatmalı boşanmada velayet konusu gündeme geldiğinde velayetin aldatan kişiye verilmediği düşünülmektedir. Oysaki velayet kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle çocuğun menfaati ve üstün yararına her zaman öncelik verilir.

 

Mahkeme çocuğun üstün menfaati için; çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaşı, anne babasıyla olan ilişkisine, anne babasının sosyo-ekonomik durumlarına bakarak çocuğun iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesini gözetir.

 

Eğer aldatma olaylarında çocuğun güvenliğini etkileyecek unsurlar varsa bu durum velayetin belirlenmesinde etkili olabilmektedir. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanmada Nafaka

 

Aldatmalı boşanmada nafaka verilir mi sorusunu ise velayet konusu ile ilişkilendirecek olursak, eğer boşanmada velayet aldatan tarafa verilmiş ise nafaka ödenir.

 

Ama aldatan eş ağır kusurlu ise nafaka ödenmez. Yani nafaka eş ve çocuk açısından bakıldığında farklılık göstermektedir.

 

Boşanma aldatma ispat aslında davanın en alıcı noktasıdır. Boşanma sebep olarak aldatma sebebine dayandırılmış ise, ispat edilmesi gerekmektedir. Boşanma aldatma delil konuları ise ispat konusunun açıklaması diyebiliriz.

 

Boşanma aldatma telefon kayıtları davada delil ve ispat aracı mı sorusunda verilecek cevaplar farklılık gösterebilir. Telefon kayıtları zina eylemine delil olarak kabul görülmez iken sadakatsizlik veya güvensizlik konusuna delil olarak gösterildiğinde kabul görmektedir.

 

Telefon kayıtları veya sms içeriklerini öğrenebilir miyim sorusu ise ayrı bir merak konusudur. Telefon görüşmesi, sms içerikleri ve ayrıntıları önceden yasal yoldan istenmemiş ise bir daha bu kayıtlara ulaşılması mümkün değildir.

 

Telefon şirketlerinden ancak telefon görüşme detayı olarak, aranan numara, görüşme süresi, görüşme zamanları yer almaktadır. Sms kayıtlarda bu detay doğrultusunda alınmaktadır.

 

Diğer bir konu ise sosyal ağlar olan facebook, whatsapp veya diğerlerinden yapılan yazışma ve görüşme detaylarıdır. Bu belirtilen ve insanları birçoğunun sıkça kullandığı sosyal ağların merkezleri yurt dışıdır. Detaylar konusunda yapılan birçok başvuruya olumlu cevap vermezler, Eşin kendi çabaları ile elde edilen kayıtlar ise elde edilme şekline göre geçerlilik kazanmaktadır. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanmada Tazminat

 

Aldatmalı boşanma davalarında tazminat, konusu da önem arz etmektedir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat, evlilik birliğinin sürdürülmemesine sebep olan eşin, diğer eşte meydana getirdiği üzüntü ve zararın derecesine göre, ayrıca aldatmalı boşanmada tazminat kusuruyla boşanmaya sebebiyet veren eşin kusuru ve sosyo-ekonomik durumuna göre maddi manevi tazminat miktarına mahkeme hükmeder. Aldatmalı boşanmalarda tazminat, üçüncü kişiler olan sevgili konumunda ki kişilere karşıda açılabilmektedir. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

 

Aldatmalı boşanmada mal paylaşımı konusu öncesi, Medeni kanunda yapılan değişikliklerle evlilik birliği içerisinden kazanılmış olan mal ve haklarda eğer evlilik sözleşmesi yok ise ortaklık mevcuttur. Bu hakların tam olarak alınması boşanma davasında öncelikli konular olduğunu vurgulamak gerekir.

 

Aldatmanın boşanmaya etkisi sorgulandığında, Aile birliğini etkileyen olay olduğu kesindir. Her iki eş için yaşanması farklılık arz edebilir. Eşlerden birisi için çok önemli hayati olan bir olay diğer eşi çok etkilememiş olabilir, durumun değerlendirmesini hâkim tanık ifadelerine göre tespit eder. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

 

Aldatmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

 

Aldatmalı boşanma davası ne kadar sürer ya da aldatmada boşanma süresi ise bir başka merak edilen konudur. Aldatmalı boşanma davalarında daha farklı durumların olması nedeniyle 10-12 ayda karara bağlanıyor. Kesinleşmesi temyiz birlikte yaklaşık 18 -20 ayda sonuçlanıyor. | Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular

Aldatmalı Boşanmada Merak Edilen Sorular | Sıkça Sorulan Sorular

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

Davacı bayanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü fiziksel şiddet vakıası, dava dilekçesine ekli sunmuş olduğu hukuki rapor ve davalının yanıtıberaber değerlendirildiğinde davanın açılmasından defa bir müddet evveldavalı erkeğin davacı bayana fiziksel şiddet uyguladığının kabulü lazım olur.

Bu durumda taraflar arasında ortak yaşamı temelinden sallayacakderecede ve birliğin devamına olanak vermeyecek kalitede bir geçimsizliksahip olunan ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.

Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın bundan sonra kanunen olası görülmemesine göre, boşanmaya hüküm verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi yanlıştır.

Ne var ki bu konu ilk araştırma esnasında gözden kaçırıldığından, davacının hüküm revizyon isteğinin kabulü lazım olur.

BOŞANMA MADDİ TAZMİNAT TALEBİ

Bayan vekilinin ön araştırma duruşmasında yaptığı “maddi tazminat talebimiz yoktur” şeklindeki beyanı maddi tazminat talebinden feragat niteliğindedir.

Kaldı ki, ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabileceğinden, madditazminat ile ilgili usulüne göre yapılmış bir ıslah prosedürü de mevcut değildir.

Bu haysiyetle davacının maddi tazminat talebinin reddine hükümverilmesi lazım olur.
Ne var ki bu konu ilk araştırma esnasında gözden kaçırıldığından,

Davalının bayan lehine hükmolunan maddi tazminata yönelik hükümrevizyon isteğinin kabulü lazım olur.

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA KADINA NAZARAN AĞIR KUSURU

Erkek tespit edilen kusurlu davranışlara göre boşanmaya neden olan olaylarda bayana kıyasla ağır kusurludur.

Gerçekleşen bu vaziyet karşısında, mahkemece davaların kabulüitibariyle, davanın kabulüne dayanak adli sebepler arasındaki fark öneme alınmadan, yasa maddeleri hatalı açıklanmak suretiyle,

bozma ilamının emeline marjinal olarak, tarafların denk kusurlu kabul edilmesi ve bu yanlış kabahat belirlemesine bağlı olarak, bayanın parasal ve manevi tazminat taleplerinin reddine hüküm verilmesi, usul ve kanuna aykırıdır.

TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞU BOŞANMA DAVASI

2. bentte gösterilen sebeple, davalı- davacının kusur belirlemesi ve davacı-karşı davalı kadın yararına hükmolunan maddi ve manevi tazminata yönelik karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442. maddeleri gereğince kabulü ile,

Dairemizin 08.05.2017 tarih 2016/869 esas, 2017/5585 karar sayılı onama ilamının kusur belirlemesi ve davacı-davalı kadın yararına hükmolunan maddi ve manevi tazminatın onanmasına ilişkin bölümünün kaldırılmasına,

Hükmün 2. bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, davalı- davacının diğer karar düzeltme isteklerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE,

ERKEĞİN TEDBİR NAFAKASININ KALDIRILMASI VEYA AZALTILMASI TALEBİ

Davacı erkek boşanma talebinin yanısıra, davalı bayana verilen maaş önlem nafakasının kaldırılması ya da azaltılması talebinde de yer almıştır.

Davacı erkek hukuki yardımdan yararlanmaktadır. Davacı erkeğin bağımsız önlem nafakasının kaldırılması ya da azaltılması davası konusunda pozitif veyahut negatif bir hüküm verilmesi gerekirken,

Bu yönün gözetilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Ne var ki, bu konu ilk araştırma esnasında gözden kaçırılmış çoğu,

Davacı erkeğin hüküm revizyon talebinin kabulüne, onama kararının bağımsız önlem nafakasının kaldırılması ya da azaltılması davası istikametinden kaldırılmasına ve münhasıran bu istikametten mahalli mahkeme kararının bozulmasına hüküm vermek gerekmiştir.

[Toplam:6    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor