Atla

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi


Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi, Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. 

İş Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerini ilgili kanunun 3. maddesinde belirtilen Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle iş sözleşmesini feshi edebilecekleri açık olarak belirtilmiştir. Bu durumda işçi Askerlik nedeniyle işten ayrılacağına dair müracaat etmesi durumunda, o işyerinde  en az bir yıl çalışmış olması durumunda kıdem tazminatı talep edebilir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi - Kıdem Tazminatı

İşçinin askerlik nedeniyle hakkından faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Askerlik sebebiyle Kıdem Tazminat, hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH DURUMUNDA İŞVEREN ÖDEMEZ İSE

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi eden işçi usule uygun işverene müracaatı halinde, işverence kıdem Tazminatı ödenmez ise, işçi iş mahkemesine dava açarak tüm haklarını alabilir. İşçinin kıdem tazminatı dışında, yıllık izin ücret alacağı, fazla mesai alacağı olması durumunda iş mahkemesine açacağı davada tüm alacaklarını talep edebilir. İş mahkemesine işçi bizzat kendisi dava açabileceği gibi, davasını avukat ile de takip edebilir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak