Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Olur? Zorunlu askerlik görevi nedeniyle iş akdinin feshedilmesi 1474 sayılı olan İş Kanunu kapsamında 14. Maddeye göre düzenlenmiştir.

Şayet zorunlu bir hizmet olan askerlik sebebiyle iş akdi sonlandırılacaksa bu noktada hizmet işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devam ettiği süre boyunca işveren tarafından 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmek durumundadır.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi durumunda kıdem tazminatı alabilmek için:

  • İşverenin askerlik sebebiyle işten ayrılmak istediğini iletmesi gerekir ve daha sonra da kıdem tazminatını talep ettiğini bildirmelidir.
  • Bu belgelerin yanı sıra askerlik şubesinden alınan belge de eklenmelidir.
  • İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için 1 senedir hizmet akdi ile işverenin bünyesinde çalışmış olması gerekmektedir.
  • Kendi kusuru olmadan yalnızca askerlik görevi sebebiyle ayrılmak istediğini ifade etmesi ve kıdem tazminatı talep etmesi gerekmektedir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

İş kanunu askerlik maddesi 4857 sayılı olan İş Kanunu 120. Maddesine göre düzenlenmiştir. İşçinin askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı için talep hakkı bulunmaktadır. İşçinin askere gitmek durumunda olması 4857 Sayılı Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir.

Bir seneyi tamamlamış olan işçilerin askere ayrılması durumunda iş akdini sonlandırması durumlarında kıdem tazminatı talep etmek hakkı bulunmaktadır.

İşçinin işten ayrılmasından sonra askere gitmemesi ve farklı bir yerde işe başlaması durumlarında haklarını kaybetmektedir. Bundan dolayı da işten ayrıldıktan sonra birliğine teslim olması gerekmektedir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Süresi

Askerlerin işten ayrılma süresi için öncelikli olarak işçi, askere gideceğini işverene kanıtlamakla yükümlü olmaktadır. Askerlik sevk belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra iş akdi sonlandırılmış olan askerin, askerden döndükten sonra işsizlik sigortasından da faydalanması mümkündür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için:

  • İşten ayrılmadan önceki son 3 senede 600 gün prim ödenmiş olması gerekir,
  • Bu primlerin 120 gününün kesintisiz olması gerekir,
  • İş sözleşmesinin feshedildiği tarihlerde ise askere gidilen tarihe kadar geçen süre arasında 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşının askerden döndükten sonraki 30 günlük süre içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi, İş hayatında karşı karşıya kalabileceğimiz bazı özel durumlar, kanunlarda kendisine yer bularak hem işveren hem de çalışanlar için özel haklar sağlayabilir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Erkek çalışanlar için vatani hizmetlerini yaptıkları askerlik dönemi, kadın çalışanlar için bir tür pozitif ayrımcılık olarak nitelen dirileceğimiz evlilik dönemleri ve doğum süreçleri bunlara en güzel örneklerdir.

Bu yazımızda erkek çalışanlar için çok büyük önem arz eden askerlik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi süreçlerini inceleyeceğiz.

Her celp dönemi yaklaşırken İnternet yapılan askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi ve kıdem tazminatı için yapılan aramaların sayısında bir artış gözlemleniyor.

Bunun sebebi ise İş Kanun’unun erkek çalışanlara tanıdığı askerlik nedeniyle iş akdi fesih hakkıdır. Yani çalışan bir erkek, vatani görevi nedeniyle iş yerinden ayrılmak zorunda kalırsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Ancak askerlik nedeniyle kazanılan hak sadece kıdem tazminatıdır, ihbar tazminatı söz konusu değildir. Ayrıca eğer çalışan talep ederse; kıdem tazminatını almayıp, askerlik dönüşü aynı iş yerinde tüm hakları kaldığı yerden devam etmek koşuluyla çalışmaya devam edebilir.

Ancak askerde olduğu dönemde hakları dondurulmuş gibi yorumlanır, yıllık izin gibi haklar işletilmez. Yani askerde geçen 6 ay neticesinde yıllık izin elde edilemez. | Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Askere gidecek olan adayın, bu durumu işverene yazılı olarak bildirmesi ve askerlik görevini ispatlaması gerekir. Askerliğin ispatı için işverene askerlik sevk belgesinin sunulması yeterlidir.

Kanunda belirtildiği üzere askerlik nedeniyle iş akdi fesihleri makul sürede yazılı olarak işverene yapılmalıdır.

Bu bildirimlerde söz konusu olan makul süreler için Yargıtay kararları incelendiğinde 5 aylık bir dönemden bahsedilebilir.

Bu hakkını garantiye almak isteyen erkek çalışanlar, fesih dilekçesiyle birlikte sevk belgesini noter aracılığıyla hazırlayacağı ihtarname ile işverene bildirebilir. Ancak birçok durumda sevk belgesinin aslının çalışılan şirketin insan kaynakları birimine iletilmesi ve fesih dilekçesi yazılması yeterlidir. | Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Bir Önceki İş Kanunu Hükümleri Uygulanıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için askerlik görevi zorunlu olduğu için bu durum İş Kanunu 14. maddesinde ayrıca belirtilmiştir.

Ancak burada söz konusu olan İş Kanunu ilginç bir şekilde yürürlükteki kanun değil bir önceki iş kanunudur.

İş hayatına yönelik tüm hukuki süreçler, haklar ve sorumluluklar 2003 yılından bu yana yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenirken, erkek çalışanların askerlik dönemindeki kıdem tazminatı hakları bir önceki İş Kanunu olan 1475 sayılı İş Kanun’unun 14. maddesine göre belirlenir. | Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

109 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp