Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra ya da herhangi bir sebeple silah altına alınan ya daherhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi sebebinden işinden bölünenişçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak doğrultu maaşardından işverence feshedilmiş sayılır.

İş Kanuna tabi işçilerin görev akitlerini alakalı kanunun 3. maddesinde belirtilen Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle iş sözleşmesini feshi edebilecekleri açık olarak belirtilmiştir.

Bu halde işçi Askerlik hasebiyle işten ayrılacağına değin başvuru etmesihalinde, o işyerinde  en kısa bir sene çalışmış olması durumunda kıdem tazminatı talep edebilir.

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi – Kıdem Tazminatı

İşçinin askerlik hasebiyle hakkından faydalanabilmesi içersinde o işteminimum bir sene çalışmış olması kuraldır.
Askerlik nedeniyle Kıdem Tazminat, hizmet aktinin devamı müddetinceher geride bıraktığımız tam sene içersinde işverence işçiye 30 günlükfiyatı tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir seneden çoğalan süreler içersinde de aynı miktar üstünden ödeme yapılır.

ASKERLİK İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH HALİNDE İŞVEREN ÖDEMEZ İSE

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi eden işçi usule makul işverene başvurusu durumunda, işverence kıdem Tazminatı ödenmez ise, işçi iş mahkemesine dava açarak bütün haklarını alabilir.

İşçinin kıdem tazminatı dışında, senelik destur ücret alacağı, çok mesai alacağı olması halinde iş mahkemesine açacağı davada bütün alacaklarını talep edebilir.

0 Yorum

Yorum Bırak