Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları

Asliye Hukuk Mahkemesi ve Görevleri

6100 sayılı olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarında dava konusu olan değer ve miktara bakılmadan malvarlığı hakları ile alakalı olan davalara, şahısların varlığı ile alakalı davalara, aksine bir düzenleme bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olmaktadır. Görevini yerine getirmek için kurulacak Asliye Hukuk Mahkemeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından olumlu görüş sunulması şartı ile Adalet Bakanlığı tarafından her il ve ilçe merkezinde kurulmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri ihtiyaç durumuna göre il veya ilçelerde birden fazla da olabilmektedir. Bu durumda numaralandırılarak ayrımları yapılacaktır. Bunun yanında ticaret, iş, aile, tüketici, fikri ve sinai mahkemelerin bulunmadığı yerlerde bu davalar için Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tek hakim şeklinde görev yapan mahkemelerdendir.

Asliye Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakmaktadır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 2’nci maddesindeki hükme göre Asliye Hukuk Mahkemeleri görevleri açıkça ifade edilmektedir. Kanunda belirtilen hükümlere göre dava konusunun değeri ve miktarına bakılmadan malvarlığı hakları ile alakalı olan davalara ve şahıs varlığı ile alakalı olan davalara Asliye Hukuk Mahkemesi bakmaktadır. Bu davalarda aksine bir düzenleme olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olmaktadır. Bu davaları ankara avukat aracılığı ile yürütmek dava sürecinin kışlaması ve sonuca ulaşılması konusunda oldukça önemlidir.

Yasada belirtilen kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece şeklinde bir ifade bulunarak Asliye Hukuk Mahkemesinin hangi davalara bakacağı ve görevli olacağı belirtilmektedir. Bunun yanında yapılan düzenleme ile Asliye Hukuk Mahkemesi için diğer dava işler bakımında da görevli olduğu belirtmektedir. Burada da aksine bir düzenleme olmaması durumu geçerli olmaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunda yapılan bu düzenleme ile mal varlığı konusu ile alakalı davalarda değere göre belirlenen görev kıstası değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile mal varlığı konusu ile alakalı davaların değeri ne olursa olsun bu tür davalara Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olmaktadır.

Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar

  • Tapu ve nüfus kayıtları ile alakalı düzeltme ve değiştirme davaları,
  • yaş düzeltme davaları,
  • tenkis ve mirasta iade davaları,
  • vasiyetin iptali davası,
  • ecrimsil davası,
  • maddi ve manevi tazminat davaları,
  • şirket kararı hakkında ortaklar adına açılacak dava,
  • tespit davası,
  • bedel artırımı davası,
  • şufa davası ve tenfiz ile tanıma davaları gibi mal varlığı ve şahıs varlığı ile alakalı olan tüm davalara bakabilmektedir.