Atla

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz


Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz

Yurt dışında boşanma işlemlerinin yapılmasından sonra ülkemizde de bu boşanmanın tanınması için tanınma davası açılması gerekmektedir. Bu dava ile yurt dışında yapılacak olan boşanmaların tüm hukuki durumları ülkemizde de geçerli olacaktır. Bu konuda Belçika gibi türlerin çok yaşadığı bir ülkede yapılacak olan boşanma davasının sonucunda Belçika tanıma tenfiz davası açılması için Belçika’da mahkemelerin karara bağlanmış olan mahkeme kararının ülkemizdeki mahkemelere sunulması ve tanıma tenfiz davası açılması için dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Yapılacak bu işlem ile ülkemizdeki mahkemenin kolay bir şekilde karar vermesi sağlanabilmektedir. Mahkemelerimize açılacak bu dava ile yabancı ülkelerde yapılan boşanmaların tanıması sağlanacaktır.

Davanın açılması için ülkeye gelmeye gerek kalmaması için bir avukata vekalet verilmesi yeterli olacaktır. Gerekli evrakların avukata gönderilmesi ve vekaletin verilmesi ile sorunsuz bir şekilde dava açılması mümkün olabilmektedir. Sorunsuz olarak yapılacak bu işlemlerde başarının sağlanması mümkün olabilmektedir. Mahkemelerimize tanıma ve tenfiz davası açılması işlemlerinde sorunsuz bir şekilde kararın alınması için yasal zorunluluklar yerine getirilmelidir. Davacı tarafın mahkeme bulunması gerekmediği gibi davalı tarafında mahkemede bulunması gerekmemektedir. Ancak davalı tarafa tebligat gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sorunsuz bir karar verilmesi mümkün olabilmektedir. Yurt dışındaki boşanma davalarında sorunsuz bir şekilde ülkemizde tanınma davası açılabilmektedir.

Belçika’da yapılacak boşanmaların ülkemizde de geçerli olabilmesi açılacak tanınma ve tenfiz davaları ile alakalı bir durumdur. Bu davaların açılması ile ülkemizde bu boşanmaların geçerli olması sağlanacaktır. Yapılacak boşanma işlemlerinde Belçika’da bulunan yetkili mahkemelerin verdiği karar tercüme ettirilerek ülkemizdeki mahkemeye sunulmaktadır. Mahkemelerimizde açılacak tanıma ve tenfiz davası açılması için yetkili mahkemeler tarafından verilen bu kararın sunulması ve gerekli dilekçenin sunulması gerekmektedir. Bu şekilde duruşma yapılmakta ve genel olarak tel celsede sorunsuz bir şekilde davalar görülebilmektedir. Avukatlardan bu konuda yardım alınarak sorunsuz bir şekilde ülkeye gelmeden işlemlerin yapılması mümkün olabilmektedir. Gerekli evrakların avukata gönderilmesi ve temin edilmesi ile davalar avukatlar tarafından görülecek ve sorunsuz bir şekilde tamamlanacaktır. Bu işlem sonrasında nüfus müdürlüklerinde de gerekli işlemler yapılacaktır.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için Belçika  Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınması için açılacak olan tanıma davası, Türkiye’de yetkili mahkemeye bu kararın tanınması için yazılacak dilekçe ile başvurularak dava açılır.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma davası için açılacak davada Türkiye’de yetkili mahkeme davalı kişinin ikametgahı mahkemesidir. Eğer davalının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, bu dahi yoksa Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukat İle Takibi

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararı Türk Mahkemeleri tarafından tanınmalıdır. Aksi halde Türk Hukuku’na göre taraflar halen evli durumdadır.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için, Türkiye’de tanıma davası için Türkiye’de bulunan bir avukata vekaletname verdiğiniz takdirde , Türkiye’ye dava için gidilmesine gerek yoktur..

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika Mahkemeleri tarafından verilmiş olan boşanma kararının tanınması için eski (davalı) eşin duruşmaya gelmesi gerekli değildir.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davasında Gerekli Belgeler

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının asli Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname) Karar ve belgeler tercüme edilerek noterce onaylı olmalıdır. Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli vekaletname gerekir

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika Mahkemeleri tarafından  verilen boşanma kararı Türk Mahkemesinde tanınmadıkça taraflar halen evli göründüklerinden tekrar evlenmeleri de mümkün değildir. Taraflar bir şekilde başkaları ile evlenmiş olsalar da bu evlenmeler hükümsüzdür.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nasıl Sonuçlanır?

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika MAHKEMELERİNCE VERİLMİŞ Boşanma kararların tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz için,  Belçika MAHKEMELERİNCE verilmiş olan boşanma kararı Türkiye’de mahkeme tarafından tanınmadıkça, Türk Hukukunca taraflar evli sayılır. (HALA EVLİSİNİZ). Bunun neticesi olarak, eşin yasal miras hakları ve evlilikten kaynaklanan diğer hakları devam eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • FERHAT ÖZATAY -
    13 Ağustos 2016

    Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

    Cevapla
Yorum Bırak