Boşanma Davası Avukatları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Avukatları

Boşanma Davası Avukatları

Boşanma Davası Avukatları

Boşanma Davası Avukatları | Boşanma davaları da hukuk sistemi içindeki davalarda olduğu gibi avukatlara gerek kalmadan kişileri bireysel olarak yönetebileceği davalardandır. Ancak hem mahkemenin işini kolaylaştırarak en kısa sürede boşanmayı sağlamak hem de kişinin boşanma sonrası haklarını alabilmesi noktasında mutlaka bulunduğu yerdeki örneğin Ankara boşanma avukatlarının desteği ile bu davaların yürütülmesini sağlamalıdır.

 

Hukuki açıdan boşanma davalarının neler istediği noktasında avukatlardan alınan bilgiler sayesinde sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesi mümkün olabiliyor. Yine aynı şekilde Ankara’da ikamet etmekte olan kişiler için boşanma davalarının açılması söz konusu olursa bunu yapmada bulundukları ilçenin aile mahkemelerine başvurmaları gerekli olmaktadır.

 

Davaların gelecekteki süreçlerinde ise ilk dikkati çeken nokta boşanma davasını açacak kişilerle eşlerinin tüm boşanma konularında anlaşması halinde anlaşmalı boşanma davaları şeklinde ilerlemesi söz konusu olabiliyor. Anlaşmalı boşanma davaları diğer çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürelerde tamamlandığı için boşanma talebi bulunan kişilerin ilk aşamada anlaşmalı boşanmayla boşanmayı istemeleri yönünde bir talepleri oluyor. Ancak bu durum sadece anlaşmalı boşanma şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

 

Bu noktada mahkeme tarafından ilk dikkate alınacak en önemli belge anlaşmalı boşanma protokolleri olmaktadır. Boşanma kararının her iki eş tarafından da uygun görülmesinin yanı sıra boşanma davasından sonra ortaya çıkacak olan tazminat, nafaka, varsa çocukların velayetleri gibi hallerde kişilerin uzlaşmaya vardıkları bu anlaşma protokollerinde açıkça ortaya konulmalıdır.

 

Bu noktada bir detayın atlanmış olması nedeniyle hakim tarafından davanın reddedilmesi ya da bir başka tarihe ertelenmesi söz konusu olmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı dava sonuçlanma sürelerini daha da uzatmamak adına mutlaka avukatlardan yardım almak gerekmektedir. Boşanma avukatları sahip oldukları bilgi ve deneyimler çerçevesinde boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışmalar yaparlar. Bunu yaparken kişilerin talep edeceği haklarında da mümkün olduğu kadar üst noktaya çıkmaya gayret ederler.

 

Eşler arasında boşanma konusunda uzlaşma yaşanmış olsa da mal paylaşımı, tazminat, nafaka ve velayet gibi çok farklı dallara açılan hususlarda bir birliktelik sağlanmamış olabilir. Bu noktada avukatların kendi müvekkillerini en iyi şekilde savunma gerekleri ortaya çıkar. Uzlaşma içine girilmeyen tüm davalar anlaşmalı boşanma davaları olarak açılsalar bile daha sonra çekişmeli boşanma davası olarak görülmeye devam edilir. | Boşanma Davası Avukatları

 

Boşanma Davaları Nasıl Açılır? – Boşanma Davası Avukatları ve Danışmanlık

 

Boşanma davalarını açmak isteyen kişilerin önceden de belirtilmiş olduğu gibi bir boşanma avukatından yardım alarak süreci yönetmesi oldukça isabetli bir seçim yapılmasını sağlayacaktır. Bu davanın en kolay şekilde atlatılması açısından önemlidir.

 

Boşanma davalarının açılması için gerekli olan tek şart geçerli bir boşanma sebebinin olmasıdır. Bir boşanma sebebinin geçerli olup olmadığı hakkındaki kurallar ise Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebepleri başlığı altında açıkça belirlenmiştir. Kişilerin hangi boşanma gerekçesi ile davalarını açmak istedikleri hakkında bilgi sahibi olması da gerekli olmaktadır.

 

Boşanma davalarının açılmasını sağlayan en temel şartlardan bir diğeri de boşanma davasının nasıl yürütüleceği konusunda kesin bilgileri içinde bulunduran boşanma dilekçeleri olmaktadır. Dilekçe üzerinde boşanmaya gerekçe olan boşanma sebebinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bunun dışında kalan hukuki prosedürlerde kişilerin özel olarak boşanma davası dilekçelerini hazırlaması gerekmektedir. Boşanma sebeplerine bağlı olarak dilekçelerin yazılmasında farklılık oluşabileceği gibi aynı zamanda davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı yürütüleceğine dair isteklerin de dilekçelerde farklılık ortaya konması ile söz konusu olması mümkün olmaktadır.

 

Boşanma davalarının dilekçesi hazırlandıktan sonra kişilerin bunları davayı açmaları gereken mahkemeye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu noktada görevli ve yetkili mahkemeler hakkında doğru bilgilenmek önem taşımaktadır. Boşanma davalarına aile mahkemeleri bakıyor olsa da bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aracılığı ile davaların açılması mümkün olmaktadır.

 

Boşanma davasının açılacağı mahkemenin yetkili sıfatına sahip olan hangi mahkeme olduğu belirlenirken bu noktada evlilik birliği içinde bulunulan son altı aylık dönemde ortak yaşanmış olan yerde yetkili olan mahkemelere başvuru yapmak gerekmektedir. Bu konuda bir yanlışlık yapıldığı takdirde davaların açılması mümkün olmayabiliyor. Boşanma davaları hakkındaki en önemli husus ise davanın nasıl yürütüleceği olmaktadır. Davanın süresinden kişilerin alabilecekleri haklara kadar geniş bir alanda önem kazanan bu husus doğru şekilde yönetilmelidir. Kişilerin davayı yönetme ve takip etme konusunda bir sorun yaşaması halinde hak kayıpları ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz olmaktadır. | Boşanma Davası Avukatları

 

Boşanma Davalarında Karşı Dava Nedir?

 

Boşanma davaları beraberinde kişilerin hak talebinde bulunabileceği ya da kendi haklarının korunmasını sağlayabileceği pek çok dava ile zenginleştirilebilir. Bu noktada ilk dikkat çeken davalar karşı davalar oluyor. Boşanma davasının ardından kendi iddialarını ortaya koymak isteyen kişiler tarafından açılan bu davalarda daha çok boşanma nedenlerine itiraz yapılması ile karşılaşılmaktadır.

 

Özellikle boşanma sebebi olarak ortaya atılan aldatma, zina, cinsel isteksizlik gibi konularda pek çok kişi rahatsız olduğu için bu davaları açma yoluna gidebiliyor. | Boşanma Davası Avukatları

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Boşanma Davası Avukatlık ve Danışma

 

Gerçekte olmayan bir boşanma sebebini ortaya atarak boşanmak isteyen kişilerin eşleri kendi haklarını korumak adına karşı dava açma haklarını kullanabilirler. Bunu yapabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

 

Eğer Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilmiş olan şartlar yerine getirilmiyorsa bu durumda mahkemeler tarafından davaların ayrı şekilde değerlendirilmesi sağlanır. | Boşanma Davası Avukatları

 

Yurtdışında Boşanma Halinde Tanıma ve Tenfiz Davaları

 

Yabancı bir ülkede ikamet etmekte olan Türkler için Türk ya da yabancı kişilerle evli olmaları önemli olmaksızın bulundukları yerlerin mahkemelerinde boşanma davalarını açması mümkün oluyor. Bu mahkemelerden boşanma yönünde kararlar çıkmasına rağmen kişilerin Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için mutlaka Türk mahkemelerine başvuru yapması gerekmektedir.

 

Bu başvurular tanıma ve tenfiz davalarının açılmasına uygun ortam hazırlıyor. Tanıma davaları yurt dışında alınmış olan boşanma kararının kabul edilmesini sağlarken tenfiz davaları ise boşanmayla birlikte ortaya çıkan hakların kişilere iade edilmesi noktasında kararların kabul edilmesini sağlar.

 

Bu davaları açmayan kişiler Türk nüfus kayıtlarında hala evli gözüktüğü için yeniden evlenemezler. Bu sebeple davaların geciktirilmeden açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için kişiler başvuru yaparken yabancı mahkemeden verilmiş olan karar metninin noter onaylı ya da yeminli tercüman çevirisi ile birlikte mahkemeye gelmesi gerekmektedir. Bununla birlikte uluslararası hukukta geçerli olan apostil belgelerinin de bu belgede bulunması gerekmektedir.

 

Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında erken davranmanın avantajı özellikle yurt dışında bulunan eşle irtibat kurmanın daha zor bir hale gelmesinin önüne geçmek olmaktadır. Çünkü dava sırasında tebligat yapılması zorunlu olduğu için kişilerin bu durumu bir an önce atlaması gerekmektedir.

 

Zaman zaman yabancı kişilerin bulundukları yerlerle ilgili ona ulaşmanın zorlaştığı haller ortaya çıkarsa bu kişilere tebligat göndermek bir yılı geçebilen sürelerde uzayabilmektedir. Bu sürecin en hızlı şekilde atlatılabilmesini sağlamak amacıyla pek çok kişi yabancı eşler için vekalet çıkarılması yoluna gidebiliyor. Bu sayede kişilerin kendisinin mahkemede bulunmasının zorunlu olmadığı durumda bile sadece avukatlar tarafından tanıma ve tenfiz davalarının olumlu yönde sonuçlanması mümkün olmaktadır.

 

Çoğu zaman tek celsede sona eren bu davalarda tanıma ve tenfiz işlemleri mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 3 gün ile 3 aylık süreler arasında sonuca erebilmektedir. Bu sürede tanıma ve tenfiz davası için sağlanmış olması gereken belgelerin kontrolü yapılmaktadır.

 

Özellikle çevirisi yapılacak olan metinlerin konsolosluklar tarafından ya da noter aracılığı ile onaylanmış olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kişiler bu çeviri işlemlerini Türkiye’de de yurt dışındaki kurumlarda da yaptırabilmektedirler.

 

Tüm işlemlerin ardından iki tarafa da vekalet eden avukatlar hazır bulunuyorsa ya da kişinin kendisi mahkeme salonunda hazır bulunuyorsa tanıma ve tenfiz davası olumlu bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin ardından kişilerin Türkiye’deki nüfus kayıtlarındaki medeni durumlarını bekar olarak değiştirmeleri mümkün olabiliyor. | Boşanma Davası Avukatları

 

Ankara Boşanma

 

Ankara Boşanma konuları içerisinde yer alan merak edilen birçok sorunun cevabı merak edilmektedir. Eşlerin boşanmaya karar vermeleri halinde kafalarında oluşuna soru boşanmak için nereye başvurulur, boşanma konusunda profesyonel desteği kimden alabilirim.

 

Boşanma işleminin başlatılması ve sonlandırılmasından aile mahkemeleri görevlidir. Boşanma davası ve süreci hakkında Ankara boşanma avukatı desteği alabilirsiniz. Ankara boşanma avukatı 2019 sorusunda eşlerin boşanma davasındaki güncel masraf ve ücretleri merak edilmesinden ortaya çıkmaktadır.

Boşanma avukat ücretleri iki şekilde belirlenmektedir. Avukatların bağlı bulunduğu baronun tavsiye niteliğindeki ücretler ve TBB’nin belirlemiş olduğu avukata yapmış olduğu iş ve işlemler için ödenmesi gereken miktarlardır. Bu ücretler her yıl bu kurumlar tarafından belirlenmektedir.

 

Boşanma avukatı Ankara Çankaya şeklinde sorulan sorunun cevabı ise, Ankara adliyesi Ankara Çankaya ilçesinde Sıhhiye semtinde bulunmaktadır. Boşanma avukatı Ankara Sincan sorusunda ise Ankara’nın bir diğer adliyesi ise olan ve Sincan’da bulunan Batı Adliyesinde Aile mahkemelerinde başvuru yapılmakta ve görülmektedir.

 

Sincan Batı adliyesinde bulunan Aile mahkemelerine ikametgahına göre görevli mahkemenin yetkisi belirlenmektedir. Batı adliyesinde Etimesgut, Eryaman ve Sincan ilçesinde oturan vatandaşlarımızın boşanma davası açmaktadır. Bu yöredeki  danışmanlık konularında Ankara Etimesgut boşanma avukatı Eryaman boşanma avukatı olarak arama yapabilirler.

 

Ankara Adliyesi Aile mahkemelerinde ise diğer merkez ilçeler Ankara Yenimahalle boşanma avukatı ve Batıkent boşanma, Keçiören boşanma davası için başvuru yapacakları adrestir.

Boşanma davası avukatları ile sürecin takip edilmesi her zaman faydanıza olacaktır.

Boşanma Davası Avukatları | Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma hakkında Yargıtay Kararı

Dava, evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılan boşanma istemine ilişkindir.

Davacı, eşinin hakaretlerine ve aşağılamalarına evlilik birliğinin devamı için sabır gösterdiğini, evlilikleri boyunca her fırsatta kendisinin başka kadınlarla beraber olduğu düşüncesi ile eşinin kıskançlıklar yaptığını, davalının hakaretleri, tehditleri ve iftiraları nedeniyle işyerinde dahi rahat edemediğini, annesine karşı da hakaretler ettiğini ileri sürerek boşanma kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Boşanma Davası hakkında red talebli Yargıtay Kararı

Davalı kadın, ….’da var olan işletmelerinin mali durumunun kötüye gitmesi, iş imkânlarının daralması ve kendisinin önceki evliliğinden olan çocuğunun okul hayatının bölünmemesi için birlikte karar alarak … iline taşındıklarını, evlilik sebebiyle işten ayrıldığını.

Davacının daha sonra annesinin bulunduğu Ankara iline gittiğini, birleşme çabalarına rağmen davacının işlerini bahane ederek …. dönmediğini, …..ül ayından beri görüşmedikleri iddiasının da doğru olmadığını.

….’de bir otelde konakladıklarını, boşanmak istemediğini beyanla davanın reddine karar verilerek, dava tarihinden itibaren 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini istemiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak