Boşanma Davası Manevi Tazminat | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Boşanma Davası Manevi Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma Davası Manevi Tazminat, Aile hukukunda yaşanan sorunlara objektij gözle bakıldığında, yaşanacak olaylarda duyulacak üzüntünün büyüklüğünü anlamamıza yetecektir. İnsanın hayatın yaşadığı önemli dönüm noktalarıda yine aile hukukunun düzenlediği maddelerin tümünde görülmektedir.

Bunlar evlenme, çocuk sahibi olma benzer durumlardır. Dolayısı ile insanların hayatın ilk yaşadığı hayatının önemli olaylarında sorun yaşaması tabiki manevi yönden büyük üzüntü yaşamasına sebep olacaktır.

Aldatılan Bir Eşin Manevi Üzüntüsü

Aile hukukunda yaşanan en önemli yaşanan olayların başında boşanma davaları vardır. Günümüzde boşanmaya sebep en önemli neden ise aldatma, sadakatsizlik gösterilmektedir. Aldatma veya sadakatsizliğe uğrama sonucu boşanmaya karar verilmişse, eğer talep edilmiş ise mutlaka aile hakimi manevi tazminata hükmetmektedir. Manevi tazminat talebinin olumlu karşılık bulması, aldatılan eşe azda olsa bir tatmin duygusu vermektedir.

Aldatma olayında eşin duyduğu üzüntüyü tahmin etmek o kadar güç ki bunun ölçüsünü, azlığı ve fazlalığını tahmin etmek zordur..

Güzel hayallerle hayatının en önemli başlangıçlarından birine adım atmış bir eşin güzel giden hayatının bir anda sadakatsiz ve üçüncü kişilerin sebep olduğu olaylar neticesinde sonlanmasında ki kusur kendisinde olmamasına rağmen sonlanmıştır.

Aldatılan eşin tekrar hayata bağlanması, kendisinde oluşacak güven eksikliğini yenmesi, evlilik nedeniyle hayatının zamanını burada kullanarak maddi ve mesleki çalışmalarını ikinci plana atmasından dolayı, tekrardan iş hayatına dönmesi tabi ki zor olacaktır.

Kanunda bu olaylar karşısında yaşanan zina sebebine dayanan boşanmalarda ise çok daha katı yaptırımlar vardır. Bu tür boşanmada mala paylaşımı, maddi tazminat, manevi tazminat kararlarına aile mahkemesi kararları diğer boşanma kararlarında daha yaptırım olabilmektedir.

Darp Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Manevi Tazminat

Boşanma olaylarında manevi tazminat kararlarının verilmesinde en önemli etken, boşanmaya sebeplerinde yaşananlardır. Yukardaki örneğin bir başkasını açıklarken, hepsinin birbirinde daha fazla inciten, çöküntüye uğratan, güven eksikliği yaşanmasına sebep olaylardır.

Meslek olarak ve büromuzda boşanma dava yoğunluğu ile çeşitli olaylara şahit olurken, başvurular incelendiğinde, genel sonuç olarak şu fikri edindik.

Boşanmaya sebep olayın ilk tespitinde büromuza müracacatı durumunda, olaylara maruz kalan eşin psikoloji bozukluğu, kelimeleri anlamama, çaresizlik, güvensizlik gibi bir çok olumsuz duygu yaşandığını tespit ettik. Eşin tekrar güveninin kazanması ve kendini toparlaması ve olayları kabullenip hayata devam etmesi oldukça zaman aldığı görülmüştür.

Darp ve Hakarete uğrayan eşin duyduğu üzüntü, çevrenin kendisine bakış açısı, görüntüsünde oluşan bozukluk üzücü olsada, diğer taraftan yaşadığı olaylarda duymuş olduğu hakaret, sözler, kişiye uygulanan şiddetten daha ağır geldiğini gözlemledik.

Söylenen olumsuz sözler ve hakaretler boşanacak eşte en çok güven eksikliğine neden olurken, darp ve uygulanan şiddet ise daha çok sindirme, korkutma, sessiz kalmaya yönelik olduğudur.

Yukarıda bahsettiğimiz aldatma ve zina da ceza sorumluluğu olmamasına rağmen, Darp ve Hakaret olaylarına maruz kalan eşin şikayeti halinde kamu davasına dönen ve şikayetinden vazgeçse dahi hapis ve para cezasının uygulayacağı yaptırımlarla karşı karşı kalmaktadır.

Darp ve hakaret olaylarının büyüklüğü karşısında talep edilecek manevi tazminat miktarı da o oranda yüksek olabilmektedir.

Diğer Olaylar Nedeniyle Manevi Tazminat

Boşanma davalarında kural olarak, kusuru olmayan eş, boşanmaya sebep kusurlu eşten manevi tazminat talep etmesi durumunda bu kararı olumlu karşılık bulabilmektedir. Manevi tazminat aslında yaşanan üzüntüye karşılık verilen bir hak değil, tamamen tatmin, üzüntüyü hafifletme durumudur.

Aldatma, darp, hakaret gibi yaşanan üzücü olaylara benzer, eşe yalan söylemek, eşi küçük düşürmek, hastalığı ile ilgilenmemek, bakmamak, iftira atma, gibi bir çok olayın ispatı halinde tazminata hükmedilmesi muhtemel durumdur. (Boşanma Davası Manevi Tazminat)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor